Резултати от събития

Позиция Номер Име Време Възрастова
група
Пол
м / ж
Позиция
в пола
Позиция
възрастова
група
Възрастово
постижение
Точки
Бележки Общo
бягания
Легионер
1 8922 Павел Костадинов 17:43 20-24г. Мъж 1 1 71.34% 100 notes
Личният рекорд остава 16:46
62 Легионер
2 16209 Богомил Апостолов 19:44 20-24г. Мъж 1 1 64.05% 100 notes
Нов личен рекорд!!! 19:44
3 Легионер
3 6145 Кристиян Кирилов 16:48 20-24г. Мъж 1 1 75.23% 100 notes
Личният рекорд остава 16:30
23 Легионер
4 8295 Мустафа Мустафа 16:37 20-24г. Мъж 1 1 76.06% 100 notes
Нов личен рекорд!!! 16:37
51 Легионер
5 3621 Иван Топалов 19:36 25-29г. Мъж 1 1 63.97% 100 notes
Личният рекорд остава 19:13
16 Легионер
6 1611 Методи Георгиев 17:05 30-34г. Мъж 2 1 75.16% 99 notes
Личният рекорд остава 16:43
140 Легионер
7 5056 Илия Василев 19:27 30-34г. Мъж 2 1 66.01% 99 notes
Личният рекорд остава 18:09
76 Легионер
8 8864 Simon Rutter 20:28 35-39г. Мъж 2 1 64.54% 99 notes
Първо бягане
1 Легионер
9 Няма Анонимен 17:44 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
10 12945 Явор Димитров 20:00 25-29г. Мъж 2 1 62.7% 99 notes
Личният рекорд остава 18:48
29 Легионер
11 10573 Драгомир Терзиев 19:53 15-19г. Мъж 3 1 66.94% 98 notes
Нов личен рекорд!!! 19:53
23 Легионер
12 5574 Тодор Маринов 17:10 30-34г. Мъж 3 2 74.79% 98 notes
Личният рекорд остава 16:31
171 Легионер
13 3936 Юлиян Савов 20:39 45-49г. Мъж 3 1 68.95% 98 notes
Личният рекорд остава 19:29
83 Легионер
14 6669 Румен Стаматов 17:51 30-34г. Мъж 2 1 71.93% 99 notes
Нов личен рекорд!!! 17:51
52 Легионер
15 1469 Красимир Любомиров 20:27 40-44г. Мъж 3 1 66.45% 98 notes
Личният рекорд остава 19:45
233 Легионер
16 3802 Кремена Ковачева 20:03 20-24г. Жена 1 2 72.21% 100 notes
Личният рекорд остава 18:48
160 Легионер
17 6063 Ангел Ангелов 17:51 25-29г. Мъж 4 1 70.25% 97 notes
Нов личен рекорд!!! 17:51
60 Легионер
18 12253 Павел Павлов 18:31 30-34г. Мъж 3 2 69.34% 98 notes
Личният рекорд остава 17:59
80 Легионер
19 15736 Игнат Николов 21:22 40-44г. Мъж 4 2 63.60% 97 notes
Нов личен рекорд!!! 21:22
6 Легионер
20 2504 Атанас Чакъров 21:06 45-49г. Мъж 4 2 67.48% 97 notes
Личният рекорд остава 19:58
178 Легионер
21 Няма Анонимен 20:31 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
22 1460 Живко Петров 17:55 25-29г. Мъж 5 2 69.99% 96 notes
Нов личен рекорд!!! 17:55
108 Легионер
23 14206 Никола Гичев 19:45 15-19г. Мъж 4 1 67.39% 97 notes
Личният рекорд остава 17:07
14 Легионер
24 Няма Анонимен 21:29 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
25 3381 Веселин Лазаров 21:22 40-44г. Мъж 5 1 63.60% 96 notes
Личният рекорд остава 19:24
63 Легионер
26 3255 Георги Василев 21:03 30-34г. Мъж 4 2 60.99% 97 notes
Личният рекорд остава 20:41
188 Легионер
27 2813 The Evil Weevil 22:33 40-44г. Мъж 6 2 60.26% 95 notes
Личният рекорд остава 21:29
140 Легионер
28 Няма Анонимен 19:45 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
29 13434 Иван Харалампиев 21:41 20-24г. Мъж 5 2 58.29% 96 notes
Личният рекорд остава 20:56
12 Легионер
30 2034 Калин Стоянов 17:58 30-34г. Мъж 6 3 71.46% 95 notes
Нов личен рекорд!!! 17:58
100 Легионер
31 1318 Калоян Николов 20:08 20-24г. Мъж 5 2 62.78% 96 notes
Личният рекорд остава 19:21
80 Легионер
32 5927 Врабчо Соколов 21:44 30-34г. Мъж 6 1 59.07% 95 notes
Нов личен рекорд!!! 21:44
9 Легионер
33 16330 Симеон Давчев 22:36 15-19г. Мъж 7 1 58.89% 94 notes
Първо бягане
1 Легионер
34 12850 Боян Лефтеров 18:13 60-64г. Мъж 7 1 88.87% 94 notes
Личният рекорд остава 17:50
52 Легионер
35 4730 Георги Иванов 21:18 30-34г. Мъж 5 3 60.28% 96 notes
Нов личен рекорд!!! 21:18
139 Легионер
36 13614 Ivan Yocev 22:36 25-29г. Мъж 7 2 55.48% 94 notes
Личният рекорд остава 21:36
36 Легионер
37 2772 Митко Клявков 22:44 50-54г. Мъж 8 1 64.88% 93 notes
Личният рекорд остава 20:45
213 Легионер
38 12788 Samuel Papot 18:15 30-34г. Мъж 8 4 70.35% 93 notes
Личният рекорд остава 17:12
22 Легионер
39 3633 Нейко Плачков 21:57 50-54г. Мъж 6 1 67.19% 95 notes
Личният рекорд остава 19:52
85 Легионер
40 12560 Todor Popov 20:13 40-44г. Мъж 6 1 67.22% 95 notes
Нов личен рекорд!!! 20:13
32 Легионер
41 15549 Chris Stoev 22:45 15-19г. Мъж 8 1 58.50% 93 notes
Личният рекорд остава 21:00
14 Легионер
42 12503 Stefan Ivanov 22:13 40-44г. Мъж 7 1 61.17% 94 notes
Личният рекорд остава 21:31
68 Легионер
43 13982 Венцислав Велков 22:47 30-34г. Мъж 9 1 56.35% 92 notes
Нов личен рекорд!!! 22:47
13 Легионер
44 859 Даниел Кубашлиев 20:16 25-29г. Мъж 7 1 61.87% 94 notes
Личният рекорд остава 17:41
119 Легионер
45 14741 Момчил Найденов 18:27 25-29г. Мъж 9 3 67.96% 92 notes
Нов личен рекорд!!! 18:27
12 Легионер
46 6151 Ivo Dimitrov 18:59 25-29г. Мъж 10 4 66.05% 91 notes
Личният рекорд остава 18:02
107 Легионер
47 10596 Димитър Тончев 23:23 40-44г. Мъж 9 3 58.11% 92 notes
Личният рекорд остава 22:26
78 Легионер
