Резултати от събития

Позиция Номер Име Време Възрастова
група
Пол
м / ж
Позиция
в пола
Позиция
възрастова
група
Възрастово
постижение
Точки
Бележки Общo
бягания
Легионер
1 Няма Анонимен 17:25 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
2 18732 Иван Банов 16:56 25-29г. Мъж 1 1 74.05% 100 notes
Първо бягане
1 Легионер
3 17020 Максим Стоименов 17:55 30-34г. Мъж 1 1 71.66% 100 notes
Нов личен рекорд!!! 17:55
10 Легионер
4 7109 Николай Демерджиев 19:50 15-19г. Мъж 1 1 67.10% 100 notes
Личният рекорд остава 17:37
137 Легионер
5 1611 Методи Георгиев 17:30 30-34г. Мъж 1 1 73.37% 100 notes
Личният рекорд остава 16:43
192 Легионер
6 914 Димитър Янакиев 19:01 35-39г. Мъж 1 1 69.46% 100 notes
Личният рекорд остава 18:39
182 Легионер
7 7517 Вълимир Стоев 19:57 15-19г. Мъж 2 1 66.71% 99 notes
Личният рекорд остава 18:42
84 Легионер
8 7445 Величко Манолов 20:31 35-39г. Мъж 2 1 64.38% 99 notes
Личният рекорд остава 19:11
32 Легионер
9 1469 Красимир Любомиров 20:47 40-44г. Мъж 2 1 65.38% 99 notes
Личният рекорд остава 19:45
283 Легионер
10 5574 Тодор Маринов 17:43 30-34г. Мъж 2 2 72.47% 99 notes
Личният рекорд остава 16:31
226 Легионер
11 14661 Людмил Никодимов 17:47 30-34г. Мъж 3 3 72.20% 98 notes
Личният рекорд остава 17:46
13 Легионер
12 3633 Нейко Плачков 20:31 50-54г. Мъж 3 1 71.89% 98 notes
Личният рекорд остава 19:52
129 Легионер
13 3381 Веселин Лазаров 20:52 45-49г. Мъж 3 1 68.24% 98 notes
Личният рекорд остава 19:24
92 Легионер
14 5509 Петър Терзиев 21:21 35-39г. Мъж 3 1 61.87% 98 notes
Личният рекорд остава 19:35
64 Легионер
15 859 Даниел Кубашлиев 19:02 25-29г. Мъж 2 1 65.88% 99 notes
Личният рекорд остава 17:41
143 Легионер
16 12850 Боян Лефтеров 17:58 65-69г. Мъж 4 1 94.00% 97 notes
Личният рекорд остава 17:50
91 Легионер
17 2772 Митко Клявков 21:08 50-54г. Мъж 4 1 69.79% 97 notes
Личният рекорд остава 20:45
251 Легионер
18 701 Венцислав Апостолов 21:31 40-44г. Мъж 4 2 63.16% 97 notes
Личният рекорд остава 20:45
28 Легионер
19 3197 Георги Маринов 20:00 20-24г. Мъж 3 1 63.2% 98 notes
Личният рекорд остава 19:06
108 Легионер
20 16973 Вангел Димитров 20:45 15-19г. Мъж 4 2 64.14% 97 notes
Личният рекорд остава 17:02
36 Легионер
21 2363 Явор Христов 21:44 25-29г. Мъж 5 1 57.69% 96 notes
Личният рекорд остава 21:43
77 Легионер
22 12788 Samuel Papot 18:04 35-39г. Мъж 5 1 73.11% 96 notes
Личният рекорд остава 17:12
51 Легионер
23 13975 Емилиян Рогачев 21:34 20-24г. Мъж 5 1 58.60% 96 notes
Личният рекорд остава 20:48
46 Легионер
24 2385 Radoslav Slavov 20:09 35-39г. Мъж 4 2 65.55% 97 notes
Личният рекорд остава 18:58
173 Легионер
25 16004 Веселин Димитров 20:48 20-24г. Мъж 5 1 60.76% 96 notes
Личният рекорд остава 19:16
7 Легионер
26 5267 Йордан Тодоров 23:00 20-24г. Мъж 6 1 54.95% 95 notes
Нов личен рекорд!!! 23:00
117 Легионер
27 17335 Станислав Станчев 22:01 20-24г. Мъж 6 2 57.41% 95 notes
Личният рекорд остава 21:17
17 Легионер
28 6063 Ангел Ангелов 18:46 25-29г. Мъж 6 1 66.82% 95 notes
Личният рекорд остава 18:16
95 Легионер
29 5893 Венци Младенов 20:34 30-34г. Мъж 5 1 62.43% 96 notes
Личният рекорд остава 17:41
178 Легионер
30 5056 Илия Василев 21:05 30-34г. Мъж 6 1 60.90% 95 notes
Личният рекорд остава 18:09
120 Легионер
31 7567 Васил Николов 23:11 65-69г. Мъж 7 1 72.85% 94 notes
Личният рекорд остава 22:19
171 Легионер
32 6303 Георги Стефанов 22:05 15-19г. Мъж 7 2 60.27% 94 notes
Личният рекорд остава 20:32
46 Легионер
33 14 Димитър Генов 19:05 30-34г. Мъж 7 4 67.28% 94 notes
Личният рекорд остава 16:57
312 Легионер
34 15451 Haris Kleantus 20:51 35-39г. Мъж 6 3 63.35% 95 notes
Личният рекорд остава 20:49
54 Легионер
35 9621 Милен Калчев 21:26 45-49г. Мъж 7 1 66.43% 94 notes
Личният рекорд остава 20:46
124 Легионер
36 15934 Георги Тодоров 22:08 50-54г. Мъж 8 1 66.64% 93 notes
Личният рекорд остава 21:35
50 Легионер
37 18009 Александър Дичев 20:59 35-39г. Мъж 7 4 62.95% 94 notes
Личният рекорд остава 20:44
8 Легионер
38 1617 Александър Димов 19:06 45-49г. Мъж 8 1 74.55% 93 notes
Личният рекорд остава 18:37
187 Легионер
39 12028 Ivan Parashkevov 22:22 40-44г. Мъж 8 1 60.76% 93 notes
Личният рекорд остава 21:42
92 Легионер
40 17703 Таньо Пачов 23:18 60-64г. Мъж 8 1 69.48% 93 notes
Личният рекорд остава 22:57
30 Легионер
41 6587 Гергана Малчева 22:41 40-44г. Жена 1 3 67.45% 100 notes
Личният рекорд остава 22:19
122 Легионер
42 Няма Анонимен 21:08 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
43 17773 Светозар Стамболиев 22:29 8-14г. Мъж 9 1 67.82% 92 notes
Личният рекорд остава 21:12
19 Легионер
44 Няма Анонимен 19:08 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
45 4171 Калоян Татаров 23:27 35-39г. Мъж 9 2 56.33% 92 notes
Личният рекорд остава 22:33
157 Легионер
46 Няма Анонимен 21:08 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
47 3119 Иванка Богдева 22:39 45-49г. Жена 1 2 70.81% 100 notes
Личният рекорд остава 22:14
4 Легионер
48 5635 Теодор Банев 19:11 35-39г. Мъж 9 2 68.86% 92 notes
Личният рекорд остава 19:02
119 Легионер
49 6531 Тодор Янев 24:58 40-44г. Мъж 10 1 54.43% 91 notes
Личният рекорд остава 22:53
71 Легионер
50 Няма Анонимен 22:41 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
51 2320 Деян Стоянов 21:12 40-44г. Мъж 8 1 64.10% 93 notes
Личният рекорд остава 20:42
211 Легионер
52 2747 Мирослав Диманов 22:50 30-34г. Мъж 10 2 56.23% 91 notes
Личният рекорд остава 21:46
201 Легионер
53 2668 Юрия Петрова-Кискинова 24:59 30-34г. Жена 1 2 58.03% 100 notes
Личният рекорд остава 22:57
188 Легионер
54 13619 Николай Николов 19:36 20-24г. Мъж 10 1 64.48% 91 notes
Личният рекорд остава 19:18
20 Легионер
55 15736 Игнат Николов 22:55 45-49г. Мъж 9 1 62.13% 92 notes
Личният рекорд остава 21:29
21 Легионер
56 1571 Dian Penchev 21:21 50-54г. Мъж 9 1 69.08% 92 notes
Личният рекорд остава 20:38
40 Легионер
57 17382 Андрей Петров 22:53 40-44г. Мъж 11 2 59.38% 90 notes
Личният рекорд остава 22:46
25 Легионер
58 11161 Кирил Чучков 25:44 60-64г. Мъж 11 2 62.91% 90 notes
Личният рекорд остава 24:57
70 Легионер
59 13434 Иван Харалампиев 23:07 20-24г. Мъж 10 3 54.67% 91 notes
Личният рекорд остава 20:56
63 Легионер
60 9738 Робърт Стоянов 19:52 15-19г. Мъж 11 1 66.99% 90 notes
Личният рекорд остава 18:10
155 Легионер
61 9594 Георги Стоев 23:15 45-49г. Мъж 12 3 61.24% 89 notes
Личният рекорд остава 22:38
128 Легионер
62 3634 Стоян Георгиев 26:17 30-34г. Мъж 12 3 48.85% 89 notes
Личният рекорд остава 21:41
146 Легионер
63 10596 Димитър Тончев 23:14 45-49г. Мъж 11 2 61.29% 90 notes
Личният рекорд остава 22:26
110 Легионер
64 4528 Петър Светиев 20:06 35-39г. Мъж 12 3 65.72% 89 notes
Личният рекорд остава 19:59
210 Легионер
65 1123 Милен Тодоров 21:24 40-44г. Мъж 10 2 63.50% 91 notes
Нов личен рекорд!!! 21:24
110 Легионер
66 Няма Анонимен 23:24 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
