Дарители и начини на дарение

Организацията на ежесъботните бягания на 5kmrun (София (Ю+З), Варна, Бургас и Пловдив), 5kmrun Kids София, Варна и Пловдив, 5kmrun Selfie, както и всички наши инициативи свързани с тях - изискват средства. Това включва най-вече: персонал, IT - непрестанно надграждане и поддръжка на двата сайта (основен и инфо сайт), инвестиции, развитие и нововъведения, текущи разноски, консумативи и тн.

Редовно получаваните средства от нашите Спонсори на този етап покриват една част от посочените разходи, а останалата част от нужните ни финансови средства се покриват с лични и собствени средства от нас Организаторите и СНЦ дружество!

Нашето обещание е, че 5kmrun ще остане завинаги седмично, безплатно бягане за всички желаещи без ограничения и достъпно до възможно най-широк кръг хора. Това представлява нашият първи и основен принцип.

Ако смятате, че 5kmrun ви носи добавена стойност и искате да подпомогнете финансово нашата дейност с еднократна или регулярна месечна сума от едно евро (или сума по ваш избор), можете да изберете един от по-долу описаните начини за дарение и вашите редовни и еднократни дарения, ще помогнат 5kmrun да го има и да продължава завинаги, безплатен за всички.

Но преди това, искаме предварително да благодарим на всички, които ще извършат дарение или вече го правят, независимо от неговата сума, а ние с цялата си отговорност обещаваме, събраните средства да се ползват единствено и само за целите, поддръжката и развитието на 5kmrun!

Благодарим за направеното дарение!


Как се придобива званието "Патрон на 5kmrun", с други думи Дарител на 5kmrun?

Патрон на 5kmrun, може да бъде всеки, който желае да дари и подкрепи нашата организация със сума мин. от 24 лв. или повече - за срок от една година! Дарението може да се извърши еднократно или на вноски! 

Защо 24 лв?

През 2021 г. започна нашето официално финансиране чрез регулярни месечни дарения, през дарителската платформа Patreon. В тази платформа минималната сума за дарение е 1 евро на месец, т.е. 12 евра (24 лв.) за една година, която сума взехме за база минимум за отреждане на званието “Патрон” за последващ 12 месечен период!

Естествено, доброволните дарители могат да даряват суми по тяхно желание и възможност, което предполага и по-малки суми от 24 лв. годишно!

В края на твоя 12 месечен дарителски период, ще изпратим чрез нашата автоматизирана система напомнителен имейл, в случай, че решиш и имаш желание, да дариш нова сума за последващ 12 м. период. 


Ето и възможните начини за дарение към 5kmrun:
 

1/ В брой на място на всяко съботно бягане (София (Ю+З), Варна, Бургас и Пловдив);

Изисква се предоставянето на: Две имена/ № ID (Баркод регистрация)

Данните за дарението в брой, ще се вкарат в дарителската система на ръка и дарителя ще получи известие чрез потвърдителен имейл. Също така извършилият дарение в брой, ще придобие символите за Дарител в личния си профил и таблиците за резултати.

2/ Чрез банков превод по сметка на дружеството:
Име: СНЦ 5КМ ПАРК БГ
Банка: ДСК ЕАД
BIC: STSABGSF
IBAN: BG02STSA93000020806845
Основание: Дарение/ № ID (Баркод регистрация)

3/ Patreon платформа за месечни автоматични дарения: Преустановено!

4/ PayPal платформа за еднократни или месечни автоматични дарения:

5/ Epay (очаква се скоро):
Основание: Дарение/ № ID (Баркод регистрация)

6/ Страйп платформа за месечни автоматични дарения (очаква се скоро):