Трасе Драгалевци - Dynamic

Трасе Драгалевци - Dynamic

Стартът и Финалът на трасето са ситуирани на паркинга пред Информационен център Витоша, разположен над кв.Драгалевци.

https://www.strava.com/activities/3039139050

Стартира се по панорамната пътека в посока Бояна, като след около 400 метра се прави почти 180° завой и се тръгва по път с полегато изкачване. Следва ъглопът с малка  пътека, която преминава покрай развалини на стар пионерски лагер.

 

Посоката на придвижване е на запад, като след къси спускане и изкачване се достига до каменисто дере с течащ малък поток, който се пресича и покрай него се спуска отново на панорамния път в горния край на вилна зона „Киноцентъра“.  

 

По панорамната пътека се преминава над крайните вили, като след преминаване над крайната, се спуска рязко на долу по голям горски път и се навлиза в квартала. В първата пряка се завива на дясно и в посока изток се придвижва почти до края му, като след достигане до гората се спуска по асфалтиран път по края на квартала. Спуска се до достигане на първия горски път в ляво и се започва леко изкачване по него. След около 200 метра се достига до малка пътека в ляво и се пресича дере с плитко течаща вода.

 

Продължава се по пътеката до достигане на асфалтов път. На ляво се бяга по него , като преди да направи остър ляв завой се хваща малка пътека. Тя пресича поляна и се спуска леко през борова гора, достигайки просека с електропровод. Завива се на дясно по пътека поляната и се изкачва до хоризонтална пътека. На ляво по нея се хваща малка пътека, която се спуска до границата на гората, като се завива на дясно и се продължава по нея до достигането на голям горски път. По него се изкачва с 90° завой на ляво покрай река в дълбоко дере, почти достигайки асфалтовия път за Информацинния център.

 

Следва спускане на дясно по път и по малка пътека се изкачва стръмно до финала.

 

Така описаното трасе е с дължина от 4,40 км и +/-180 метра денивелация. Като цяло обиколката е динамична с честа смяна на профила и на грунда - от асфалт до малка камениста пътека.