67 5483 Олег Генов 20:19 40-44г. Мъж 13 1 66.89% 88 notes
Личният рекорд остава 19:53
120 Легионер
68 10727 Иван Петров 27:08 45-49г. Мъж 13 2 52.48% 88 notes
Личният рекорд остава 25:58
113 Легионер
69 13908 Апостол Джалов 23:15 35-39г. Мъж 12 2 56.81% 89 notes
Личният рекорд остава 22:54
44 Легионер
70 17849 Marc Loillier 21:40 30-34г. Мъж 11 2 59.26% 90 notes
Личният рекорд остава 20:17
16 Легионер
71 243 Васил Николов 20:24 45-49г. Мъж 14 2 69.80% 87 notes
Личният рекорд остава 19:46
189 Легионер
72 17915 Делчо Канев 27:27 25-29г. Мъж 14 2 45.68% 87 notes
Личният рекорд остава 20:17
12 Легионер
73 15372 Асен Василев 23:31 25-29г. Мъж 13 1 53.32% 88 notes
Личният рекорд остава 21:31
41 Легионер
74 13163 Борис Качамаков 21:45 40-44г. Мъж 12 3 62.48% 89 notes
Личният рекорд остава 19:19
47 Легионер
75 2982 Стоян Пирпиров 23:48 30-34г. Мъж 13 3 53.94% 88 notes
Личният рекорд остава 20:38
112 Легионер
76 2719 Илияна Клявкова 28:06 40-44г. Жена 2 2 54.44% 99 notes
Личният рекорд остава 27:41
256 Легионер
77 16256 Борис Мечков 20:25 30-34г. Мъж 15 5 62.88% 86 notes
Личният рекорд остава 19:42
45 Легионер
78 1714 Атанас Димитров 23:47 60-64г. Мъж 14 1 68.07% 87 notes
Личният рекорд остава 22:32
6 Легионер
79 Няма Анонимен 21:48 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
80 7009 Николай Грудов 23:52 40-44г. Мъж 14 3 56.94% 87 notes
Нов личен рекорд!!! 23:52
92 Легионер
81 18609 Станислав Йовков 29:24 30-34г. Мъж 15 4 43.67% 86 notes
Първо бягане
1 Легионер
82 13018 Кирил Манолов 24:00 35-39г. Мъж 15 3 55.04% 86 notes
Личният рекорд остава 22:20
75 Легионер
83 421 Борислав Миланов 20:29 25-29г. Мъж 16 2 61.22% 85 notes
Личният рекорд остава 19:02
166 Легионер
84 Няма Анонимен 21:55 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
85 5459 Стоил Стоилов 23:58 45-49г. Мъж 15 4 59.41% 86 notes
Личният рекорд остава 23:51
146 Легионер
86 9586 Александър Тончев 24:05 30-34г. Мъж 16 1 53.31% 85 notes
Личният рекорд остава 21:48
131 Легионер
87 15027 Калоян Лобутов 20:29 35-39г. Мъж 17 4 64.49% 84 notes
Нов личен рекорд!!! 20:29
31 Легионер
88 7071 Мартин Атанасов 22:18 30-34г. Мъж 13 3 57.57% 88 notes
Нов личен рекорд!!! 22:18
17 Легионер
89 12929 Пейо Кралев 24:02 40-44г. Мъж 16 4 56.54% 85 notes
Личният рекорд остава 22:36
82 Легионер
90 Няма Анонимен 29:48 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
91 13506 Крум Радев 24:06 20-24г. Мъж 17 4 52.44% 84 notes
Личният рекорд остава 22:03
41 Легионер
92 11661 M C 22:29 30-34г. Жена 1 4 64.49% 100 notes
Личният рекорд остава 21:00
80 Легионер
93 14413 Димитър Георгиев 20:30 40-44г. Мъж 18 2 66.29% 83 notes
Личният рекорд остава 18:57
60 Легионер
94 2122 Димитър Стоянов 24:10 35-39г. Мъж 17 1 54.66% 84 notes
Личният рекорд остава 22:19
230 Легионер
95 Няма Анонимен 29:49 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
96 11062 Цветко Митов 22:30 45-49г. Мъж 14 1 63.28% 87 notes
Личният рекорд остава 22:20
105 Легионер
97 Няма Анонимен 24:12 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
98 5940 Христо ДОбрев 20:39 30-34г. Мъж 19 6 62.17% 82 notes
Личният рекорд остава 20:29
155 Легионер
99 9706 Зорница Петрова 30:03 45-49г. Жена 3 3 53.37% 98 notes
Личният рекорд остава 29:55
117 Легионер
100 5766 Петър Атанасов 24:33 25-29г. Мъж 18 2 51.07% 83 notes
Личният рекорд остава 23:12
38 Легионер
101 18547 Желязко Димитров 22:36 35-39г. Мъж 15 5 58.45% 86 notes
Личният рекорд остава 22:21
2 Легионер
102 16871 Matt Bell 24:24 20-24г. Мъж 18 2 51.80% 83 notes
Нов личен рекорд!!! 24:24
8 Легионер
103 2916 Емил Кискинов 30:05 30-34г. Мъж 16 5 42.68% 85 notes
Личният рекорд остава 23:48
38 Легионер
104 6709 Velizar Bagarov 20:45 25-29г. Мъж 20 3 60.43% 81 notes
Личният рекорд остава 19:50
102 Легионер
105 Няма Анонимен 24:33 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
106 11170 Митко Делибалтов 22:47 25-29г. Мъж 16 2 55.04% 85 notes
Личният рекорд остава 22:17
16 Легионер
107 3796 Оля Тодорова 24:28 30-34г. Жена 2 4 59.26% 99 notes
Личният рекорд остава 23:35
80 Легионер
108 5813 Петър Маринов 30:10 40-44г. Мъж 17 3 45.04% 84 notes
Личният рекорд остава 25:15
87 Легионер
109 402 Мария Акчарлиева 24:39 35-39г. Жена 2 4 60.68% 99 notes
Личният рекорд остава 22:58
284 Легионер
110 1308 Snejina Stefanova 20:50 40-44г. Жена 1 3 73.44% 100 notes
Личният рекорд остава 20:14
105 Легионер
111 12560 Todor Popov 22:54 40-44г. Мъж 17 4 59.34% 84 notes
Личният рекорд остава 21:50
60 Легионер
112 18570 Мартин Богдев 24:35 8-14г. Мъж 19 2 62.03% 82 notes
Личният рекорд остава 22:51
2 Легионер
113 6338 Пенка Кочанкова 32:59 25-29г. Жена 4 3 43.90% 97 notes
Личният рекорд остава 30:09
73 Легионер
114 764 Георги Георгиев - Елби 24:41 35-39г. Мъж 19 5 53.51% 82 notes
Личният рекорд остава 19:47
148 Легионер
115 10257 Стефан Касабов 20:52 20-24г. Мъж 21 2 60.57% 80 notes
Нов личен рекорд!!! 20:52
11 Легионер
116 18354 Димитър Милев 20:54 20-24г. Мъж 22 3 60.47% 79 notes
Личният рекорд остава 19:49
6 Легионер
117 Няма Анонимен 24:35 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
118 4867 Polly The Evil 34:08 40-44г. Жена 5 4 44.82% 96 notes
Личният рекорд остава 32:13
132 Легионер
119 6130 Владислав Серафимов 24:49 45-49г. Мъж 20 3 57.38% 81 notes
Личният рекорд остава 22:31
186 Легионер
120 1006 Искрен Станев 22:58 50-54г. Мъж 18 2 64.22% 83 notes
Личният рекорд остава 20:54
116 Легионер
121 14431 Генчо Косев 20:55 45-49г. Мъж 23 3 68.07% 78 notes
Личният рекорд остава 20:01
63 Легионер
122 4175 Георги Кравайков 34:20 20-24г. Мъж 18 2 36.81% 83 notes
Личният рекорд остава 27:20
174 Легионер
123 13498 Любомир Ангелов 24:55 45-49г. Мъж 21 4 57.15% 80 notes
Личният рекорд остава 23:34
33 Легионер
124 2554 Костадин Стефаниев 23:01 30-34г. Мъж 19 5 55.78% 82 notes
Личният рекорд остава 22:44
125 Легионер
125 Няма Анонимен 24:41 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
126 1348 Цветан Попов 20:59 40-44г. Мъж 24 4 64.76% 77 notes
Нов личен рекорд!!! 20:59
62 Легионер
127 11526 Кирил Денински 25:19 30-34г. Мъж 22 2 50.71% 79 notes
Нов личен рекорд!!! 25:19
4 Легионер
128 7914 Иван Станков 23:12 50-54г. Мъж 20 3 63.57% 81 notes
Личният рекорд остава 22:57
125 Легионер
129 8941 Мирослав Илиев 25:13 45-49г. Мъж 20 5 56.47% 81 notes
Личният рекорд остава 24:55
113 Легионер
130 11755 Николай Иванов 21:03 25-29г. Мъж 25 4 59.57% 76 notes
Личният рекорд остава 20:13
35 Легионер
131 11432 Николай Миленков 25:22 40-44г. Мъж 23 4 53.57% 78 notes
Личният рекорд остава 22:29
62 Легионер
132 17282 Patricia Delbary 23:13 35-39г. Жена 2 6 64.43% 99 notes
Личният рекорд остава 22:58
28 Легионер
133 10935 Михаил Койчев 25:27 30-34г. Мъж 21 5 50.45% 80 notes
Личният рекорд остава 22:12
109 Легионер
134 7532 Александър Станилов 25:29 35-39г. Мъж 24 6 51.83% 77 notes
Личният рекорд остава 24:01
