Трасе Extreme трейл Бонсови поляни

 

O Старт/ Финал х. Бонсови поляни

 

___ Трасе къса  дистанция – една обиколка 5.3 км – преминава по пътища, пътеки и поляни (Бонсови:)

Google Earth kmz

 

___ Трасе средна  дистанция – след пробягване на почти пълна къса обиколка (5.3 км), се  продължава по втората част, обозначен трак в жълто (7.0 км) или всичко за средна: 12.3 км.

Трасето преминава по пътища, пътеки, поляни, гора – пресичайки стръмни дерета и сколонове!

Google Earth kmz


___ ___ Трасе XL  дистанция – цялото трасе на средната дистанция 12.3 км + още една обиколка на късата дистанция (5.3 км) или 5.3 + 7.0 + 5.3 = 17.6 км

Маркировка: червено-бяла лента; маркировъчни колчета с бели триъгълници

 

*Организаторите си запазват правото на незначителни корекции по така представените трасета!