Novo Nordisc

Novo Nordisc

Накратко за Ново Нордиск

 

Ново Нордиск е глобална компания в областта на здравеопазването с повече от 90-годишен опит в иновациите  и грижите за хората с диабет. От това наследство сме натрупали знания и способности, които ни позволяват да помагаме при лечението и на хора с други сериозни хронични заболявания: хемофилия, нарушения на растежа и затлъстяване.

 

Базираната в Дания компания  Ново Нордиск осигурява работа на около 40 300 души в 75 страни и предлага своите продукти в над 180 страни.

 

Акциите от клас В на Ново Нордиск се търгуват на борсата NASDAQ OMX Копенхаген (Novo-B). Американските депозитарни разписки (ADR) на Ново Нордиск се търгуват на Нюйоркската фондова борса (NVO).