167 Легионер
135 Няма Анонимен 21:12 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
136 17975 Емил Михайлов 23:20 15-19г. Мъж 21 1 57.04% 80 notes
Личният рекорд остава 21:58
8 Легионер
137 2989 Недялко Стамов 25:29 40-44г. Мъж 22 5 53.32% 79 notes
Нов личен рекорд!!! 25:29
198 Легионер
138 17924 Георги Корадов 25:30 35-39г. Мъж 25 7 51.80% 76 notes
Личният рекорд остава 22:33
15 Легионер
139 4660 Николай Кръстев 21:21 30-34г. Мъж 26 7 60.14% 75 notes
Личният рекорд остава 19:48
170 Легионер
140 13173 Стоян Николов 23:21 35-39г. Мъж 22 7 56.57% 79 notes
Нов личен рекорд!!! 23:21
26 Легионер
141 13765 Костадин Николов 25:32 40-44г. Мъж 23 6 53.22% 78 notes
Личният рекорд остава 22:54
82 Легионер
142 1377 Цветан Георгиев 25:37 25-29г. Мъж 26 3 48.95% 75 notes
Личният рекорд остава 24:59
98 Легионер
143 Няма Анонимен 24:04 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
144 Няма Анонимен 25:44 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
145 14940 Георгий Можейко 21:25 8-14г. Мъж 27 1 71.20% 74 notes
Личният рекорд остава 19:50
56 Легионер
146 4843 Павел Алтънчев 24:11 50-54г. Мъж 23 4 60.99% 78 notes
Нов личен рекорд!!! 24:11
56 Легионер
147 14337 Ивет Станкова 25:51 8-14г. Жена 3 3 64.10% 98 notes
Личният рекорд остава 22:44
12 Легионер
148 7683 Емил Михов 21:30 25-29г. Мъж 28 5 58.32% 73 notes
Личният рекорд остава 19:46
86 Легионер
149 11872 Лилия Николова 25:43 40-44г. Жена 3 5 59.49% 98 notes
Личният рекорд остава 23:24
85 Легионер
150 16769 Иван Иванов 24:14 35-39г. Мъж 24 8 54.51% 77 notes
Личният рекорд остава 22:54
31 Легионер
151 15371 Николай Станев 25:53 25-29г. Мъж 24 2 48.44% 77 notes
Личният рекорд остава 22:25
10 Легионер
152 5458 Момчил Николов 21:35 30-34г. Мъж 29 8 59.49% 72 notes
Личният рекорд остава 21:14
11 Легионер
153 9197 Демяна Йосифова 25:43 15-19г. Жена 4 3 58.01% 97 notes
Личният рекорд остава 24:13
166 Легионер
154 1476 Магдалена Борисова 24:18 25-29г. Жена 3 3 59.58% 98 notes
Личният рекорд остава 23:05
54 Легионер
155 14146 Пламен Тодоров 25:58 40-44г. Мъж 25 7 52.33% 76 notes
Личният рекорд остава 24:19
66 Легионер
156 6299 Дияна Христова 26:23 35-39г. Жена 5 8 56.70% 96 notes
Личният рекорд остава 24:57
74 Легионер
157 12318 Владислав Маринов 21:39 40-44г. Мъж 30 5 62.77% 71 notes
Личният рекорд остава 20:51
92 Легионер
158 14685 Здравко Славчев 24:19 30-34г. Мъж 25 6 52.80% 76 notes
Личният рекорд остава 19:52
78 Легионер
159 Няма Анонимен 26:04 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
160 253 Борислава Христова 26:35 40-44г. Жена 6 6 57.55% 95 notes
Личният рекорд остава 24:16
246 Легионер
161 9335 Николай Дановски 21:40 35-39г. Мъж 31 5 60.96% 70 notes
Личният рекорд остава 20:32
132 Легионер
162 4529 Радостин Йорданов 26:09 30-34г. Мъж 26 6 49.10% 75 notes
Личният рекорд остава 23:10
53 Легионер
163 99 Анна Стефанова 21:40 40-44г. Жена 2 6 70.61% 99 notes
Личният рекорд остава 20:18
311 Легионер
164 6530 Силян Тополски 26:40 60-64г. Мъж 27 2 60.71% 74 notes
Личният рекорд остава 26:10
179 Легионер
165 Няма Анонимен 24:30 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
166 18018 Владимир Георгиев 27:01 40-44г. Мъж 28 7 50.30% 73 notes
Личният рекорд остава 26:51
8 Легионер
167 9627 Иван Стефанов 21:48 30-34г. Мъж 32 9 58.89% 69 notes
Нов личен рекорд!!! 21:48
79 Легионер
168 1608 Александър Стоянов 24:31 50-54г. Мъж 26 5 60.16% 75 notes
Личният рекорд остава 19:55
193 Легионер
169 13135 Georgi Gavrilov 26:11 60-64г. Мъж 27 1 61.83% 74 notes
Личният рекорд остава 24:32
94 Легионер
170 2773 Тодор Прокопов 21:53 40-44г. Мъж 33 7 62.10% 68 notes
Личният рекорд остава 20:30
181 Легионер
171 Няма Анонимен 24:32 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
172 Няма Анонимен 26:19 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
173 1811 Кънчо Костадинов 27:24 50-54г. Мъж 29 2 53.83% 72 notes
Личният рекорд остава 22:37
229 Легионер
174 796 Боян Бойчев 22:00 45-49г. Мъж 34 4 64.72% 67 notes
Личният рекорд остава 19:39
235 Легионер
175 18542 Красимир Христов 24:36 25-29г. Мъж 27 4 50.97% 74 notes
Личният рекорд остава 22:05
2 Легионер
176 8972 Елица Карагьозова 26:27 45-49г. Жена 4 6 60.64% 97 notes
Личният рекорд остава 24:57
171 Легионер
177 1815 Кристиан Костадинов 27:27 25-29г. Мъж 30 4 45.68% 71 notes
Личният рекорд остава 26:37
63 Легионер
178 4689 Лъчезар Христов 22:01 55-59г. Мъж 35 1 69.85% 66 notes
Личният рекорд остава 20:34
122 Легионер
179 11351 Стоил Попов 24:44 35-39г. Мъж 28 9 53.40% 73 notes
Личният рекорд остава 23:59
119 Легионер
180 17006 Станислав Попов 26:56 30-34г. Мъж 28 7 47.67% 73 notes
Личният рекорд остава 26:47
4 Легионер
181 15447 Антон Начев 27:56 40-44г. Мъж 31 8 48.65% 70 notes
Личният рекорд остава 24:52
48 Легионер
182 5737 Витан Порязов 24:52 45-49г. Мъж 29 2 57.26% 72 notes
Личният рекорд остава 23:43
186 Легионер
183 10781 Александър Наков 22:13 30-34г. Мъж 36 10 57.79% 65 notes
Личният рекорд остава 21:18
68 Легионер
184 Няма Анонимен 27:22 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
185 18347 Росен Симеонов 27:58 25-29г. Мъж 32 5 44.83% 69 notes
Нов личен рекорд!!! 27:58
5 Легионер
186 3828 Stefan Stefanov 27:29 35-39г. Мъж 29 2 48.06% 72 notes
Личният рекорд остава 26:21
220 Легионер
187 Няма Анонимен 25:09 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
188 Няма Анонимен 28:00 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
189 8745 Павел Ширилинков 22:15 65-69г. Мъж 37 2 75.91% 64 notes
Личният рекорд остава 20:54
15 Легионер
190 Няма Анонимен 25:13 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
191 16749 Камен Тричков 28:09 8-14г. Мъж 33 1 54.17% 68 notes
Личният рекорд остава 25:37
22 Легионер
192 16272 Чавдар Димитров 22:15 25-29г. Мъж 38 6 56.35% 63 notes
Личният рекорд остава 20:16
5 Легионер
193 3827 Galin Valchev 27:30 35-39г. Мъж 30 3 48.03% 71 notes
Личният рекорд остава 22:32
145 Легионер
194 6669 Румен Стаматов 25:17 30-34г. Мъж 30 7 50.78% 71 notes
Личният рекорд остава 17:54
82 Легионер
195 15359 Людмил Николов 28:20 65-69г. Мъж 34 1 59.61% 67 notes
Личният рекорд остава 27:05
65 Легионер
196 14798 Иван Станчев 22:17 35-39г. Мъж 39 6 59.28% 62 notes
Личният рекорд остава 21:52
31 Легионер
197 3916 Aleksandar Zagorchev 27:37 40-44г. Мъж 31 8 49.20% 70 notes
Личният рекорд остава 23:42
170 Легионер
198 17095 Симона Кирова 25:17 15-19г. Жена 4 2 59.01% 97 notes
Нов личен рекорд!!! 25:17
11 Легионер
199 17811 Деница Ябълкарова 28:30 35-39г. Жена 7 9 52.49% 94 notes
Личният рекорд остава 27:30
16 Легионер
200 Няма Анонимен 28:10 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
201 10554 Орлин Витанов 22:24 35-39г. Мъж 40 7 58.97% 61 notes
Личният рекорд остава 21:36
75 Легионер
202 Няма Анонимен 28:36 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
