GDPR: Информация относно промените в областта на личните данни

На 25 май 2018 г. започва прилагането на Общия регламент относно защитата на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

Регламентът цели да даде възможност на физическите лица да упражняват по-ефективен контрол върху начина на обработването на данните им. В качеството си на администратор на лични данни 5kmrun се стреми да осигури адекватно ниво на защита на данните на нашите участници и да ги обработва само с допустими от закона средства, както и да ги ползва законно, единствено и само за нуждите на нашите бягания:

Първоначални промени на 5kmrun съобразени с изискванията на закона:

1/ „Заключен личен профил“: с цел правото на ограничаване на информацията на личните данни на участниците, вече създадохме функция за заключване на личния профил. Всеки желаещ, да ограничи достъпа до личните си данни от резултатите на 5kmrun, може да го направи в личният си акаунт, секция „Профил“ с отметка „Заключване на профил“!

2/ Право на изтриване („да бъдеш забравен“): вече има техническа възможност, при желание на участник, да му бъдат изтрити всички данни от минали събития (бягания) на 5kmrun.

3/ Право на коригиране на лични данни: всеки участник на 5kmrun има възможност да коригира личните си данни в личния си акаунт на 5kmrun от секция „Профил“;

4/ Право на използване на псевдоним: всеки участник на 5kmrun има право да използва псевдоним, вместо личните си имена, вижте реално, как изглежда един такъв пример:

5/ Право на анонимност: всеки участник има право да участва свободно и без регистрация на 5kmrun, като в официалната класация от бягането, резултатите му (постигнато време и заето място), ще излизат като „Анонимен“.

 

Длъжни сме да отбележим, че за провеждането на нашите бягания в предвид интереса и нуждите на нашите участници, 5kmrun събира, обработва и съхранява единствено и само информация от лични данни, необходими за изпълнението на тези цели, както следва:

1/ Име и Фамилия – необходими за идентифициране на участник в общата класация;

2/ Дата и година на раждане: необходими за разпределяне на участник във възрастова група класация, както и класация „Възрастово постижение“;

*В публичната част на сайта, датата на раждане на участника не се посочва, а информация има единствено за навършените години.

3/ Пол: необходим за разпределяне на участниците в класации жени/ мъже;

4/ Персонален имейл адрес:

4.1/ Изпращане информация за постигнатите персонални резултати на участник за всяко негово официално бягане на 5kmrun;

4.2/ При изявено желание за абонамент (отметка „избор Да/Не“, а не по подразбиране „Да“), изпращаме седмичен информационен бюлетин, както и други информационни и рекламни мейли;

4.3/ Информиране при достигане на определен брой участия на 5kmrun с цел предоставяне на предвидена награда.

5/ Телефонен номер: единствено на участници с достигнати над 50 и повече бягания, необходим в случай на нужда за обратна връзка и контакт при предоставянето на наградите за достигнат определен брой участия на 5kmrun.

6/ „Дом парк“ – град на участие: необходими за разпределяне резултатите на участник в годишни класации с натрупване по градовете на участие на 5kmrun;

7/ Училище: необходимо за разпределяне на участниците (учениците) в класации по училища.

Достъп до лични данни

В предвид интереса и нуждите на нашите участници, 5kmrun предоставя публично информацията от горе посочените лични данни, необходими за изпълнението на нашите цели, а именно: измерване на персонално постигнато време и място, както и различни възрастови постижения и статистики, генерирани и извлечени от тази обработка на лични данни на участниците.

Време на съхранение на лични данни

В предвид интереса и нуждите на нашите участници, 5kmrun съхранява безсрочно личните данни или до момента на изявено писмено желание за изтриване – виж по-горе „Право на изтриване („да бъдеш забравен“)“.

Други лични данни в не интерес на 5kmrun

5kmrun не събира, обработва и съхранява други лични данни, вкл. субективни и „чувствителни“ (етнос, религия, образование, сексуална ориентираност, политическа или друга принадлежност и тн), които не са необходими за изпълнението на нашите цели за измерване на персонално постигнато време и място от 5км групови бягания на 5kmrun.

В момента се извършват още действия от наша страна във връзка с новите изисквания по регламента за защитата на личните данни на участниците на 5kmrun, вкл. програмни за изграждане на допълнителни защити при съхранението на вече събраната база данни на резултати и лични данни.

Участниците на 5kmrun, ще бъдат информирани своевременно за новите резултати от тези действия, целящи защитата на личните им данни.

 

Спонсори

Изтегли мобилно приложение

  • Get it on Google Play