48 10935 Михаил Койчев 22:22 30-34г. Мъж 8 4 57.40% 93 notes
Личният рекорд остава 22:12
78 Легионер
49 1445 Радослав Авлавидов 20:27 40-44г. Мъж 8 2 66.45% 93 notes
Личният рекорд остава 19:15
233 Легионер
50 9634 Моника Иванова 22:48 20-24г. Жена 1 1 63.50% 100 notes
Нов личен рекорд!!! 22:48
103 Легионер
51 7109 Николай Демерджиев 19:08 15-19г. Мъж 11 1 69.56% 90 notes
Личният рекорд остава 17:37
98 Легионер
52 14985 Васил Веселинов 23:28 25-29г. Мъж 10 3 53.43% 91 notes
Нов личен рекорд!!! 23:28
9 Легионер
53 2122 Димитър Стоянов 23:10 35-39г. Мъж 9 1 57.02% 92 notes
Личният рекорд остава 22:19
189 Легионер
54 2385 Radoslav Slavov 20:55 35-39г. Мъж 9 1 63.15% 92 notes
Личният рекорд остава 18:58
131 Легионер
55 7263 Бела Дулева 23:11 30-34г. Жена 2 2 62.54% 99 notes
Личният рекорд остава 22:04
19 Легионер
56 15934 Георги Тодоров 23:38 50-54г. Мъж 11 1 62.41% 90 notes
Личният рекорд остава 21:35
7 Легионер
57 16256 Борис Мечков 23:15 30-34г. Мъж 10 3 55.22% 91 notes
Личният рекорд остава 19:42
2 Легионер
58 13722 Симеон Глабаданидис 19:17 20-24г. Мъж 12 2 65.54% 89 notes
Нов личен рекорд!!! 19:17
29 Легионер
59 12028 Ivan Parashkevov 23:23 40-44г. Мъж 10 2 58.11% 91 notes
Личният рекорд остава 21:42
41 Легионер
60 1608 Александър Стоянов 21:01 45-49г. Мъж 10 1 67.75% 91 notes
Личният рекорд остава 19:55
159 Легионер
61 6531 Тодор Янев 23:19 35-39г. Мъж 11 2 56.65% 90 notes
Личният рекорд остава 22:53
42 Легионер
62 14413 Димитър Георгиев 19:20 40-44г. Мъж 13 1 70.29% 88 notes
Личният рекорд остава 18:57
29 Легионер
63 16344 Георги Гьоков 23:35 40-44г. Мъж 11 3 57.62% 90 notes
Първо бягане
1 Легионер
64 13894 Виктор Велинов 21:13 15-19г. Мъж 11 2 62.73% 90 notes
Нов личен рекорд!!! 21:13
32 Легионер
65 16264 Боряна Дамянова 23:45 30-34г. Жена 1 2 61.05% 100 notes
Първо бягане
1 Легионер
66 3634 Стоян Георгиев 23:37 30-34г. Мъж 12 4 54.36% 89 notes
Личният рекорд остава 21:41
121 Легионер
67 Няма Анонимен 23:48 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
68 15451 Haris Kleantus 21:19 35-39г. Мъж 12 2 61.97% 89 notes
Личният рекорд остава 20:38
17 Легионер
69 14 Димитър Генов 19:21 30-34г. Мъж 14 5 66.35% 87 notes
Личният рекорд остава 16:57
257 Легионер
70 15792 Надя Младенова 23:46 30-34г. Жена 2 3 61.00% 99 notes
Личният рекорд остава 21:20
2 Легионер
71 6299 Дияна Христова 23:51 35-39г. Жена 2 2 62.72% 99 notes
Нов личен рекорд!!! 23:51
40 Легионер
72 11661 M C 21:27 30-34г. Жена 1 3 67.59% 100 notes
Личният рекорд остава 21:00
53 Легионер
73 7567 Васил Николов 24:09 65-69г. Мъж 13 1 69.93% 88 notes
Личният рекорд остава 22:19
122 Легионер
74 Няма Анонимен 19:27 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
75 16265 Боряна Колчагова 23:51 35-39г. Жена 3 1 62.72% 98 notes
Първо бягане
1 Легионер
76 Няма Анонимен 23:53 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
77 2320 Деян Стоянов 21:29 35-39г. Мъж 13 3 61.48% 88 notes
Личният рекорд остава 20:42
168 Легионер
78 2668 Юрия Петрова-Кискинова 24:16 30-34г. Жена 3 5 59.75% 98 notes
Личният рекорд остава 22:57
144 Легионер
79 3636 Guillaume JAN 19:31 15-19г. Мъж 15 2 68.19% 86 notes
Нов личен рекорд!!! 19:31
60 Легионер
80 9197 Демяна Йосифова 23:56 15-19г. Жена 4 2 62.33% 97 notes
Нов личен рекорд!!! 23:56
115 Легионер
81 Няма Анонимен 21:32 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
82 4171 Калоян Татаров 24:18 35-39г. Мъж 14 3 54.36% 87 notes
Личният рекорд остава 22:33
121 Легионер
83 100 Венцислав Трифонов 24:12 50-54г. Мъж 12 2 60.95% 89 notes
Нов личен рекорд!!! 24:12
99 Легионер
84 269 Даниел Павлов 19:33 25-29г. Мъж 16 5 64.14% 85 notes
Нов личен рекорд!!! 19:33
187 Легионер
85 13798 Методи Михалев 23:58 30-34г. Мъж 12 5 53.57% 89 notes
Личният рекорд остава 20:12
23 Легионер
86 962 Никола Патриков 22:26 20-24г. Мъж 14 3 56.34% 87 notes
Личният рекорд остава 21:26
120 Легионер
87 11432 Николай Миленков 24:16 35-39г. Мъж 13 2 54.43% 88 notes
Личният рекорд остава 22:29
18 Легионер
88 7699 Венелин Димитров 24:40 35-39г. Мъж 15 4 53.55% 86 notes
Личният рекорд остава 22:14
5 Легионер
89 16137 Malo Bohec 19:39 15-19г. Мъж 17 3 67.73% 84 notes
Личният рекорд остава 19:03
4 Легионер
90 14824 Нели Иванова 24:01 40-44г. Жена 3 4 63.70% 98 notes
Личният рекорд остава 23:57
27 Легионер
91 402 Мария Акчарлиева 24:20 30-34г. Жена 5 4 59.58% 96 notes
Личният рекорд остава 22:58
233 Легионер
92 15595 Николай Гаджев 24:57 35-39г. Мъж 16 5 52.94% 85 notes
Личният рекорд остава 24:28
12 Легионер
93 14129 Николай Стоянов 24:03 35-39г. Мъж 13 3 54.92% 88 notes
Нов личен рекорд!!! 24:03
35 Легионер
94 421 Борислав Миланов 19:43 20-24г. Мъж 18 3 64.10% 83 notes
Личният рекорд остава 19:02
140 Легионер
95 4782 Стан Калов 22:44 25-29г. Мъж 15 2 55.16% 86 notes
Личният рекорд остава 19:15
56 Легионер
96 1377 Цветан Георгиев 24:35 25-29г. Мъж 14 4 51.01% 87 notes
