Общи Условия

Всички бягания с 5kmrun и XLkmrun са свободни за участие. Не се изисква официално разрешение за участие от организаторите на 5kmrun и XLkmrun. Участниците се възползват от така предоставените им условия за бягане и трасе на техен собствен риск и без изричното съгласие на организаторите на 5kmrun и XLkmrun и други частни или държавни институции.

 Внимание: От съображения за сигурност и здраве, препоръчваме преди да започнете да бягате с нас, да изчислите Вашето оптимално време за пробягване на дистанцията от 5 км., чрез този „Рънинг Kалкулатор“на 5kmrun!  

Бягането е физически натоварваща дейност и затова би следвало (препоръчваме) да потърсите предварителна консултация с Вашия личен лекар(GP), как и дали да вземете участие в такова занимание като 5 км. бягане или по-дълга дистанция.

Вие изцяло приемате на свой собствен риск възможността от всякакви контузии, наранявания или травми, както и на Ваша отговорност се самоопределяте, че сте физически здрав и притежавате необходимите възможности (физически и психически) да бягате с 5kmrun и XLkmrun.

5kmrun и XLkmrun  не носят отговорност за каквито и да е контузии, наранявания, травми или смърт в следствие на вашето бягане с изключение на тези, които са Ви причинени или са в резултат на грешки или небрежност от страна на организаторите.

В случай на сериозни контузии, наранявания или други усложнения възникнали по време на вашето участие в бяганията или смърт Вие, както и трети заинтересовани лица (родители, настойници, наследници и др.) се съгласявате, че няма да извършвате правни или фактически действия с които да търсите отговорност от 5kmrun и XLkmrun.

Вие изцяло сте наясно, че бяганията с 5kmrun и XLkmrun се провеждат на места със свободен достъп за граждани и МПС и се съгласявате да спазвате обществения ред, правилата за движение по пътищата, както и опазване на природните дадености и чистота.

5kmrun и XLkmrun не подсигуряват Застраховка за Вашето участие в бяганията! Всеки желаещ да бъде застрахован, трябва да го направи по свое усмотрение и за своя сметка.

5kmrun и XLkmrun  не носят отговорност за достоверността на въведената информация и лични данни на потребителите при тяхната регистрация.

Вие давате съгласие за Вашето фото и видео заснемане по време на бягането, което може свободно да се публикува в интернет пространството, както и да се използва за всякакъв вид рекламна цел.

Спонсори

Изтегли мобилно приложение за ANDROID

  • Get it on Google Play