Трасе Парк Дворец Врана

Трасе Парк Дворец Врана

 

Разтоянието на Трасето е 5.05 км. - една обиколка без да се дублират участъци, денивелация няма!

 

Самото трасе преминава през най-забележителните места в парка и разбира се покрай Двореца:)

 

Стартът, финалът и обръщането (за втората и третата обиколка), са извън парка, а именно: на паркинга пред източния вход за посетители!

 

Бягането е върху трайно изградени алеи: почвен път и асфалт.

 

Маркировка: насочващи табели, въжета (коридори), маркировъчна лента и тебешир.

 

Внимание: „Парк Врана“ е със специален режим на достъп, поради тази причина по време на самото бягане в парка не се допускат други хора освен самите участници в бягането. Придружителите и зрителите заемат места на старт/финалната зона!

 

След края на състезанието, всички желаещи ще имат възможност да посетят парка на свободен достъп: 5 лв. вход (деца 2 лв.)