Нов личен рекорд!!! 24:35
84 Легионер
97 9594 Георги Стоев 24:06 45-49г. Мъж 14 1 59.08% 87 notes
Личният рекорд остава 22:38
85 Легионер
98 10805 Илия Ганев 25:45 30-34г. Мъж 17 6 49.86% 84 notes
Нов личен рекорд!!! 25:45
45 Легионер
99 Няма Анонимен 22:45 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
100 4660 Николай Кръстев 19:49 30-34г. Мъж 19 6 64.79% 82 notes
Личният рекорд остава 19:48
124 Легионер
101 4528 Петър Светиев 19:56 35-39г. Мъж 20 1 66.27% 81 notes
Нов личен рекорд!!! 19:56
162 Легионер
102 Няма Анонимен 24:52 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
103 Няма Анонимен 24:24 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
104 6615 Жанина Караиванова 22:51 20-24г. Жена 2 4 63.36% 99 notes
Нов личен рекорд!!! 22:51
36 Легионер
105 5737 Витан Порязов 25:56 45-49г. Мъж 18 3 54.91% 83 notes
Личният рекорд остава 23:43
140 Легионер
106 1589 Павлин Петров 24:55 40-44г. Мъж 15 4 54.54% 86 notes
Личният рекорд остава 23:41
190 Легионер
107 13765 Костадин Николов 24:33 40-44г. Мъж 15 5 55.35% 86 notes
Личният рекорд остава 22:54
42 Легионер
108 7754 Kamen D. 20:00 25-29г. Мъж 21 6 62.7% 80 notes
Личният рекорд остава 19:50
50 Легионер
109 11187 Arkadiy Shevrikuko 22:52 20-24г. Мъж 16 5 55.27% 85 notes
Нов личен рекорд!!! 22:52
22 Легионер
110 Няма Анонимен 26:05 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
111 6899 Виктория Владимирова 24:58 15-19г. Жена 6 3 59.75% 95 notes
Личният рекорд остава 24:16
126 Легионер
112 16244 Деян Димов 26:13 30-34г. Мъж 19 7 48.97% 82 notes
Личният рекорд остава 23:21
2 Легионер
113 Няма Анонимен 25:05 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
114 4656 Виктор Великов 23:17 15-19г. Мъж 17 3 57.16% 84 notes
Личният рекорд остава 22:31
92 Легионер
115 10799 Евгени Бевз 20:04 45-49г. Мъж 22 1 70.96% 79 notes
Нов личен рекорд!!! 20:04
52 Легионер
116 11161 Кирил Чучков 26:25 60-64г. Мъж 20 1 61.28% 81 notes
Личният рекорд остава 24:57
47 Легионер
117 8941 Мирослав Илиев 25:37 40-44г. Мъж 16 6 53.05% 85 notes
Личният рекорд остава 24:55
74 Легионер
118 3429 Владимир Великов 23:23 45-49г. Мъж 18 2 60.89% 83 notes
Нов личен рекорд!!! 23:23
143 Легионер
119 2681 Simona Nedelcheva 20:09 25-29г. Жена 1 7 71.86% 100 notes
Личният рекорд остава 20:07
28 Легионер
120 7259 Оги Москов 24:59 20-24г. Мъж 16 3 50.59% 85 notes
Личният рекорд остава 24:57
58 Легионер
121 Няма Анонимен 25:47 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
122 13021 Славил Попчаров 26:48 25-29г. Мъж 21 2 46.79% 80 notes
Личният рекорд остава 23:34
35 Легионер
123 2554 Костадин Стефаниев 23:28 30-34г. Мъж 19 4 54.71% 82 notes
Личният рекорд остава 22:44
92 Легионер
124 6943 Мартин Йосифов 25:00 15-19г. Мъж 17 4 53.24% 84 notes
Личният рекорд остава 22:22
91 Легионер
125 15410 Nathan Hart 20:15 30-34г. Мъж 23 7 63.40% 78 notes
Личният рекорд остава 20:02
3 Легионер
126 Няма Анонимен 25:47 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
127 6076 Йордан Цингов 23:38 50-54г. Мъж 20 1 62.41% 81 notes
Личният рекорд остава 22:39
114 Легионер
128 2726 Мария Анчева 26:50 55-59г. Жена 4 1 67.56% 97 notes
Нов личен рекорд!!! 26:50
116 Легионер
129 7532 Александър Станилов 25:05 35-39г. Мъж 18 3 52.66% 83 notes
Личният рекорд остава 24:01
126 Легионер
130 1348 Цветан Попов 20:18 35-39г. Мъж 24 2 65.07% 77 notes
Нов личен рекорд!!! 20:18
57 Легионер
131 Няма Анонимен 25:55 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
132 796 Боян Бойчев 20:22 45-49г. Мъж 25 2 69.91% 76 notes
Личният рекорд остава 19:39
193 Легионер
133 16227 Светлозар Орелов 23:40 30-34г. Мъж 21 5 54.25% 80 notes
Личният рекорд остава 19:32
2 Легионер
134 Няма Анонимен 26:54 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
135 1811 Кънчо Костадинов 25:14 50-54г. Мъж 19 3 58.45% 82 notes
Личният рекорд остава 22:37
188 Легионер
136 7914 Иван Станков 23:52 50-54г. Мъж 22 2 61.80% 79 notes
Личният рекорд остава 22:57
90 Легионер
137 156 Иван Радев 20:26 35-39г. Мъж 26 3 64.64% 75 notes
Личният рекорд остава 19:43
53 Легионер
138 15971 Атанас Георгиев 27:41 20-24г. Мъж 22 2 45.65% 79 notes
Личният рекорд остава 19:43
5 Легионер
139 645 Борислав Бумбаров 25:16 40-44г. Мъж 20 5 53.78% 81 notes
Личният рекорд остава 22:57
134 Легионер
140 15527 Костадин Тодоров 25:58 35-39г. Мъж 17 4 50.87% 84 notes
Личният рекорд остава 22:17
8 Легионер
141 99 Анна Стефанова 20:32 35-39г. Жена 2 4 72.85% 99 notes
Личният рекорд остава 20:18
257 Легионер
142 15455 Niklas Rohling 25:22 30-34г. Мъж 21 5 50.61% 80 notes
Личният рекорд остава 19:53
7 Легионер
143 5813 Петър Маринов 28:11 40-44г. Мъж 23 3 48.22% 78 notes
Личният рекорд остава 25:15
59 Легионер
144 14146 Пламен Тодоров 26:06 35-39г. Мъж 18 5 50.61% 83 notes
Личният рекорд остава 24:19
38 Легионер
145 12095 Димитър Иванов 24:12 50-54г. Мъж 23 3 60.95% 78 notes