203 Няма Анонимен 28:13 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
204 1462 Pavlin Penev 25:18 50-54г. Мъж 31 6 58.30% 70 notes
Нов личен рекорд!!! 25:18
77 Легионер
205 2026 Веселин Власакиев 22:33 30-34г. Мъж 41 11 56.94% 60 notes
Личният рекорд остава 21:59
77 Легионер
206 9506 Мартин Митев 22:36 30-34г. Мъж 42 12 56.81% 59 notes
Личният рекорд остава 21:55
124 Легионер
207 6304 Георги Георгиев 28:39 8-14г. Мъж 35 2 53.22% 66 notes
Личният рекорд остава 24:55
83 Легионер
208 18507 Димитър Атанасов 28:19 15-19г. Мъж 32 3 47.00% 69 notes
Първо бягане
1 Легионер
209 Няма Анонимен 25:28 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
210 17453 Цветинка Иванова 28:50 40-44г. Жена 8 9 53.06% 93 notes
Личният рекорд остава 27:57
28 Легионер
211 12419 Валери Мечев 22:40 50-54г. Мъж 43 1 65.07% 58 notes
Личният рекорд остава 22:22
81 Легионер
212 17809 Илиян Димитров 28:20 45-49г. Мъж 33 7 50.25% 68 notes
Личният рекорд остава 27:05
19 Легионер
213 9703 Евелина Златанова 25:49 30-34г. Жена 5 8 56.16% 96 notes
Личният рекорд остава 24:34
82 Легионер
214 9358 Николай Должев 22:44 40-44г. Мъж 44 8 59.78% 57 notes
Личният рекорд остава 22:31
26 Легионер
215 4676 Атанас Атанасов 28:21 45-49г. Мъж 34 8 50.22% 67 notes
Личният рекорд остава 19:42
92 Легионер
216 2059 Николай Томов 25:50 25-29г. Мъж 32 5 48.54% 69 notes
Личният рекорд остава 23:20
106 Легионер
217 15535 Антон Стоев 28:52 40-44г. Мъж 36 10 47.07% 65 notes
Личният рекорд остава 27:03
45 Легионер
218 13731 Емил Табаков 29:02 30-34г. Мъж 35 8 44.22% 66 notes
Личният рекорд остава 27:13
45 Легионер
219 1984 Васил Кьосев 22:48 30-34г. Мъж 45 13 56.31% 56 notes
Личният рекорд остава 21:16
229 Легионер
220 18393 Камен Найденов 26:08 40-44г. Мъж 33 5 52.00% 68 notes
Личният рекорд остава 25:44
4 Легионер
221 13882 Тонислава Сотирова 29:42 40-44г. Жена 9 11 51.51% 92 notes
Личният рекорд остава 28:14
57 Легионер
222 11862 Анита Борисова 29:09 25-29г. Жена 5 3 49.67% 96 notes
Личният рекорд остава 25:51
111 Легионер
223 718 Филип Насър 22:49 20-24г. Мъж 46 4 55.39% 55 notes
Личният рекорд остава 20:21
73 Легионер
224 15719 Мария Пенукова 26:08 40-44г. Жена 6 6 58.54% 95 notes
Личният рекорд остава 25:30
28 Легионер
225 5927 Врабчо Соколов 29:47 35-39г. Мъж 37 10 44.35% 64 notes
Личният рекорд остава 21:49
51 Легионер
226 14281 Милена Бонева 29:11 55-59г. Жена 6 1 62.12% 95 notes
Личният рекорд остава 27:01
56 Легионер
227 Няма Анонимен 26:09 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
228 14669 Vasil Iliev 22:50 35-39г. Мъж 47 8 57.85% 54 notes
Личният рекорд остава 21:45
27 Легионер
229 15343 Иван Костадинов 29:49 45-49г. Мъж 38 5 47.75% 63 notes
Личният рекорд остава 26:58
30 Легионер
230 3255 Георги Василев 29:12 30-34г. Мъж 36 9 43.97% 65 notes
Личният рекорд остава 20:41
238 Легионер
231 1959 Мартин Рублев 26:22 25-29г. Мъж 34 6 47.56% 67 notes
Личният рекорд остава 25:23
44 Легионер
232 8982 Стамен Тотев 30:08 50-54г. Мъж 39 3 48.94% 62 notes
Личният рекорд остава 26:55
67 Легионер
233 Няма Анонимен 22:57 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
234 2531 Димитър Янев 26:27 55-59г. Мъж 35 1 58.14% 66 notes
Личният рекорд остава 25:46
67 Легионер
235 16444 Димитър Тричков 30:50 45-49г. Мъж 40 6 46.18% 61 notes
Личният рекорд остава 28:35
45 Легионер
236 7525 Ивелина Маджарова 22:59 15-19г. Жена 3 2 64.91% 98 notes
Личният рекорд остава 21:37
53 Легионер
237 Няма Анонимен 29:18 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
238 8997 Камен Станчев 26:47 35-39г. Мъж 36 10 49.32% 65 notes
Личният рекорд остава 23:12
132 Легионер
239 9403 Николай Кръстев 30:51 45-49г. Мъж 41 7 46.15% 60 notes
Личният рекорд остава 30:35
142 Легионер
240 4917 Mario Angelov 30:50 35-39г. Мъж 37 4 42.84% 64 notes
Личният рекорд остава 28:07
102 Легионер
241 14137 Борислав Пенчев 23:00 25-29г. Мъж 48 7 54.52% 53 notes
Личният рекорд остава 20:30
56 Легионер
242 1807 Христо Иванов 27:01 30-34г. Мъж 37 9 47.52% 64 notes
Личният рекорд остава 24:55
32 Легионер
243 18309 Диана Георгиева 31:22 40-44г. Жена 10 12 48.77% 91 notes
Личният рекорд остава 31:18
4 Легионер
244 Няма Анонимен 31:23 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
245 9965 Любомир Савчов 23:02 25-29г. Мъж 49 8 54.44% 52 notes
Личният рекорд остава 21:29
66 Легионер
246 13572 Таня Петкова 23:06 30-34г. Жена 4 14 62.77% 97 notes
Личният рекорд остава 21:56
83 Легионер
247 17235 Евелина Дамянова 31:26 45-49г. Жена 11 8 51.02% 90 notes
Личният рекорд остава 28:25
29 Легионер
248 Няма Анонимен 32:15 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
249 Няма Анонимен 27:11 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
250 8860 Ренета Лефтерова 31:41 50-54г. Жена 12 4 53.49% 89 notes
Личният рекорд остава 29:52
157 Легионер
251 Няма Анонимен 23:08 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
252 2967 Димитър Александров 32:17 25-29г. Мъж 38 4 38.84% 63 notes
Личният рекорд остава 30:14
21 Легионер
253 Няма Анонимен 27:28 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
254 14708 Екатерина Можейко 23:14 40-44г. Жена 5 9 65.85% 96 notes
Личният рекорд остава 21:45
64 Легионер
255 11763 Юлия Драгнева 35:39 40-44г. Жена 7 9 42.91% 94 notes
Личният рекорд остава 33:14
72 Легионер
256 10223 Стефан Бояджиев 27:29 50-54г. Мъж 38 7 53.66% 63 notes
Личният рекорд остава 21:33
94 Легионер
257 17898 Милена Любенова 31:52 20-24г. Жена 13 5 45.43% 88 notes
Личният рекорд остава 29:05
17 Легионер
258 10799 Евгени Бевз 23:17 45-49г. Мъж 50 5 61.15% 51 notes
Личният рекорд остава 20:38
82 Легионер
259 18343 Стела Николова 36:30 15-19г. Жена 8 4 40.87% 93 notes
Първо бягане
1 Легионер
260 6076 Йордан Цингов 27:44 50-54г. Мъж 39 8 53.18% 62 notes
Личният рекорд остава 22:39
148 Легионер
261 7974 Елка Тодорова 32:08 40-44г. Жена 14 13 47.61% 87 notes
Личният рекорд остава 31:36
125 Легионер
262 14855 Пламена Петрова 41:46 8-14г. Жена 9 4 39.67% 92 notes
Личният рекорд остава 33:51
35 Легионер
263 17876 Георги Георгиев 23:23 25-29г. Мъж 51 9 53.62% 50 notes
Нов личен рекорд!!! 23:23
15 Легионер
264 1037 Момчил Абаджиев 28:01 40-44г. Мъж 40 7 48.50% 61 notes
Личният рекорд остава 24:51
10 Легионер
265 15888 Десислава Димитрова 32:09 30-34г. Жена 15 3 45.10% 86 notes
Личният рекорд остава 28:19
56 Легионер
266 18643 Емил Димов 28:07 50-54г. Мъж 41 9 52.46% 60 notes
Нов личен рекорд!!! 28:07
2 Легионер
267 12295 Пламен Петров 41:56 30-34г. Мъж 39 10 30.62% 62 notes
Личният рекорд остава 23:18
70 Легионер
268 13248 Atanas Kotsev 23:37 20-24г. Мъж 52 5 53.52% 49 notes
Нов личен рекорд!!! 23:37
22 Легионер
269 17864 Валентин Асенов 32:18 30-34г. Мъж 42 4 39.75% 59 notes
Личният рекорд остава 28:42
19 Легионер
270 5388 Димо Чолаков 23:40 40-44г. Мъж 53 10 57.42% 48 notes
