Банкови детайли XL kmrun

Бенефициент (Име на получателя): ХИКС ЕЛ КАМАРАН ЕООД

IBAN: BG80STSA93000021704534

BIC: STSABGSF

БАНКА: БАНКА ДСК ЕАД

Основание: Участник Стартов номер (ID)…... /  Дата ......., (Посочете номера на Стартовия си номер (ID) и Датата на събитието)

Вашето ID може да откриете на персоналният си баркод: това са цифрите под чертичките, както и цифрите от Стартовия номер!

*Всичко за Стартовия номер !