Нов личен рекорд!!! 24:12
67 Легионер
146 6769 Калин Боевски 20:34 30-34г. Мъж 27 8 62.43% 74 notes
Личният рекорд остава 19:59
131 Легионер
147 Няма Анонимен 25:29 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
148 10727 Иван Петров 28:12 45-49г. Мъж 24 4 50.49% 77 notes
Личният рекорд остава 25:58
81 Легионер
149 13135 Georgi Gavrilov 26:08 60-64г. Мъж 19 1 61.95% 82 notes
Личният рекорд остава 24:32
56 Легионер
150 Няма Анонимен 24:32 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
151 1866 Ани Янева 25:46 35-39г. Жена 7 4 58.05% 94 notes
Личният рекорд остава 25:16
144 Легионер
152 3877 Stanimir Borov 20:40 20-24г. Мъж 28 4 61.16% 73 notes
Личният рекорд остава 18:46
196 Легионер
153 8972 Елица Карагьозова 26:33 40-44г. Жена 4 7 57.62% 97 notes
Личният рекорд остава 24:57
124 Легионер
154 1129 Ружа Тодорова 24:36 35-39г. Жена 3 4 60.81% 98 notes
Личният рекорд остава 23:04
150 Легионер
155 Няма Анонимен 30:14 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
156 5254 Здравко Иванов 26:03 25-29г. Мъж 22 5 48.13% 79 notes
Личният рекорд остава 23:49
103 Легионер
157 1984 Васил Кьосев 20:44 30-34г. Мъж 29 9 61.92% 72 notes
Нов личен рекорд!!! 20:44
187 Легионер
158 11862 Анита Борисова 27:30 25-29г. Жена 5 1 52.65% 96 notes
Личният рекорд остава 25:51
63 Легионер
159 8730 Ивайло Ножаров 24:40 30-34г. Мъж 24 6 52.05% 77 notes
Личният рекорд остава 24:18
61 Легионер
160 Няма Анонимен 30:14 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
161 2153 Георги Илиев 31:04 30-34г. Мъж 25 8 41.33% 76 notes
Личният рекорд остава 19:50
130 Легионер
162 6530 Силян Тополски 26:06 60-64г. Мъж 23 1 62.03% 78 notes
Нов личен рекорд!!! 26:06
135 Легионер
163 8675 Живко Стоянов 27:52 35-39г. Мъж 20 6 47.40% 81 notes
Нов личен рекорд!!! 27:52
92 Легионер
164 11351 Стоил Попов 24:44 35-39г. Мъж 25 5 53.40% 76 notes
Личният рекорд остава 23:59
81 Легионер
165 14431 Генчо Косев 20:44 45-49г. Мъж 30 3 68.68% 71 notes
Личният рекорд остава 20:01
20 Легионер
166 16119 Гергана Дръндарска 31:10 8-14г. Жена 5 1 53.16% 96 notes
Личният рекорд остава 28:39
4 Легионер
167 Няма Анонимен 27:59 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
168 1088 Росен Досев 24:46 45-49г. Мъж 26 3 57.49% 75 notes
Личният рекорд остава 24:21
190 Легионер
169 16063 Егор Глазунов 20:47 25-29г. Мъж 31 8 60.33% 70 notes
Нов личен рекорд!!! 20:47
2 Легионер
170 6130 Владислав Серафимов 26:07 45-49г. Мъж 24 1 54.52% 77 notes
Личният рекорд остава 22:31
136 Легионер
171 2719 Илияна Клявкова 31:11 40-44г. Жена 6 4 49.06% 95 notes
Личният рекорд остава 27:41
217 Легионер
172 3828 Stefan Stefanov 28:01 30-34г. Мъж 21 6 45.82% 80 notes
Личният рекорд остава 26:21
177 Легионер
173 1199 Богдан Карачанов 24:53 35-39г. Мъж 27 6 53.08% 74 notes
Личният рекорд остава 22:40
99 Легионер
174 15890 Милен Танев 20:48 30-34г. Мъж 32 10 61.73% 69 notes
Нов личен рекорд!!! 20:48
5 Легионер
175 708 Александър Николов 26:13 45-49г. Мъж 25 2 54.31% 76 notes
Личният рекорд остава 25:03
23 Легионер
176 13776 Владимир Пант Юхов 28:07 40-44г. Мъж 22 8 48.33% 79 notes
Нов личен рекорд!!! 28:07
38 Легионер
177 9706 Зорница Петрова 31:11 40-44г. Жена 7 5 49.06% 94 notes
Личният рекорд остава 29:55
81 Легионер
178 167 Константин Зографов 24:58 60-64г. Мъж 28 1 64.84% 73 notes
Нов личен рекорд!!! 24:58
159 Легионер
179 15482 Ивет Фандъкова 26:18 30-34г. Жена 8 6 55.13% 93 notes
Нов личен рекорд!!! 26:18
13 Легионер
180 15908 Георги Симеонов 20:49 20-24г. Мъж 33 5 60.72% 68 notes
Личният рекорд остава 20:10
7 Легионер
181 12929 Пейо Кралев 28:07 35-39г. Мъж 23 7 46.98% 78 notes
Личният рекорд остава 22:36
51 Легионер
182 1913 Атанас Паничарски 25:30 30-34г. Мъж 29 7 50.35% 72 notes
Нов личен рекорд!!! 25:30
121 Легионер
183 6458 Бари Фено 32:41 40-44г. Мъж 26 6 41.58% 75 notes
Нов личен рекорд!!! 32:41
2 Легионер
184 15472 Милен Велинов 26:18 45-49г. Мъж 26 3 54.14% 75 notes
Личният рекорд остава 25:27
10 Легионер
185 5763 Иван Иванов 20:59 30-34г. Мъж 34 11 61.19% 67 notes
Личният рекорд остава 20:33
69 Легионер
186 15250 Ирина Тихом Ирова 28:18 35-39г. Жена 6 8 52.86% 95 notes
Нов личен рекорд!!! 28:18
20 Легионер
187 14137 Борислав Пенчев 21:00 25-29г. Мъж 35 9 59.71% 66 notes
Личният рекорд остава 20:30
23 Легионер
188 1064 Valentin Nedyalkov 25:31 35-39г. Мъж 30 7 51.77% 71 notes
Личният рекорд остава 23:38
41 Легионер
189 Няма Анонимен 32:41 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
190 10090 Николай Кленски 26:50 40-44г. Мъж 27 6 50.64% 74 notes
Личният рекорд остава 25:03
49 Легионер
191 Няма Анонимен 26:10 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
192 5483 Олег Генов 21:02 35-39г. Мъж 36 5 62.80% 65 notes
Личният рекорд остава 19:53
79 Легионер
193 9692 Валентин Василев 26:54 40-44г. Мъж 28 7 50.52% 73 notes
