Списък Дарители СНЦ 5 КМ ПАРК БГ

Изграждането и поддръжката на 5kmrun.bg (София, Варна, Бургас и Пловдив), както и 5kmrun Kids София и всички наши инициативи свързани с тях - изискват средства. Това включва най-вече: персонал, IT поддръжка, нововъведения, текущи разноски, консумативи и тн.

Редовно получаваните средства от нашите Спонсори на този етап покриват една част от посочените разходи, а останалата част от нужните ни финансови средства се покриват с лични и собствени средства от нас Организаторите и СНЦ дружество!

Нашето обещание е, че 5kmrun ще си остане завинаги седмично, безплатно бягане за всички желаещи без ограничения и достъпно до възможно най-широк кръг хора. Това е нашият вечен и основен принцип!

Ето защо (по работещ модел от други държави и подобни организации), който има желание и най-вече възможност, може да ни подкрепи, като дари средства (еднократно или многократно, без ограничение за мин. сума), чрез Donate бутон, вграден във футъра на всяка страница на този сайт.

СНЦ „5 КМ ПАРК БГ“ е сдружение с не стопанска цел и всички постъпили приходи директно се използват за поддръжка и обезпечаване на текущите ежеседмични бягания, както и за инвестиции, развитие и нововъведения.

Искаме предварително да благодарим на всички, които ще извършат дарение, независимо от неговата сума, а ние с цялата си отговорност обещаваме, събраните средства да се ползват единствено и само за целите, поддръжката и развитието на 5kmrun!

Благодарим за направеното дарение!

Това е Списък на хората, извършили дарение за подпомагане дейността на 5kmrun.bg

 

