Стани дарител (patron) за 1 EUR

Стани дарител (patron) на 5kmrun, дарявай 1 EUR всеки месец.

Приятели, още от самото създаване на 5kmrun през 2013 г., заложихме един основен принцип – пет километровото бягане, ще бъде безплатно и така ще остане завинаги.

 

Същинско в 4 града – 5 парка, Детско бягане, Селфи и Сателити, 5kmrun не спира да се развива, а имаме още много нови идеи в полза на бегачите, които искаме да реализираме.

 

За да съществува, 5kmrun се нуждае от финансови средства, с които да осъществява своята дейност.

 

Основните ни разходи са следните:

  • - Ежедневната поддръжка и подобрения на 5kmrun сайт, който е уникален с предоставените класации, статистики, персонална история и профил за всеки участник;
  • - Разработването на допълнителни функционалности и приложения, в полза на бегачите (за пример 5kmrun Selfie);
  • - Частично осигуряване на наградните фондове.
  • - Минимални възнаграждения и осигуровки за основните организатори в 5-те парка, където всяка събота се провеждат същинските бягания;
  • - Администрация и логистика;

 

Към настоящият момент, 5kmrun съществува и се финансира с помощта на спонсори, платените XL състезания, Фен магазин и индивидуални дарители. Съществена подкрепа получаваме и от нашите постоянни доброволци, които подпомагат безвъзмездно, нашата работа.

 

Много от нашите участници, са изразявали своята готовност и желание, редовно - да даряват малки суми, стига да е наличен сигурен и удобен начин на разплащане.

 

Взимайки предвид тези аргументи и предложения, създадохме още една възможност за подпомагане съществуването на 5kmrun, а именно чрез платформата Patreon за регулярни месечни дарения.

 

До ден днешен са извършени над сто еднократни акта на дарение. Отделно, петима души, даряват регулярно (всеки месец), избрана от тях сума. С помощта на платформата Patreon, се осигурява лесен и сигурен начин за регулярни дарения на малки суми.

 

В допълнение, прибавяме още няколко мотива за инициирането на такава дарителска помощ по такъв начин (чрез малки регулярни месечни суми) и в този момент:

  • - Световната практика и споделения опит на подобни на нас организации показват, че най-подходящата и сигурна форма за финансиране, са именно регулярните месечни вноски на потребителите, за пример Parkrun;

  • - Финансовата ни независимост, ще намали влиянието и намесата в работата на нашата организация от страна на спонсори и други външни фактори;

  • - В продължаващият период на корона вирус пандемия, паричните постъпления от наши спонсори намаляха драстично, а други бяха преустановени изцяло.

 

Ето защо, ако смятате (по собствено желание и осъзнатост), че 5kmrun ви носи добавена стойност и искате да подпомогнете финансово нашата дейност с регулярна месечна сума от едно евро (или сума по ваш избор), присъединете се към patreon.com/5kmrun и вашите редовни дарения, ще помогнат 5kmrun да го има и да продължава завинаги, безплатен за всички.Стани Патрон


Искаме специално да Благодарим на всички, които ни подкрепиха и предварително на тези, които възнамеряват да го сторят!

# Име Статус
21718 Viktor Bratkov Active patron
13908 Apostol Djalov Active patron
17114 lazar.malezanov Active patron
21825 Petar Tsanov Active patron
el po Active patron
1586 Radina Active patron
21959 Петър Димитров Active patron
1129 Ruja Todorova Active patron
16035 Velislava Paskaleva Active patron
7679 Yuliya Poptodorova Active patron
Борислав Георгиев Active patron
15258 Владислав Русинов Active patron
6230 Yana Gindeva Active patron
13340 Emil Yotov Active patron
22333 Tihomir Lazarov Active patron
10338 Милена Кръстева Active patron
20279 Martin Vasilev Declined patron
19519 Daniel Petrov Active patron
15961 Martina Milkovska Active patron
6063 Angel Angelov Active patron
16007 Dimitar Tzankov Dimitrov Active patron
18494 Denitsa Zaykova Active patron
9506 Martin Mitev Active patron
2082 Любомир Ангелов Active patron
24 Malvina Declined patron
8051 Nia Yotova Active patron
19485 Anita Dimitrova Active patron
11566 Milen Manev Active patron
10291 Desislava Gorcheva Active patron
18317 Antoniy Gabrovski Active patron
21079 Антон Суббота Active patron
5939 петър вълчанов Active patron
17086 Petko Dilchev Active patron
15145 Paraskeva Radeva Active patron
16710 Anna Pavlova Active patron
14352 RICHARD OKEEFFE Active patron
17021 Krasimira Gerasimova Active patron
17235 Evelina Damyanova Active patron
12395 Ralitsa Petrina Declined patron
2026 Veselin Vlasakiev Active patron
12253 Pavel Pavlov Active patron
16211 Zhivko Mihaylov Active patron
22 Peter Peter Active patron
16769 Иван Иванов Active patron
9965 Lubomir Savchov Active patron
18292 Nikolay Minchev Active patron
4620 Grigor Todorov Active patron
3 Diana Stanoilova Active patron
5388 Dimo Cholakov Active patron
4999 Elizabet Yordanova Active patron
10935 Mihail Koychev Active patron
13737 Velko Gerasimov Active patron
1408 Zdravko Zdravkov Active patron
10223 StefanB Boyadzhiev Active patron
16252 Mihail Markov Active patron
12946 Николай Писаров Active patron
2622 Nikola Ovcharski Active patron
1943 Michail Klissarski Active patron
17952 Lora Savchova Active patron
13731 Емил Табаков Active patron
2 Georgi Atanasov Active patron