Нов личен рекорд!!! 26:54
93 Легионер
194 Няма Анонимен 32:53 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
195 3338 Елена Иванова 28:39 15-19г. Жена 7 2 52.07% 94 notes
Личният рекорд остава 23:59
186 Легионер
196 9335 Николай Дановски 21:05 35-39г. Мъж 37 6 62.65% 64 notes
Личният рекорд остава 20:32
94 Легионер
197 16268 Александра Стублева 27:02 20-24г. Жена 9 4 53.56% 92 notes
Първо бягане
1 Легионер
198 16389 Йорданка Гаджева 35:23 35-39г. Жена 8 6 42.27% 93 notes
Първо бягане
1 Легионер
199 4917 Mario Angelov 28:44 35-39г. Мъж 24 9 45.97% 77 notes
Личният рекорд остава 28:07
74 Легионер
200 8997 Камен Станчев 26:18 35-39г. Мъж 31 8 50.22% 70 notes
Личният рекорд остава 23:12
101 Легионер
201 13975 Емилиян Рогачев 27:22 20-24г. Мъж 29 5 46.18% 72 notes
Първо бягане
1 Легионер
202 3953 Павел Трайков 21:07 25-29г. Мъж 38 10 59.38% 63 notes
Нов личен рекорд!!! 21:07
11 Легионер
203 15505 Пламена Тодорова 30:41 35-39г. Жена 8 10 48.75% 93 notes
Личният рекорд остава 29:25
6 Легионер
204 4175 Георги Кравайков 37:24 20-24г. Мъж 27 3 33.79% 74 notes
Личният рекорд остава 27:20
130 Легионер
205 9264 Христо Кръстев 26:25 25-29г. Мъж 32 3 47.47% 69 notes
Личният рекорд остава 24:30
47 Легионер
206 253 Борислава Христова 27:55 40-44г. Жена 10 8 54.80% 91 notes
Личният рекорд остава 24:16
196 Легионер
207 13726 Yusr YASIN 21:11 30-34г. Мъж 39 12 60.61% 62 notes
Личният рекорд остава 18:45
5 Легионер
208 12995 Страхил Стоянов 30:46 35-39г. Мъж 25 11 42.93% 76 notes
Личният рекорд остава 28:49
13 Легионер
209 16211 Живко Михайлов 26:28 35-39г. Мъж 33 9 49.91% 68 notes
Личният рекорд остава 23:52
2 Легионер
210 2891 Върба Донева 40:07 65-69г. Жена 9 2 52.27% 92 notes
Личният рекорд остава 36:31
195 Легионер
211 15359 Людмил Николов 28:25 65-69г. Мъж 30 1 59.43% 71 notes
Личният рекорд остава 27:05
18 Легионер
212 13619 Николай Николов 21:15 20-24г. Мъж 40 6 59.48% 61 notes
Личният рекорд остава 19:18
9 Легионер
213 Няма Анонимен 41:54 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
214 5960 Ани Карчева 26:42 45-49г. Жена 4 4 60.07% 97 notes
Личният рекорд остава 23:59
128 Легионер
215 4867 Polly The Evil 40:09 40-44г. Жена 10 7 38.10% 91 notes
Личният рекорд остава 32:13
101 Легионер
216 15535 Антон Стоев 29:01 40-44г. Мъж 31 9 46.83% 70 notes
Личният рекорд остава 27:03
11 Легионер
217 7233 Пейчо Маджаров 41:29 40-44г. Мъж 28 8 32.76% 73 notes
Личният рекорд остава 18:30
90 Легионер
218 960 Красен Кунев 26:43 45-49г. Мъж 34 5 53.30% 67 notes
Личният рекорд остава 22:39
132 Легионер
219 7095 Иван Йосифов 21:20 35-39г. Мъж 41 7 61.92% 60 notes
Личният рекорд остава 21:07
91 Легионер
220 10358 Катя Дженкова 26:56 35-39г. Жена 5 10 55.54% 96 notes
Личният рекорд остава 21:33
36 Легионер
221 8058 Emil Yotov 21:20 35-39г. Мъж 42 8 61.92% 59 notes
Нов личен рекорд!!! 21:20
106 Легионер
222 9403 Николай Кръстев 29:07 45-49г. Мъж 32 4 48.90% 69 notes
Нов личен рекорд!!! 29:07
103 Легионер
223 14685 Здравко Славчев 26:57 30-34г. Мъж 35 8 47.64% 66 notes
Личният рекорд остава 19:52
34 Легионер
224 15809 Мартин Гаджев 21:21 30-34г. Мъж 43 13 60.14% 58 notes
Първо бягане
1 Легионер
225 6349 Мартин Станоев 29:08 8-14г. Мъж 33 1 52.34% 68 notes
Личният рекорд остава 27:29
11 Легионер
226 Няма Анонимен 27:11 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
227 5800 Иван Станоев 29:24 45-49г. Мъж 34 5 48.43% 67 notes
Личният рекорд остава 27:36
34 Легионер
228 6709 Velizar Bagarov 21:23 20-24г. Мъж 44 7 59.11% 57 notes
Личният рекорд остава 19:50
78 Легионер
229 8745 Павел Ширилинков 21:24 65-69г. Мъж 45 1 78.92% 56 notes
Личният рекорд остава 20:54
6 Легионер
230 16229 Elena Yordanova 27:31 20-24г. Жена 6 6 52.62% 95 notes
Личният рекорд остава 26:37
2 Легионер
231 10091 Неда Кленска 29:24 40-44г. Жена 11 10 52.04% 90 notes
Личният рекорд остава 23:57
55 Легионер
232 718 Филип Насър 21:27 20-24г. Мъж 46 8 58.92% 55 notes
Личният рекорд остава 20:21
41 Легионер
233 Няма Анонимен 27:35 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
234 14345 Вилхелм Наумов 29:45 50-54г. Мъж 35 4 49.57% 66 notes
Личният рекорд остава 27:52
22 Легионер
235 Няма Анонимен 27:39 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
236 15027 Калоян Лобутов 21:27 35-39г. Мъж 47 9 61.58% 54 notes
Личният рекорд остава 20:29
9 Легионер
237 15888 Десислава Димитрова 30:13 30-34г. Жена 12 7 47.98% 89 notes
Личният рекорд остава 28:19
8 Легионер
238 618 Емил Иванов 21:30 45-49г. Мъж 48 4 66.23% 53 notes
Личният рекорд остава 20:55
207 Легионер
239 16279 Александра Димитрова 30:18 20-24г. Жена 13 6 47.78% 88 notes
Първо бягане
1 Легионер
240 Няма Анонимен 27:50 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
241 15372 Асен Василев 30:39 25-29г. Мъж 36 6 40.91% 65 notes
Личният рекорд остава 21:31
24 Легионер