Списък Дарители с Автоматично регулярно дарение 

 ID   Име   дарител   Цикличност 

 Дата на първо дарение 

05128 / Димитър Димкин / месечно / 4 юни 2018

16007 / Димитър Димитров / месечно / 12 януари 2019

Списък Дарители

№ по ред на дарение ID 5kmrun Име
Брой извършени дарения *

106/ ID 12499/ Стоян Кънев**

115/ ID 18519/ Давид Давидов

114/ Netpeak BG 

113/ Благотворителна Фондация към

Международен Женски Клуб - София

112/ ID 4966/ Елена Русева

111/ ID 2255/ Кирил Попов

110/ ID 5128/ Димитър Димкин ХХ****

109/ Netpeak BG 

108/ ID 5128/ Димитър Димкин ХХ***

107/ ID 4620/ Григор Тодоров**

106/ ID 5128/ Димитър Димкин ХХ**

105/ ID 5128/ Димитър Димкин ХХ*

104/ ID 5128/ Димитър Димкин ХХ

103/ ID 5128/ Димитър Димкин *******************

102/ ID 5128/ Димитър Димкин ******************

101/ ID 12499/ Стоян Кънев*

100/ ID ****/ Sia Simova*

99/ ID 1899/ Петя Недялкова*

98/ ID 9858/ Кристина Цветанска*

97/ ID 5128/ Димитър Димкин *****************

96/ Благотворителна Фондация към

Международен Женски Клуб - София

96/ ID 5128/ Димитър Димкин *****************

95/ ID 4620/ Григор Тодоров*

94/ ID 1832/ Елена Димитрова

93/ ID 5128/ Димитър Димкин ****************

92/ ID 13304/ Ивайло Йоргов

91/ ID 5128/ Димитър Димкин ***************

90/ ID 5128/ Димитър Димкин **************

89/ ID 5261/ Росана Ганева

88/ ID / Сиа Симова

87/ ID 1593/ Кирил Левтеров

86/ ID 5128/ Димитър Димкин **************

85/ ID 5128/ Димитър Димкин *************

84/ ID 4620/ Григор Тодоров

83/ ID 5128/ Димитър Димкин ************

82/ ID 6530/ Силян Тополски*****

81/ ID 4689/ Лъчезар Христов

80/ ID 6530/ Силян Тополски****

79/ ID 5128/ Димитър Димкин ***********

78/ ID 14152/ Христо Михайлов

77/ ID 12397/ Христо Карагидлиев**

76/ ID 6530/ Силян Тополски***

75/ ID 5128/ Димитър Димкин **********

74/ ID 12397/ Христо Карагидлиев

73/ ID 6530/ Силян Тополски**

72/ ID 5128/ Димитър Димкин **********

71/ ID 6530/ Силян Тополски

70/ ID 5128/ Димитър Димкин *********

69/ ID 12499/ Стоян Кънев

68/ ID 2682/ Лъчезар Вълчев

67/ ID 12631/ Теодор Георгиев

66/ ID 4528/ Петър Светиев**

65/ ID 5128/ Димитър Димкин ********

64/ ID 4964/ Иво Георгиев *****

63/ ID 467/ Бойка Арсова**

62/ ID 5128/ Димитър Димкин *******

61/ ID 4089/ Красимир Дачев

60/ ID 7192/ Росица Боевска

59/ ID 5128/ Димитър Димкин ******

58/ ID ****/ Марияна Върбанова

57/ ID 5128/ Димитър Димкин *****

56/ ID 5128/ Димитър Димкин ****

55/ ID 4528/ Петър Светиев

54/ ID 5128/ Димитър Димкин ***

53/ ID 5128/ Димитър Димкин **

52/ ID 4964/ Иво Георгиев ****

51/ ID 5128/ Димитър Димкин

50/ ID 1922/ Христо Христов

49/ ID 5091/ Антон Димитров ***

48/ ID 7485/ Тодор Чобанов

47/ ID 9858/ Кристина Цветанска

46/ ID 9692/ Валентин Василев

45/ ID 4964/ Иво Георгиев ***

44/ ID 135/ Иво Атанасов **

43/ ID 19/ Светослав Митов **

42/ ID 2772/ Митко Клаявков

41/ ID 7100/ Вера Френгова

40/ ID 5091/ Антон Димитров **

39/ ID 4697/ Георги Филев

38/ ID 5702/ Станимир Попов

37/ ID 5747/ Дидие Шерши

36/ ID 618/ Емил Иванов **

35/ ID 6613/ Георги Христозов

34/ ID 1975/ Станимир Денчев **

33/ ID 4964/ Иво Георгиев **

32/ ID 467/ Бойка Арсова

31/ ID 3936/ Юлиан Савов **

30/ ID 5091/ Антон Димитров 

29/ ID 5636/ Цветомир Банков ***

28/ ID 7220/ Георги Кирилов

27/ ID 2493/ Боян Йорданов **

26/ ID 3615/ Васил Манолов

25/ ID 735/ Димитър Димитров **

24/ ID 2622/ Никола Овчарски **

23/ ID 1380/ Даниела Иванова

22/ ID 5636/ Цветомир Банков **

21/ ID 1454/ Ивайло Костадинов

20/ ID 6614/ Юрий Донев

19/ ID 5636/ Цветомир Банков

18/ ID 2773/ Тодор Прокопов

17/ ID 634/ Симеон Велков

16/ ID 3936/ Юлиян Савов

15/ ID 1975/ Станимир Денчев

14/ ID 19/ Светослав Митов

13/ ID 618/ Емил Иванов

12/ ID 233/ Димитър Русев

11/ ID 236/ Мая Недялкова

10/ ID 1899/ Петя Недялкова

9/ ID 486/ Иван Дърпатов

8/ ID 3378/ Лазар Лашев

7/ ID 4233/ Георги Георгиев

6/ ID 4964/ Иво Георгиев

5/ ID 735/ Димитър Димитров

4/ ID 135/ Иво Атанасов

3/ ID 2622/ Никола Овчарски

2/ ID 2493/ Боян Йорданов

1/ ID 260/ Надежда Василева