Личният рекорд остава 21:39
188 Легионер
271 5385 Simon Kazakov 32:34 30-34г. Мъж 43 5 39.42% 58 notes
Личният рекорд остава 27:36
55 Легионер
272 16006 Снежана Димова 28:18 50-54г. Жена 7 10 59.89% 94 notes
Личният рекорд остава 27:15
24 Легионер
273 5329 Михаил Иринчев 32:36 25-29г. Мъж 44 6 38.46% 57 notes
Личният рекорд остава 32:07
73 Легионер
274 4620 Григор Тодоров 23:43 30-34г. Мъж 54 15 54.13% 47 notes
Личният рекорд остава 22:36
63 Легионер
275 16229 Elena Yordanova 28:20 25-29г. Жена 8 7 51.10% 93 notes
Личният рекорд остава 26:37
4 Легионер
276 Няма Анонимен 32:40 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
277 15905 Алекси Алексиев 23:44 35-39г. Мъж 55 9 55.66% 46 notes
Нов личен рекорд!!! 23:44
24 Легионер
278 1027 Йордан Господинов 28:21 20-24г. Мъж 42 2 44.58% 59 notes
Личният рекорд остава 27:01
20 Легионер
279 12821 Dimitar Kyushev 33:09 45-49г. Мъж 45 9 42.95% 56 notes
Личният рекорд остава 29:03
110 Легионер
280 Няма Анонимен 28:24 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
281 8622 Люк Скайуокърски 23:54 40-44г. Мъж 56 11 56.86% 45 notes
Личният рекорд остава 22:01
149 Легионер
282 386 Димитрий Акчарлиев 33:34 65-69г. Мъж 46 2 50.31% 55 notes
Личният рекорд остава 29:18
301 Легионер
283 16710 Анна Павлова 29:00 35-39г. Жена 9 11 51.58% 92 notes
Личният рекорд остава 26:26
11 Легионер
284 1259 Veronika Valkanova 23:55 25-29г. Жена 6 10 60.54% 95 notes
Личният рекорд остава 22:31
113 Легионер
285 7368 Ина - Гергана Бойчева 23:56 8-14г. Жена 7 2 69.23% 94 notes
Личният рекорд остава 23:19
20 Легионер
286 13296 Rayna Nikolova 33:43 50-54г. Жена 16 5 50.27% 85 notes
Личният рекорд остава 31:45
84 Легионер
287 Няма Анонимен 29:12 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
288 467 Boyka Arsova 34:19 65-69г. Жена 17 3 61.10% 84 notes
Личният рекорд остава 31:58
234 Легионер
289 1018 Надежда Костадинова 29:38 55-59г. Жена 10 2 61.18% 91 notes
Личният рекорд остава 28:50
117 Легионер
290 7632 Румен Котков 23:57 45-49г. Мъж 57 6 59.45% 44 notes
Личният рекорд остава 23:01
27 Легионер
291 Няма Анонимен 29:42 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
292 4233 Георги Георгиев 24:01 35-39г. Мъж 58 10 55.00% 43 notes
Личният рекорд остава 22:34
137 Легионер
293 5536 Боян Вълев 35:03 40-44г. Мъж 47 14 38.77% 54 notes
Личният рекорд остава 31:40
150 Легионер
294 18472 Emily Newren 29:49 20-24г. Жена 11 3 48.56% 90 notes
Личният рекорд остава 26:42
3 Легионер
295 18290 Оmer Viner 24:07 35-39г. Мъж 59 11 54.77% 42 notes
Личният рекорд остава 23:31
5 Легионер
296 10913 Силви Георгиева 36:26 15-19г. Жена 18 4 40.95% 83 notes
Личният рекорд остава 31:15
109 Легионер
297 13097 Златина Алтънчева 29:50 40-44г. Жена 12 8 51.28% 89 notes
Нов личен рекорд!!! 29:50
22 Легионер
298 15504 Иваничка Тодорова 36:27 35-39г. Жена 19 11 41.04% 82 notes
Личният рекорд остава 32:14
37 Легионер
299 8677 Veselin Korshumov 24:13 15-19г. Мъж 60 3 54.96% 41 notes
Личният рекорд остава 22:57
70 Легионер
300 18473 Amber Stratford 29:51 20-24г. Жена 13 4 48.50% 88 notes
Личният рекорд остава 26:49
3 Легионер
301 2088 Димитър Илиев 37:09 40-44г. Мъж 48 15 36.58% 53 notes
Личният рекорд остава 35:59
144 Легионер
302 7431 Стефан Стоев 24:19 15-19г. Мъж 61 4 54.73% 40 notes
Личният рекорд остава 18:45
152 Легионер
303 2493 Боян Йорданов 24:24 40-44г. Мъж 62 12 55.69% 39 notes
Личният рекорд остава 21:48
219 Легионер
304 9692 Валентин Василев 38:04 40-44г. Мъж 49 16 35.70% 52 notes
Личният рекорд остава 27:08
133 Легионер
305 Няма Анонимен 29:51 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
306 18744 Петьо Станински 24:26 25-29г. Мъж 63 11 51.32% 38 notes
Първо бягане
1 Легионер
307 7850 Мартин Станилов 39:57 8-14г. Мъж 50 3 38.17% 51 notes
Личният рекорд остава 32:22
70 Легионер
308 Няма Анонимен 30:20 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
309 3855 Калин Иванов 24:27 35-39г. Мъж 64 12 54.02% 37 notes
Личният рекорд остава 24:05
86 Легионер
310 9693 Виолета Василева 40:00 8-14г. Жена 20 4 41.42% 81 notes
Нов личен рекорд!!! 40:00
41 Легионер
311 15828 Виктория Янкова 30:27 30-34г. Жена 14 10 47.61% 87 notes
Нов личен рекорд!!! 30:27
5 Легионер
312 280 Павлина Ветрилова 43:24 40-44г. Жена 21 17 35.25% 80 notes
Личният рекорд остава 29:47
128 Легионер
313 18419 Иван Комитски 24:29 40-44г. Мъж 65 13 55.50% 36 notes
Нов личен рекорд!!! 24:29
2 Легионер
314 16211 Живко Михайлов 30:28 35-39г. Мъж 43 12 43.35% 58 notes
Личният рекорд остава 23:52
37 Легионер
315 2188 Величка Георгиева 50:32 45-49г. Жена 22 10 31.74% 79 notes
Личният рекорд остава 46:16
81 Легионер
316 2051 Добромир Георгиев 24:31 35-39г. Мъж 66 13 53.88% 35 notes
Личният рекорд остава 21:22
238 Легионер
317 5960 Ани Карчева 30:36 45-49г. Жена 15 3 52.41% 86 notes
Личният рекорд остава 23:59
165 Легионер
318 Няма Анонимен 30:36 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
319 1261 Росен Лилов 24:32 40-44г. Мъж 67 14 55.39% 34 notes
Личният рекорд остава 21:30
58 Легионер
320 1586 Радина Станева 30:40 25-29г. Жена 16 8 47.21% 85 notes
Личният рекорд остава 27:11
226 Легионер
321 12746 Георги Кърчев 24:32 40-44г. Мъж 68 15 55.39% 33 notes
Личният рекорд остава 23:14
40 Легионер
322 Няма Анонимен 31:37 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
323 9274 Антон Панъовски 24:41 45-49г. Мъж 69 7 57.69% 32 notes
Личният рекорд остава 20:40
11 Легионер
324 7000 Виржиния Грабовски 31:37 35-39г. Жена 17 13 47.31% 84 notes
Личният рекорд остава 25:27
36 Легионер
325 11065 Милен Ангелов 24:44 45-49г. Мъж 70 8 57.57% 31 notes
Личният рекорд остава 24:04
98 Легионер
326 2055 Krasimira Petrushkova 31:49 40-44г. Жена 18 9 48.08% 83 notes
Личният рекорд остава 25:43
82 Легионер
327 Няма Анонимен 24:48 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
328 16919 Виктор Анастасов 25:00 25-29г. Мъж 71 12 50.16% 30 notes
Личният рекорд остава 23:38
25 Легионер
329 Няма Анонимен 31:50 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
330 7964 Момчил Игнатов 25:02 40-44г. Мъж 72 16 54.28% 29 notes
Личният рекорд остава 21:37
154 Легионер
331 961 Искра Иванова 32:19 45-49г. Жена 19 4 49.63% 82 notes
Личният рекорд остава 28:43
149 Легионер
332 15961 Мартина Милковска 25:03 20-24г. Жена 8 6 57.80% 93 notes
Личният рекорд остава 24:11
32 Легионер
333 Няма Анонимен 32:54 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
334 1170 Ивета Симеонова 25:07 25-29г. Жена 9 13 57.65% 92 notes
Личният рекорд остава 23:52
51 Легионер
335 18289 Тони Ганчева 33:01 30-34г. Жена 20 11 43.91% 81 notes
Личният рекорд остава 28:03
9 Легионер
336 14985 Васил Веселинов 25:10 30-34г. Мъж 73 16 51.01% 28 notes
Нов личен рекорд!!! 25:10
17 Легионер
337 7763 Виктор Цингов 33:05 15-19г. Мъж 44 3 40.23% 57 notes
Личният рекорд остава 29:08
28 Легионер