242 7124 Джейн Димитрова 21:36 25-29г. Жена 3 11 67.03% 98 notes
Нов личен рекорд!!! 21:36
46 Легионер
243 1807 Христо Иванов 28:13 30-34г. Мъж 36 9 45.50% 65 notes
Личният рекорд остава 24:55
18 Легионер
244 13882 Тонислава Сотирова 31:05 40-44г. Жена 14 11 49.22% 87 notes
Личният рекорд остава 28:14
16 Легионер
245 Няма Анонимен 21:39 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
246 Няма Анонимен 28:15 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
247 15560 Владимир Тодоров 31:16 8-14г. Мъж 37 2 48.77% 64 notes
Нов личен рекорд!!! 31:16
7 Легионер
248 310 Станислав Петров 21:40 30-34г. Мъж 49 14 59.26% 52 notes
Нов личен рекорд!!! 21:40
7 Легионер
249 961 Искра Иванова 28:24 45-49г. Жена 7 6 56.47% 94 notes
Нов личен рекорд!!! 28:24
131 Легионер
250 15344 Петя Микова 31:34 45-49г. Жена 15 6 50.81% 86 notes
Нов личен рекорд!!! 31:34
13 Легионер
251 16006 Снежана Димова 28:26 45-49г. Жена 8 7 56.41% 93 notes
Личният рекорд остава 27:15
3 Легионер
252 9586 Александър Тончев 21:59 30-34г. Мъж 50 15 58.40% 51 notes
Личният рекорд остава 21:48
89 Легионер
253 Няма Анонимен 28:28 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
254 5940 Христо ДОбрев 22:03 30-34г. Мъж 51 16 58.23% 50 notes
Личният рекорд остава 20:29
119 Легионер
255 12821 Dimitar Kyushev 32:07 45-49г. Мъж 38 7 44.33% 63 notes
Личният рекорд остава 29:03
64 Легионер
256 85 Александрина Славова 28:43 25-29г. Жена 9 4 50.42% 92 notes
Личният рекорд остава 23:56
37 Легионер
257 467 Boyka Arsova 32:10 65-69г. Жена 16 2 65.19% 85 notes
Личният рекорд остава 31:58
188 Легионер
258 12533 Цветелин Цветков 22:06 25-29г. Мъж 52 12 56.74% 49 notes
Личният рекорд остава 19:39
20 Легионер
259 16381 Daniela Bowen 28:46 35-39г. Жена 10 11 52.00% 91 notes
Първо бягане
1 Легионер
260 386 Димитрий Акчарлиев 32:11 65-69г. Мъж 39 3 52.48% 62 notes
Личният рекорд остава 29:18
251 Легионер
261 5835 Пламен Петров 22:10 25-29г. Мъж 53 13 56.57% 48 notes
Нов личен рекорд!!! 22:10
151 Легионер
262 1884 Георги Власакиев 22:17 25-29г. Мъж 54 14 56.27% 47 notes
Личният рекорд остава 17:18
101 Легионер
263 13163 Борис Качамаков 28:47 35-39г. Мъж 37 12 45.89% 64 notes
Личният рекорд остава 19:19
18 Легионер
264 14509 Радослав Заманов 32:55 50-54г. Мъж 40 5 44.81% 61 notes
Личният рекорд остава 30:00
33 Легионер
265 Няма Анонимен 28:55 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
266 4966 Елена Русева 22:17 20-24г. Жена 4 9 64.98% 97 notes
Личният рекорд остава 21:52
43 Легионер
267 66 Georgi Pantev 33:25 65-69г. Мъж 41 4 50.54% 60 notes
Личният рекорд остава 29:53
109 Легионер
268 14101 Todor Todorov 22:20 20-24г. Мъж 55 10 56.59% 46 notes
Личният рекорд остава 19:49
18 Легионер
269 6960 Габриела Белева 33:29 20-24г. Жена 17 7 43.24% 84 notes
Нов личен рекорд!!! 33:29
45 Легионер
270 Няма Анонимен 28:57 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
271 9738 Робърт Стоянов 22:20 15-19г. Мъж 56 4 59.59% 45 notes
Личният рекорд остава 18:10
106 Легионер
272 15504 Иваничка Тодорова 33:33 35-39г. Жена 18 5 44.59% 83 notes
Личният рекорд остава 32:14
12 Легионер
273 1018 Надежда Костадинова 29:27 55-59г. Жена 11 1 61.56% 90 notes
Личният рекорд остава 28:50
96 Легионер
274 14863 Радослав Тодоров 33:41 35-39г. Мъж 42 6 39.21% 59 notes
Личният рекорд остава 23:45
19 Легионер
275 9506 Мартин Митев 22:22 30-34г. Мъж 57 17 57.40% 44 notes
Личният рекорд остава 21:55
85 Легионер
276 Няма Анонимен 29:32 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
277 5536 Боян Вълев 33:51 40-44г. Мъж 43 12 40.14% 58 notes
Личният рекорд остава 31:40
122 Легионер
278 1617 Александър Димов 22:22 45-49г. Мъж 58 5 63.66% 43 notes
Личният рекорд остава 18:37
144 Легионер
279 1390 Православ Миленков 29:53 45-49г. Мъж 38 8 47.65% 63 notes
Личният рекорд остава 23:32
46 Легионер
280 14368 Анриета Жекова 34:03 45-49г. Жена 19 8 47.10% 82 notes
Личният рекорд остава 32:47
16 Легионер
281 9665 Димчо Цанов 22:23 30-34г. Мъж 59 18 57.36% 42 notes
Нов личен рекорд!!! 22:23
23 Легионер
282 Няма Анонимен 31:10 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
283 Няма Анонимен 31:15 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
284 9760 Никола Русинов 22:25 15-19г. Мъж 60 5 59.37% 41 notes
Личният рекорд остава 19:43
2 Легионер
285 7974 Елка Тодорова 34:08 40-44г. Жена 20 13 44.82% 81 notes
Личният рекорд остава 31:36
77 Легионер
286 11502 Йордан Бахнев 31:46 30-34г. Мъж 39 10 40.41% 62 notes
Личният рекорд остава 22:00
70 Легионер
287 14940 Георгий Можейко 22:30 8-14г. Мъж 61 1 67.77% 40 notes
Личният рекорд остава 19:50
25 Легионер
288 13296 Rayna Nikolova 34:10 45-49г. Жена 21 9 46.94% 80 notes
Личният рекорд остава 31:04
43 Легионер
289 1634 Ралица Авлавидова 32:53 8-14г. Жена 12 1 50.39% 89 notes
Личният рекорд остава 28:17
206 Легионер
