Позиция ID Име Време Къде Кога Възрастова група Пол
1
21366
14:29
Морска градина (Варна)
03 September 2022
30-34г.
Мъж
2
8641
14:56
Южен Парк
23 November 2019
35-39г.
Мъж
3
20616
15:11
Гребен канал 2 (Пловдив)
27 January 2024
20-24г.
Мъж
4
21953
15:20
Гребен канал 2 (Пловдив)
25 May 2024
30-34г.
Мъж
5
6746
15:21
Южен Парк
23 March 2019
35-39г.
Мъж
6
1223
15:24
Морска градина (Варна)
22 May 2021
8-14г.
Мъж
7
8596
15:27
Брюксел (София)
17 September 2015
20-24г.
Мъж
8
1261
15:32
Южен Парк
14 December 2014
35-39г.
Мъж
9
23232
15:43
Морска градина (Бургас)
21 August 2021
15-19г.
Мъж
10
2651
15:48
Южен Парк
24 April 2021
15-19г.
Мъж
11
7658
15:48
Южен Парк
06 November 2021
20-24г.
Мъж
12
28434
15:49
Кайлъка (Плевен)
09 March 2024
15-19г.
Мъж
13
19467
15:52
Южен Парк
21 November 2020
15-19г.
Мъж
14
11271
15:53
Морска градина (Варна)
30 July 2016
25-29г.
Мъж
15
1153
15:54
Морска градина (Варна)
23 August 2014
20-24г.
Мъж
16
11243
15:56
Морска градина (Варна)
20 May 2023
25-29г.
Мъж
17
15921
15:58
Морска градина (Варна)
20 November 2021
15-19г.
Мъж
18
19086
15:58
Борисова градина (София)
17 August 2019
20-24г.
Мъж
19
14940
16:02
Морска градина (Варна)
16 September 2023
8-14г.
Мъж
20
1474
16:03
Южен Парк
24 April 2021
25-29г.
Мъж
21
12800
16:04
Южен Парк
06 April 2024
20-24г.
Мъж
22
20755
16:05
Морска градина (Варна)
16 September 2023
8-14г.
Мъж
23
8822
16:06
Гребен канал 2 (Пловдив)
19 September 2020
20-24г.
Мъж
24
8295
16:08
Морска градина (Бургас)
08 September 2018
15-19г.
Мъж
25
20791
16:09
Южен Парк
01 August 2020
30-34г.
Мъж
26
1438
16:09
Морска градина (Варна)
15 March 2014
25-29г.
Мъж
27
21202
16:12
Морска градина (Варна)
26 September 2020
25-29г.
Мъж
28
3628
16:12
Южен Парк
07 June 2014
25-29г.
Мъж
29
22261
16:13
Южен Парк
30 March 2024
20-24г.
Мъж
30
1781
16:13
Южен Парк
04 July 2020
8-14г.
Мъж
31
6145
16:14
Гребен канал 2 (Пловдив)
26 October 2019
20-24г.
Мъж
32
3845
16:19
Морска градина (Бургас)
22 February 2020
35-39г.
Мъж
33
26349
16:20
Южен Парк
29 October 2022
15-19г.
Мъж
34
20836
16:20
Морска градина (Варна)
16 September 2023
8-14г.
Мъж
35
5574
16:21
Южен Парк
09 March 2024
25-29г.
Мъж
36
9039
16:21
Морска градина (Варна)
29 January 2022
20-24г.
Мъж
37
8540
16:21
Южен Парк
01 August 2020
20-24г.
Жена
38
25517
16:22
Гребен канал 2 (Пловдив)
04 May 2024
30-34г.
Мъж
39
18871
16:25
Южен Парк
05 June 2021
15-19г.
Мъж
40
17020
16:26
Южен Парк
22 October 2022
30-34г.
Мъж
41
21078
16:26
Морска градина (Варна)
06 November 2021
15-19г.
Мъж
42
28185
16:29
Гребен канал 2 (Пловдив)
03 June 2023
15-19г.
Мъж
43
20439
16:29
Морска градина (Варна)
03 September 2022
15-19г.
Мъж
44
19791
16:29
Морска градина (Бургас)
04 December 2021
15-19г.
Мъж
45
25692
16:30
Кайлъка (Плевен)
15 June 2024
20-24г.
Мъж
46
6303
16:30
Гребен канал 2 (Пловдив)
23 September 2023
8-14г.
Мъж
47
20390
16:30
Морска градина (Варна)
16 September 2023
8-14г.
Мъж
48
9311
16:31
Южен Парк
23 March 2024
25-29г.
Мъж
49
4201
16:31
Южен Парк
28 May 2022
25-29г.
Мъж
50
3387
16:32
Южен Парк
11 March 2017
25-29г.