338 10077 Влади Мутафчиев 25:19 35-39г. Мъж 74 14 52.17% 27 notes
Личният рекорд остава 17:41
11 Легионер
339 Няма Анонимен 33:54 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
340 Няма Анонимен 34:20 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
341 4272 Yolly Ivanova 25:21 30-34г. Жена 10 17 57.19% 91 notes
Личният рекорд остава 24:23
180 Легионер
342 Няма Анонимен 34:20 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
343 2651 Мирослав Спасов 25:21 20-24г. Мъж 75 7 49.86% 26 notes
Личният рекорд остава 16:21
118 Легионер
344 Няма Анонимен 34:48 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
345 5363 Емил Георгиев 25:24 50-54г. Мъж 76 2 58.07% 25 notes
Личният рекорд остава 24:53
122 Легионер
346 Няма Анонимен 35:57 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
347 13017 Антоанета Генова 25:30 30-34г. Жена 11 18 56.86% 90 notes
Личният рекорд остава 24:35
101 Легионер
348 1129 Ружа Тодорова 35:58 35-39г. Жена 21 14 41.59% 80 notes
Личният рекорд остава 23:04
187 Легионер
349 10091 Неда Кленска 25:37 40-44г. Жена 12 17 59.72% 89 notes
Личният рекорд остава 23:57
95 Легионер
350 18083 Александър Грозев 25:41 25-29г. Мъж 77 14 48.82% 24 notes
Личният рекорд остава 23:58
9 Легионер
351 1634 Ралица Авлавидова 38:15 8-14г. Жена 22 1 43.32% 79 notes
Личният рекорд остава 28:17
245 Легионер
352 Няма Анонимен 25:42 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
353 Няма Анонимен 41:17 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
354 14470 Борислав Димитров 25:42 35-39г. Мъж 78 15 51.40% 23 notes
Личният рекорд остава 23:21
81 Легионер
355 Няма Анонимен 41:18 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
356 13737 Велко Герасимов 25:42 45-49г. Мъж 79 9 55.40% 22 notes
Личният рекорд остава 24:53
80 Легионер
357 3859 Теодора Демирова 43:17 35-39г. Жена 23 15 34.56% 78 notes
Личният рекорд остава 33:44
157 Легионер
358 6617 Цветан Йорданов 25:45 25-29г. Мъж 80 15 48.69% 21 notes
Нов личен рекорд!!! 25:45
26 Легионер
359 18016 Калоян Найденов 25:47 15-19г. Мъж 81 5 51.62% 20 notes
Личният рекорд остава 25:38
9 Легионер
360 4966 Елена Русева 25:48 25-29г. Жена 13 16 56.12% 88 notes
Личният рекорд остава 21:52
94 Легионер
361 1884 Георги Власакиев 25:49 25-29г. Мъж 82 17 48.57% 19 notes
Личният рекорд остава 17:18
151 Легионер
362 819 Силвия Стефанова 25:49 30-34г. Жена 14 19 56.16% 87 notes
Личният рекорд остава 21:47
168 Легионер
363 7754 Kamen D. 25:50 30-34г. Мъж 83 20 49.70% 18 notes
Личният рекорд остава 19:50
73 Легионер
364 14091 Радомир Йорданов 25:51 50-54г. Мъж 84 3 57.06% 17 notes
Личният рекорд остава 24:14
25 Легионер
365 13469 Иван Иванов 25:52 35-39г. Мъж 85 16 51.06% 16 notes
Личният рекорд остава 23:26
32 Легионер
366 85 Александрина Славова 25:54 30-34г. Жена 15 21 55.98% 86 notes
Личният рекорд остава 23:56
78 Легионер
367 9726 Петър Стоянов Стоянов 25:59 40-44г. Мъж 86 18 52.30% 15 notes
Личният рекорд остава 23:48
158 Легионер
368 12293 Agnes Linde 26:00 40-44г. Жена 16 19 58.84% 85 notes
Личният рекорд остава 24:13
37 Легионер
369 6463 Даниил Дукат 26:04 40-44г. Мъж 87 20 52.13% 14 notes
Личният рекорд остава 21:16
89 Легионер
370 6756 Джованбатиста Фикера 26:06 35-39г. Мъж 88 17 50.61% 13 notes
Личният рекорд остава 22:40
60 Легионер
371 4860 Светослав Николов 26:10 50-54г. Мъж 89 4 56.36% 12 notes
Личният рекорд остава 23:01
175 Легионер
372 10987 Ана Пейкова 26:11 15-19г. Жена 17 6 56.98% 84 notes
Личният рекорд остава 23:48
99 Легионер
373 14398 Явор Тодоров 26:19 15-19г. Мъж 90 7 50.57% 11 notes
Личният рекорд остава 24:53
43 Легионер
374 17072 Боряна Кепеджиева 26:23 25-29г. Жена 18 18 54.88% 83 notes
Личният рекорд остава 24:55
13 Легионер
375 6899 Виктория Владимирова 26:25 15-19г. Жена 19 8 56.47% 82 notes
Личният рекорд остава 24:16
173 Легионер
376 844 Георги Крумов 26:26 25-29г. Мъж 91 19 47.44% 10 notes
Личният рекорд остава 23:58
211 Легионер
377 1596 Цаньо Арабаджиев 26:27 55-59г. Мъж 92 2 58.14% 9 notes
Личният рекорд остава 22:47
211 Легионер
378 1594 Никола Левтеров 26:32 15-19г. Мъж 93 9 50.16% 8 notes
Нов личен рекорд!!! 26:32
92 Легионер
379 418 Весела Стоянова 26:34 25-29г. Жена 20 20 54.50% 81 notes
Личният рекорд остава 24:24
11 Легионер
380 Няма Анонимен 26:36 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
381 3338 Елена Иванова 26:38 15-19г. Жена 21 10 56.02% 80 notes
Личният рекорд остава 23:59
234 Легионер
382 8765 Росица Иванова 26:39 30-34г. Жена 22 22 54.40% 79 notes
Личният рекорд остава 24:28
131 Легионер
383 12085 Искрен Благов 26:40 30-34г. Мъж 94 23 48.15% 7 notes
Личният рекорд остава 24:38
20 Легионер
384 13818 Алекс Попов 26:40 15-19г. Мъж 95 11 49.91% 6 notes
Личният рекорд остава 25:04
54 Легионер
385 9800 Димитър Борисов 26:41 40-44г. Мъж 96 21 50.93% 5 notes
Личният рекорд остава 23:25
138 Легионер
386 17372 Марина Тодорова 26:42 35-39г. Жена 23 18 56.03% 78 notes
Личният рекорд остава 26:28
8 Легионер
387 12526 Ангел Христов 26:44 40-44г. Мъж 97 22 50.83% 4 notes
Личният рекорд остава 21:54
19 Легионер
388 4667 Валентин Ейткен 26:44 25-29г. Мъж 98 21 46.90% 3 notes
Личният рекорд остава 26:00
12 Легионер
389 16908 Мария Кондрова 26:46 40-44г. Жена 24 23 57.16% 77 notes
Нов личен рекорд!!! 26:46
11 Легионер
390 12785 Станислав Семов 26:48 50-54г. Мъж 99 5 55.03% 2 notes
Личният рекорд остава 22:31
92 Легионер
391 691 Гергана Вълкова 26:49 15-19г. Жена 25 12 55.63% 76 notes
Личният рекорд остава 26:33
123 Легионер
392 10586 Невена Букурещлиева 26:50 30-34г. Жена 26 24 54.03% 75 notes
Личният рекорд остава 26:14
65 Легионер
393 6230 Яна Гиндева 26:54 35-39г. Жена 27 19 55.61% 74 notes
Личният рекорд остава 25:37
202 Легионер
394 9466 Пламен Петрушков 26:56 60-64г. Мъж 100 1 60.11% 1 notes
Личният рекорд остава 25:29
90 Легионер
395 14922 Eleanoir Carthy 26:59 25-29г. Жена 28 22 53.66% 73 notes
Личният рекорд остава 25:52
14 Легионер
396 13687 Александър Дукат 27:01 8-14г. Мъж 101 3 56.44% 1 notes
Личният рекорд остава 21:38
67 Легионер
397 Няма Анонимен 27:03 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
398 Няма Анонимен 27:04 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
399 11959 Албена Бояджиева 27:06 40-44г. Жена 29 24 56.45% 72 notes
Личният рекорд остава 26:40
6 Легионер
400 14939 Роман Можейко 27:08 8-14г. Мъж 102 4 56.20% 1 notes
Личният рекорд остава 24:58
65 Легионер
401 14933 Валерий Можейко 27:11 40-44г. Мъж 103 25 49.99% 1 notes
Личният рекорд остава 21:51
64 Легионер
402 7248 Петя Панайотова 27:13 25-29г. Жена 30 23 53.20% 71 notes
Личният рекорд остава 26:54
76 Легионер
403 18648 Игнат Игнатов 27:15 35-39г. Мъж 104 20 48.47% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 27:15
4 Легионер
404 14969 Boris Kanev 27:16 8-14г. Мъж 105 5 55.92% 1 notes
Първо бягане
1 Легионер