290 2088 Димитър Илиев 34:42 40-44г. Мъж 44 14 39.16% 57 notes
Личният рекорд остава 32:18
141 Легионер
291 Няма Анонимен 22:31 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
292 Няма Анонимен 32:54 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
293 1283 Наталия Белева 34:57 40-44г. Жена 22 15 43.77% 79 notes
Нов личен рекорд!!! 34:57
48 Легионер
294 14433 Lily Cole Glaser 22:34 15-19г. Жена 5 6 66.11% 96 notes
Личният рекорд остава 22:33
4 Легионер
295 6390 Лазар Спанчев 22:34 35-39г. Мъж 62 10 58.53% 39 notes
Нов личен рекорд!!! 22:34
80 Легионер
296 Няма Анонимен 33:04 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
297 824 Жана Богева 38:42 30-34г. Жена 23 8 37.46% 78 notes
Личният рекорд остава 37:55
8 Легионер
298 15661 Григор Григоров 22:36 8-14г. Мъж 63 2 67.47% 38 notes
Нов личен рекорд!!! 22:36
8 Легионер
299 825 Йоана Богева 39:42 25-29г. Жена 24 7 36.47% 77 notes
Нов личен рекорд!!! 39:42
3 Легионер
300 4385 Васил Илиев 22:39 35-39г. Мъж 64 11 58.32% 37 notes
Нов личен рекорд!!! 22:39
139 Легионер
301 6230 Яна Гиндева 43:39 35-39г. Жена 25 7 34.27% 76 notes
Личният рекорд остава 25:37
153 Легионер
302 9693 Виолета Василева 46:51 8-14г. Жена 26 3 35.36% 75 notes
Личният рекорд остава 40:00
32 Легионер
303 10911 Радостин Димитров 22:43 15-19г. Мъж 65 7 58.59% 36 notes
Нов личен рекорд!!! 22:43
13 Легионер
304 9694 Милена Тачинова 47:00 30-34г. Жена 27 9 30.85% 74 notes
Личният рекорд остава 34:39
28 Легионер
305 13018 Кирил Манолов 22:44 35-39г. Мъж 66 12 58.10% 35 notes
Личният рекорд остава 22:20
33 Легионер
306 2188 Величка Георгиева 55:36 40-44г. Жена 28 16 27.51% 73 notes
Личният рекорд остава 41:20
61 Легионер
307 4620 Григор Тодоров 22:44 30-34г. Мъж 67 19 56.48% 34 notes
Личният рекорд остава 22:36
27 Легионер
308 14798 Иван Станчев 22:45 35-39г. Мъж 68 13 58.06% 33 notes
Личният рекорд остава 21:52
7 Легионер
309 5388 Димо Чолаков 22:50 40-44г. Мъж 69 2 59.51% 32 notes
Личният рекорд остава 21:39
148 Легионер
310 415 Димитър Каменов 22:51 45-49г. Мъж 70 6 62.31% 31 notes
Личният рекорд остава 22:41
19 Легионер
311 14933 Валерий Можейко 22:54 40-44г. Мъж 71 3 59.34% 30 notes
Личният рекорд остава 21:51
24 Легионер
312 13572 Таня Петкова 22:55 30-34г. Жена 6 20 63.27% 95 notes
Личният рекорд остава 21:56
39 Легионер
313 14885 Филип Алендаров 23:00 25-29г. Мъж 72 15 54.52% 29 notes
Личният рекорд остава 22:36
11 Легионер
314 12318 Владислав Маринов 23:06 40-44г. Мъж 73 4 58.83% 28 notes
Личният рекорд остава 20:51
54 Легионер
315 11237 Георги Точков 23:07 40-44г. Мъж 74 5 58.78% 27 notes
Личният рекорд остава 22:53
69 Легионер
316 8677 Veselin Korshumov 23:10 8-14г. Мъж 75 3 65.82% 26 notes
Личният рекорд остава 22:57
52 Легионер
317 13510 Александър Попов 23:12 20-24г. Мъж 76 11 54.48% 25 notes
Нов личен рекорд!!! 23:12
20 Легионер
318 16051 Виктор Илиев 23:15 15-19г. Мъж 77 8 57.24% 24 notes
Личният рекорд остава 21:13
3 Легионер
319 14708 Екатерина Можейко 23:18 40-44г. Жена 7 6 65.66% 94 notes
Личният рекорд остава 21:45
27 Легионер
320 Няма Анонимен 23:19 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
321 5152 Philippe Cotinaut 23:20 45-49г. Мъж 78 7 61.02% 23 notes
Личният рекорд остава 22:06
36 Легионер
322 13090 Лъчезар Чуканов 23:21 40-44г. Мъж 79 7 58.20% 22 notes
Личният рекорд остава 21:34
25 Легионер
323 4697 Георги Филев 23:24 30-34г. Мъж 80 21 54.87% 21 notes
Личният рекорд остава 22:19
145 Легионер
324 1832 Elena Dimitrova 23:27 30-34г. Жена 8 22 61.83% 93 notes
Личният рекорд остава 18:53
231 Легионер
325 8589 Пламен Славов 23:33 30-34г. Мъж 81 23 54.52% 20 notes
Личният рекорд остава 23:22
51 Легионер
326 7607 Васил Величков 23:35 35-39г. Мъж 82 14 56.01% 19 notes
Личният рекорд остава 22:48
24 Легионер
327 10052 Даниел Иванов 23:40 35-39г. Мъж 83 15 55.81% 18 notes
Нов личен рекорд!!! 23:40
17 Легионер
328 Няма Анонимен 23:41 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
329 5675 Toshko Todorov 23:48 20-24г. Мъж 84 12 53.10% 17 notes
Личният рекорд остава 19:56
132 Легионер
330 4474 Деян Енев 23:49 45-49г. Мъж 85 8 59.79% 16 notes
Личният рекорд остава 22:47
83 Легионер
331 13281 Петър Петров 23:51 30-34г. Мъж 86 24 53.83% 15 notes
Личният рекорд остава 23:05
17 Легионер
332 11081 Борислав Ганчев 23:53 30-34г. Мъж 87 25 53.76% 14 notes
Личният рекорд остава 23:20
25 Легионер
333 6016 Владимир Василев 24:01 30-34г. Мъж 88 26 53.46% 13 notes
Нов личен рекорд!!! 24:01
6 Легионер
334 2026 Веселин Власакиев 24:06 30-34г. Мъж 89 27 53.27% 12 notes
Личният рекорд остава 21:59
40 Легионер
335 16393 Илиян Добревски 24:09 15-19г. Мъж 90 9 55.11% 11 notes
Първо бягане
1 Легионер
336 14470 Борислав Димитров 24:11 35-39г. Мъж 91 16 54.62% 10 notes
Личният рекорд остава 23:21
34 Легионер
337 2911 Миглена Стоилова-Петкова 24:12 40-44г. Жена 9 8 63.22% 92 notes
Личният рекорд остава 22:35