Мъж
51
11429
16:32
Морска градина (Бургас)
21 July 2018
15-19г.
Мъж
52
24932
16:32
Южен Парк
08 October 2022
30-34г.
Мъж
53
8808
16:32
Гребен канал 2 (Пловдив)
10 December 2016
15-19г.
Мъж
54
25624
16:32
Морска градина (Бургас)
27 January 2024
20-24г.
Мъж
55
9740
16:33
Гребен канал 2 (Пловдив)
23 March 2019
8-14г.
Мъж
56
2868
16:34
Морска градина (Бургас)
31 August 2019
25-29г.
Мъж
57
13619
16:34
Южен Парк
27 May 2023
20-24г.
Мъж
58
1611
16:38
Южен Парк
30 November 2019
25-29г.
Мъж
59
7517
16:39
Морска градина (Бургас)
28 October 2023
8-14г.
Мъж
60
231
16:39
Гребен канал 2 (Пловдив)
27 September 2014
25-29г.
Мъж
61
5982
16:39
Южен Парк
17 October 2015
25-29г.
Мъж
62
1352
16:40
Морска градина (Бургас)
20 July 2019
40-44г.
Мъж
63
6537
16:40
Южен Парк
01 August 2020
25-29г.
Мъж
64
859
16:41
Южен Парк
05 November 2022
20-24г.
Мъж
65
1656
16:41
Южен Парк
28 December 2013
15-19г.
Мъж
66
16973
16:42
Морска градина (Бургас)
12 October 2019
15-19г.
Мъж
67
16256
16:42
Южен Парк
17 February 2024
30-34г.
Мъж
68
8922
16:43
Морска градина (Варна)
13 June 2020
15-19г.
Мъж
69
20830
16:44
Морска градина (Варна)
12 August 2023
30-34г.
Мъж
70
2805
16:44
Морска градина (Бургас)
29 July 2017
40-44г.
Мъж
71
15312
16:44
Южен Парк
28 May 2022
20-24г.
Мъж
72
1383
16:45
Морска градина (Варна)
13 October 2018
8-14г.
Мъж
73
21888
16:45
Морска градина (Бургас)
09 January 2021
35-39г.
Мъж
74
13771
16:45
Южен Парк
25 January 2020
15-19г.
Мъж
75
20804
16:48
Морска градина (Варна)
22 June 2024
8-14г.
Мъж
76
15487
16:48
Морска градина (Варна)
28 April 2018
25-29г.
Мъж
77
20590
16:48
Морска градина (Варна)
27 February 2021
15-19г.
Мъж
78
24994
16:49
Морска градина (Варна)
09 December 2023
15-19г.
Мъж
79
11187
16:50
Морска градина (Варна)
26 March 2022
20-24г.
Мъж
80
17995
16:51
Южен Парк
30 October 2021
25-29г.
Мъж
81
13726
16:52
Южен Парк
27 November 2021
30-34г.
Мъж
82
20288
16:52
Кайлъка (Плевен)
02 September 2023
30-34г.
Мъж
83
21016
16:55
Гребен канал 2 (Пловдив)
23 December 2023
35-39г.
Мъж
84
8300
16:55
Морска градина (Варна)
02 June 2018
40-44г.
Мъж
85
23984
16:55
Гребен канал 2 (Пловдив)
27 November 2021
30-34г.
Мъж
86
14661
16:55
Южен Парк
22 September 2018
30-34г.
Мъж
87
18732
16:56
Морска градина (Бургас)
08 June 2019
25-29г.
Мъж
88
5916
16:56
Южен Парк
19 September 2015
20-24г.
Мъж
89
14
16:57
Гребен канал 2 (Пловдив)
02 March 2019
25-29г.
Мъж
90
17615
16:57
Гребен канал 2 (Пловдив)
18 March 2023
8-14г.
Мъж
91
2162
16:58
Морска градина (Варна)
24 September 2016
15-19г.
Мъж
92
24368
16:59
Гребен канал 2 (Пловдив)
23 December 2023
20-24г.
Мъж
93
19322
17:00
Морска градина (Варна)
12 October 2019
15-19г.
Мъж
94
10744
17:00
Южен Парк
27 April 2024
15-19г.
Мъж
95
7087
17:01
Южен Парк
06 June 2015
15-19г.
Мъж
96
630
17:01
Южен Парк
31 December 2022
30-34г.
Мъж
97
12945
17:03
Южен Парк
31 December 2022
25-29г.
Мъж
98
7477
17:03
Гребен канал 2 (Пловдив)
22 December 2018
8-14г.
Мъж
99
12426
17:04
Южен Парк
19 September 2020
25-29г.
Мъж
100
30623
17:04
Южен Парк
27 April 2024
20-24г.
Мъж