405 12499 Стоян Кънев 27:23 40-44г. Мъж 106 26 49.62% 1 notes
Личният рекорд остава 25:58
25 Легионер
406 18573 Кристиан Койнов 27:48 30-34г. Мъж 107 25 46.18% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 27:48
2 Легионер
407 1899 Петя Недялкова 27:54 55-59г. Жена 31 3 64.98% 70 notes
Личният рекорд остава 26:48
69 Легионер
408 18591 Христина Стоянова 27:56 25-29г. Жена 32 24 51.83% 69 notes
Личният рекорд остава 27:37
3 Легионер
409 10104 Павел Владов 28:04 30-34г. Мъж 108 26 45.74% 1 notes
Личният рекорд остава 23:54
57 Легионер
410 7967 Милен Шошев 28:11 30-34г. Мъж 109 27 45.55% 1 notes
Личният рекорд остава 26:05
120 Легионер
411 14818 Mariyan Mlechenkov 28:13 25-29г. Мъж 110 25 44.44% 1 notes
Личният рекорд остава 26:22
6 Легионер
412 17835 Тодор Тодоров 28:14 50-54г. Мъж 111 6 52.24% 1 notes
Личният рекорд остава 27:16
16 Легионер
413 Няма Анонимен 28:18 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
414 18249 Златомира Николова 28:21 25-29г. Жена 33 26 51.07% 68 notes
Първо бягане
1 Легионер
415 2622 Nikola Ovcharski 28:21 25-29г. Мъж 112 27 44.23% 1 notes
Личният рекорд остава 17:52
168 Легионер
416 13659 Николай Райчев 28:26 35-39г. Мъж 113 21 46.45% 1 notes
Личният рекорд остава 24:06
76 Легионер
417 10806 Ирина Гордичук 28:26 40-44г. Жена 34 27 53.81% 67 notes
Личният рекорд остава 27:52
50 Легионер
418 5254 Здравко Иванов 28:28 30-34г. Мъж 114 28 45.10% 1 notes
Личният рекорд остава 23:49
126 Легионер
419 1866 Ани Янева 28:28 40-44г. Жена 35 28 53.74% 66 notes
Личният рекорд остава 25:16
156 Легионер
420 11237 Георги Точков 28:30 40-44г. Мъж 115 29 47.68% 1 notes
Личният рекорд остава 22:53
108 Легионер
421 4267 Damian Cressy 28:39 8-14г. Мъж 116 6 53.22% 1 notes
Личният рекорд остава 27:37
46 Легионер
422 18439 Любена Стоименова 28:44 30-34г. Жена 36 29 50.46% 65 notes
Първо бягане
1 Легионер
423 17342 Христо Копаранов 28:45 40-44г. Мъж 117 30 47.26% 1 notes
Личният рекорд остава 24:02
26 Легионер
424 13285 Ралица Креси 28:48 45-49г. Жена 37 10 55.69% 64 notes
Личният рекорд остава 27:42
52 Легионер
425 11131 Радина Райчева 28:51 40-44г. Жена 38 31 53.03% 63 notes
Личният рекорд остава 27:44
8 Легионер
426 14217 Христо Лалев 28:54 40-44г. Мъж 118 32 47.02% 1 notes
Личният рекорд остава 28:44
82 Легионер
427 7192 Росица Боевска 29:00 30-34г. Жена 39 30 50.% 62 notes
Личният рекорд остава 28:01
116 Легионер
428 6769 Калин Боевски 29:02 35-39г. Мъж 119 22 45.49% 1 notes
Личният рекорд остава 20:08
158 Легионер
429 5562 Ангел Банев 29:03 40-44г. Мъж 120 33 46.78% 1 notes
Личният рекорд остава 27:31
111 Легионер
430 15840 Павел Дойчинов 29:04 25-29г. Мъж 121 28 43.14% 1 notes
Личният рекорд остава 25:24
16 Легионер
431 1994 Nicolas Simonne 29:05 40-44г. Мъж 122 34 46.72% 1 notes
Личният рекорд остава 25:34
29 Легионер
432 17906 Ния Керанова 29:16 30-34г. Жена 40 31 49.54% 61 notes
Личният рекорд остава 28:12
3 Легионер
433 4199 Боряна Чолакова 29:20 25-29г. Жена 41 29 49.36% 60 notes
Личният рекорд остава 27:22
47 Легионер
434 9878 Красимира Точкова 29:30 40-44г. Жена 42 35 51.86% 59 notes
Личният рекорд остава 26:25
103 Легионер
435 11817 Георги Атанасов 29:34 15-19г. Мъж 123 13 45.01% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 29:34
10 Легионер
436 16080 Георги Кюпов 29:38 20-24г. Мъж 124 8 42.65% 1 notes
Личният рекорд остава 27:48
39 Легионер
437 7101 Диана Петкова 29:40 35-39г. Жена 43 23 50.42% 58 notes
Нов личен рекорд!!! 29:40
41 Легионер
438 15832 Цветелина Дочева 29:40 45-49г. Жена 44 11 54.06% 57 notes
Личният рекорд остава 26:45
19 Легионер
439 18100 Самуил Иванов 29:41 30-34г. Мъж 125 32 43.25% 1 notes
Личният рекорд остава 24:07
8 Легионер
440 17312 Ивелина Попова 29:44 35-39г. Жена 45 24 50.31% 56 notes
Първо бягане
1 Легионер
441 2255 Кирил Попов 29:44 30-34г. Мъж 126 33 43.18% 1 notes
Личният рекорд остава 22:31
22 Легионер
442 8329 Емилия Павлова 29:50 35-39г. Жена 46 25 50.14% 55 notes
Личният рекорд остава 26:00
23 Легионер
443 18644 Димитър Георгиев 29:55 30-34г. Мъж 127 34 42.91% 1 notes
Личният рекорд остава 29:31
3 Легионер
444 11061 Елена Пенкова-Бойчева 29:55 50-54г. Жена 47 7 56.65% 54 notes
Личният рекорд остава 29:14
89 Легионер
445 Няма Анонимен 29:56 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
446 4999 Elizabet Yordanova 30:01 45-49г. Жена 48 12 53.43% 53 notes
Личният рекорд остава 26:30
129 Легионер
447 725 Дафинка Тодорова 30:01 40-44г. Жена 49 36 50.97% 52 notes
Личният рекорд остава 22:13
199 Легионер
448 5800 Иван Станоев 30:04 50-54г. Мъж 128 8 49.05% 1 notes
Личният рекорд остава 27:36
56 Легионер
449 16056 Георги Стоянов 30:27 25-29г. Мъж 129 30 41.18% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 30:27
5 Легионер
450 10187 Михаил Добрев 30:28 65-69г. Мъж 130 3 55.43% 1 notes
Личният рекорд остава 26:43
55 Легионер
451 18133 Isis Schockaert 30:29 15-19г. Жена 50 14 48.94% 51 notes
Личният рекорд остава 29:27
11 Легионер
452 15636 Симеон Георгиев 30:34 30-34г. Мъж 131 35 42.00% 1 notes
Личният рекорд остава 27:56
25 Легионер
453 17944 Emmanuel Schockaert 30:35 40-44г. Мъж 132 37 44.43% 1 notes
Личният рекорд остава 21:21
7 Легионер
454 Няма Анонимен 30:40 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
455 11547 Илана Граматикова 30:44 15-19г. Жена 51 15 48.54% 50 notes
Нов личен рекорд!!! 30:44
39 Легионер
456 3727 Милена Донева 30:50 35-39г. Жена 52 26 48.51% 49 notes
Личният рекорд остава 29:23
31 Легионер
457 18519 Давид Давидов 31:05 50-54г. Мъж 133 9 47.45% 1 notes
Личният рекорд остава 30:18
3 Легионер
458 17957 Илиян Маджаров 31:08 20-24г. Мъж 134 9 40.59% 1 notes
Личният рекорд остава 27:33
3 Легионер
459 18730 Георги Димитров 31:10 45-49г. Мъж 135 13 45.68% 1 notes
Личният рекорд остава 30:35
2 Легионер
460 12978 Константин Бамбеков 31:14 40-44г. Мъж 136 38 43.51% 1 notes
Личният рекорд остава 19:49
32 Легионер
461 12241 Иван Куманов 31:16 40-44г. Мъж 137 39 43.46% 1 notes
Личният рекорд остава 24:58
127 Легионер
462 734 Йова Душкова 31:17 30-34г. Жена 53 36 46.35% 48 notes
Личният рекорд остава 29:36
125 Легионер
463 17911 Марин Стаевски 31:19 30-34г. Мъж 138 37 41.00% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 31:19
2 Легионер
464 17048 Надя Николаева 31:22 30-34г. Жена 54 38 46.22% 47 notes
Личният рекорд остава 28:50
13 Легионер
465 1503 Isabelle Simonne 31:33 45-49г. Жена 55 14 50.83% 46 notes
Личният рекорд остава 27:53
79 Легионер
466 18746 Emil Monchev 31:37 40-44г. Мъж 139 40 42.98% 1 notes
Личният рекорд остава 31:36
2 Легионер
467 7822 Александър Благоев 31:39 40-44г. Мъж 140 41 42.93% 1 notes
Личният рекорд остава 26:49
125 Легионер
468 14509 Радослав Заманов 31:39 50-54г. Мъж 141 10 46.60% 1 notes
Личният рекорд остава 30:00
69 Легионер
469 14151 Gwen PAGE 31:42 45-49г. Жена 56 15 50.59% 45 notes
