Стартов номер за участие!

Всеки регистриран участник може да птинтира своя индивидуален Стартов номер от Личния си профил с Бутона „Номер“.

 

Участникът трябва предварително (от вкъщи) да принтира своя Стартов номер и съответно да го е прикачил към предната лицева част на тялото в деня на бягането.

 

*Внимание! Стартови номера не се принтират на място в деня на бягането!

 

Какво се прави в деня на бягането, тук