Личният рекорд остава 27:54
20 Легионер
470 Няма Анонимен 31:45 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
471 1593 Кирил Левтеров 31:51 50-54г. Мъж 142 11 46.31% 1 notes
Личният рекорд остава 28:58
68 Легионер
472 9713 Надя Кънева 31:55 40-44г. Жена 57 42 47.93% 44 notes
Нов личен рекорд!!! 31:55
28 Легионер
473 57 Стоян Коев 32:02 55-59г. Мъж 143 4 48.01% 1 notes
Личният рекорд остава 27:47
314 Легионер
474 15145 Параскева Радева 32:04 30-34г. Жена 58 39 45.21% 43 notes
Личният рекорд остава 29:10
35 Легионер
475 16371 Венелин Радев 32:04 30-34г. Мъж 144 40 40.04% 1 notes
Личният рекорд остава 28:22
11 Легионер
476 16989 Julia Fagan 32:07 30-34г. Жена 59 41 45.14% 42 notes
Личният рекорд остава 31:37
6 Легионер
477 17945 Калоян Трайков 32:19 35-39г. Мъж 145 27 40.87% 1 notes
Личният рекорд остава 31:00
9 Легионер
478 7432 Михаил Фролошки 32:21 40-44г. Мъж 146 43 42.00% 1 notes
Личният рекорд остава 26:16
48 Легионер
479 17601 Диляна Минкова 32:22 30-34г. Жена 60 42 44.79% 41 notes
Личният рекорд остава 32:13
11 Легионер
480 18287 Пламен Попов 32:24 40-44г. Мъж 147 44 41.94% 1 notes
Личният рекорд остава 25:24
4 Легионер
481 10090 Николай Кленски 32:25 45-49г. Мъж 148 16 43.92% 1 notes
Личният рекорд остава 25:03
81 Легионер
482 18165 Мартин Тодоров 32:26 15-19г. Мъж 149 16 41.03% 1 notes
Личният рекорд остава 23:28
10 Легионер
483 7042 Венко Венков 32:29 25-29г. Мъж 150 31 38.60% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 32:29
17 Легионер
484 4207 Вера Апостолова 32:32 30-34г. Жена 61 43 44.56% 40 notes
Личният рекорд остава 30:01
104 Легионер
485 18497 Миглена Иванова 32:38 45-49г. Жена 62 17 49.15% 39 notes
Нов личен рекорд!!! 32:38
2 Легионер
486 14051 Мартин Такев 32:41 30-34г. Мъж 151 44 39.28% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 32:41
10 Легионер
487 Няма Анонимен 33:09 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
488 Няма Анонимен 33:11 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
489 18733 Кремена Тодорова 33:15 25-29г. Жена 63 32 43.54% 38 notes
Първо бягане
1 Легионер
490 18127 Роси Ковачева 33:17 25-29г. Жена 64 33 43.50% 37 notes
Нов личен рекорд!!! 33:17
2 Легионер
491 12827 Мария Тодорова 33:24 40-44г. Жена 65 45 45.80% 36 notes
Личният рекорд остава 30:37
65 Легионер
492 12552 Ани Нанева Ангелова 33:32 40-44г. Жена 66 46 45.62% 35 notes
Личният рекорд остава 31:27
7 Легионер
493 18107 Елена Стефанова 33:35 25-29г. Жена 67 34 43.11% 34 notes
Личният рекорд остава 32:22
10 Легионер
494 Няма Анонимен 33:43 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
495 11236 Владимир Касамаков 34:05 30-34г. Мъж 152 45 37.67% 1 notes
Личният рекорд остава 32:43
11 Легионер
496 8203 Clara Cressy 34:10 8-14г. Жена 68 7 48.49% 33 notes
Личният рекорд остава 32:37
16 Легионер
497 4266 Cyril Cressy 34:12 45-49г. Мъж 153 18 41.63% 1 notes
Личният рекорд остава 26:06
78 Легионер
498 13342 Марта Желязкова 34:15 30-34г. Жена 69 46 42.33% 32 notes
Личният рекорд остава 32:32
15 Легионер
499 16430 Мария Христова 34:31 40-44г. Жена 70 47 44.32% 31 notes
Личният рекорд остава 32:34
31 Легионер
500 14050 Йоана Йончева 34:36 25-29г. Жена 71 35 41.84% 30 notes
Личният рекорд остава 32:27
15 Легионер
501 Няма Анонимен 34:42 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
502 485 Георги Вълков 35:11 50-54г. Мъж 154 12 41.92% 1 notes
Личният рекорд остава 21:45
277 Легионер
503 623 Ганчо Христов 35:32 65-69г. Мъж 155 4 47.53% 1 notes
Личният рекорд остава 33:45
218 Легионер
504 579 Михаил Ралчев 35:48 65-69г. Мъж 156 5 47.17% 1 notes
Личният рекорд остава 34:14
121 Легионер
505 17834 Марияна Тодорова 35:54 45-49г. Жена 72 19 44.67% 29 notes
Личният рекорд остава 34:13
20 Легионер
506 18545 Поли Попова 35:57 40-44г. Жена 73 48 42.55% 28 notes
Първо бягане
1 Легионер
507 16126 Рафаела Иванова 35:59 15-19г. Жена 74 17 41.46% 27 notes
Личният рекорд остава 33:51
21 Легионер
508 16025 Иванина Стайкова 36:00 15-19г. Жена 75 18 41.44% 26 notes
Личният рекорд остава 33:56
20 Легионер
509 18514 Christiyana Krüger 36:11 25-29г. Жена 76 36 40.01% 25 notes
Първо бягане
1 Легионер
510 478 Maria Ivanova 36:33 50-54г. Жена 77 13 46.37% 24 notes
Нов личен рекорд!!! 36:33
17 Легионер
511 465 Велина Димитрова 36:53 40-44г. Жена 78 49 41.48% 23 notes
Личният рекорд остава 32:34
78 Легионер
512 2680 Виктория Неделчева 37:08 50-54г. Жена 79 14 45.64% 22 notes
Личният рекорд остава 34:00
219 Легионер
513 17021 Красимира Герасимова 37:09 50-54г. Жена 80 15 45.62% 21 notes
Личният рекорд остава 33:29
33 Легионер
514 18742 Моника Николова 37:24 45-49г. Жена 81 20 42.88% 20 notes
Първо бягане
1 Легионер
515 Няма Анонимен 37:39 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
516 10105 Десислава Савова 37:44 30-34г. Жена 82 47 38.42% 19 notes
Нов личен рекорд!!! 37:44
52 Легионер
517 12294 Mark David Linde 37:56 8-14г. Мъж 157 8 40.20% 1 notes
Личният рекорд остава 32:54
24 Легионер
518 12292 Michael Linde 37:57 50-54г. Мъж 158 16 38.86% 1 notes
Личният рекорд остава 25:03
69 Легионер
519 15443 Силвия Янчева 38:07 45-49г. Жена 83 21 42.08% 18 notes
Личният рекорд остава 37:00
21 Легионер
520 15441 Цветанка Цокова 38:07 45-49г. Жена 84 22 42.08% 17 notes
Личният рекорд остава 37:02
21 Легионер
521 Няма Анонимен 38:21 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
522 Няма Анонимен 38:21 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
523 11392 Красен Кленски 38:59 8-14г. Мъж 159 9 39.11% 1 notes
Личният рекорд остава 35:58
8 Легионер
524 18121 Лилия Петрунова 39:02 35-39г. Жена 85 28 38.32% 16 notes
Личният рекорд остава 28:26
11 Легионер
525 15635 Деница Георгиева 39:34 30-34г. Жена 86 48 36.64% 15 notes
Личният рекорд остава 35:48
24 Легионер
526 15000 Андрей Дукат 41:38 8-14г. Мъж 160 10 36.62% 1 notes
Личният рекорд остава 27:07
56 Легионер
527 16041 Лъчезар Илиев 41:52 30-34г. Мъж 161 49 30.66% 1 notes
Личният рекорд остава 36:39
9 Легионер
528 12647 Елисавета Роснева 42:08 45-49г. Жена 87 23 38.06% 14 notes
Личният рекорд остава 34:48
38 Легионер
529 11078 Павлин Христозов 42:09 30-34г. Мъж 162 50 30.46% 1 notes
Личният рекорд остава 30:08
11 Легионер
530 17994 Nikolay Krastev 42:10 40-44г. Мъж 163 50 32.22% 1 notes
Личният рекорд остава 29:37
6 Легионер
531 18731 Елена Георгиева 42:16 55-59г. Жена 88 5 42.89% 13 notes
Първо бягане
1 Легионер

Любопитна статистика

Бягания Участници Среден бр. участници за бягане Километраж Общо пробягано време Рекорден брой участници
1331 134603 101 673015км 6 години 11 месеца 27 дни 23/ч 3/м 54/с 663

Рекордите на 5kmrun

  Име Време Дата
Жени Милица Мирчева 16:48 16.09.2015
Мъже Деян Атанасов 15:21 22.03.2019

Най-много първи места

Име Завършил/а първи
Цветан Бахчеванов 139 пъти

Спонсори

Изтегли мобилно приложение

  • Get it on Google Play