17 Легионер
338 1596 Цаньо Арабаджиев 24:12 55-59г. Мъж 92 1 63.55% 9 notes
Личният рекорд остава 22:47
174 Легионер
339 Няма Анонимен 24:17 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
340 31 Стоян Милев 24:18 30-34г. Мъж 93 28 52.83% 8 notes
Личният рекорд остава 23:10
93 Легионер
341 15358 Христо Христов 24:18 25-29г. Мъж 94 16 51.60% 7 notes
Личният рекорд остава 23:38
6 Легионер
342 13084 Ralitsa Angelova 24:21 25-29г. Жена 10 17 59.46% 91 notes
Нов личен рекорд!!! 24:21
15 Легионер
343 1994 Nicolas Simonne 24:26 40-44г. Мъж 95 9 55.62% 6 notes
Нов личен рекорд!!! 24:26
25 Легионер
344 8862 Мартин М 24:26 30-34г. Мъж 96 29 52.55% 5 notes
Личният рекорд остава 23:41
19 Легионер
345 13279 Светлин Грънчарски 24:29 30-34г. Мъж 97 30 52.44% 4 notes
Нов личен рекорд!!! 24:29
13 Легионер
346 15490 Младен Захариев 24:30 40-44г. Мъж 98 10 55.46% 3 notes
Личният рекорд остава 23:44
7 Легионер
347 12085 Искрен Благов 24:32 25-29г. Мъж 99 18 51.11% 2 notes
Нов личен рекорд!!! 24:32
7 Легионер
348 10478 Мартин Томанов 24:34 25-29г. Мъж 100 19 51.04% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 24:34
15 Легионер
349 8051 Ния Йотова 24:36 35-39г. Жена 11 17 60.81% 90 notes
Личният рекорд остава 23:27
70 Легионер
350 Няма Анонимен 24:37 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
351 8765 Росица Иванова 24:39 30-34г. Жена 12 31 58.82% 89 notes
Личният рекорд остава 24:28
97 Легионер
352 14214 Anna Gencheva 24:42 35-39г. Жена 13 18 60.56% 88 notes
Личният рекорд остава 24:40
9 Легионер
353 7825 Tihomir Marinov 24:42 40-44г. Мъж 101 11 55.02% 1 notes
Личният рекорд остава 24:23
40 Легионер
354 9700 Кремена Кънчева 24:43 30-34г. Жена 14 32 58.66% 87 notes
Личният рекорд остава 24:16
68 Легионер
355 584 Цветан Стоянов 24:44 40-44г. Мъж 102 12 54.94% 1 notes
Личният рекорд остава 24:01
100 Легионер
356 16403 Георги Бечев 24:45 30-34г. Мъж 103 33 51.87% 1 notes
Първо бягане
1 Легионер
357 15012 Матей Симеонов 24:49 8-14г. Мъж 104 4 61.45% 1 notes
Личният рекорд остава 21:39
25 Легионер
358 11065 Милен Ангелов 24:49 40-44г. Мъж 105 13 54.76% 1 notes
Личният рекорд остава 24:04
49 Легионер
359 16228 Stacy Hauck 24:52 45-49г. Жена 15 9 64.50% 86 notes
Нов личен рекорд!!! 24:52
2 Легионер
360 15981 Manny Hauck 24:53 45-49г. Мъж 106 10 57.22% 1 notes
Личният рекорд остава 24:09
6 Легионер
361 15909 Теньо Тянков 24:54 40-44г. Мъж 107 14 54.57% 1 notes
Личният рекорд остава 24:28
4 Легионер
362 134 Ваня Славчева 24:55 35-39г. Жена 16 19 60.04% 85 notes
Личният рекорд остава 24:32
169 Легионер
363 14939 Роман Можейко 24:59 8-14г. Мъж 108 5 61.04% 1 notes
Личният рекорд остава 24:27
24 Легионер
364 16257 Евгени Попов 24:59 20-24г. Мъж 109 13 50.59% 1 notes
Личният рекорд остава 23:49
2 Легионер
365 16028 Роман Чаругин 25:04 30-34г. Мъж 110 34 51.22% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 25:04
3 Легионер
366 15850 Emily Kirov 25:06 25-29г. Жена 17 20 57.68% 84 notes
Нов личен рекорд!!! 25:06
7 Легионер
367 Няма Анонимен 25:09 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
368 16208 Апостол Апостолов 25:10 35-39г. Мъж 111 20 52.49% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 25:10
3 Легионер
369 4272 Yolly Ivanova 25:12 30-34г. Жена 18 35 57.53% 83 notes
Личният рекорд остава 24:23
143 Легионер
370 12802 Елия Атанасова 25:14 30-34г. Жена 19 36 57.46% 82 notes
Личният рекорд остава 24:11
4 Легионер
371 1434 Stamen Yanev 25:16 40-44г. Мъж 112 15 53.78% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 25:16
94 Легионер
372 827 Станка Димитрова 25:17 60-64г. Жена 20 2 77.08% 81 notes
Личният рекорд остава 25:13
58 Легионер
373 8950 Ценко Ценов 25:24 45-49г. Мъж 113 11 56.06% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 25:24
85 Легионер
374 9800 Димитър Борисов 25:27 40-44г. Мъж 114 16 53.39% 1 notes
Личният рекорд остава 22:55
92 Легионер
375 12785 Станислав Семов 25:37 50-54г. Мъж 115 1 57.57% 1 notes
Личният рекорд остава 21:45
49 Легионер
376 16114 Борислава Димитрова 25:46 20-24г. Жена 21 14 56.19% 80 notes
Нов личен рекорд!!! 25:46
3 Легионер
377 15191 Veselin Stoychev 25:47 40-44г. Мъж 116 17 52.70% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 25:47
14 Легионер
378 2146 Мартин Асенов 25:48 25-29г. Мъж 117 21 48.60% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 25:48
105 Легионер
379 16284 Марио Ваклинов 25:49 15-19г. Мъж 118 10 51.55% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 25:49
2 Легионер
380 16413 Bozhidar Denev 25:49 20-24г. Мъж 119 15 48.96% 1 notes
Първо бягане
1 Легионер
381 2051 Добромир Георгиев 25:53 35-39г. Мъж 120 21 51.03% 1 notes
Личният рекорд остава 21:22
194 Легионер
382 6123 Милен Динев 25:56 30-34г. Мъж 121 37 49.51% 1 notes
Личният рекорд остава 25:12
73 Легионер
383 4089 Красимир Дачев 25:57 40-44г. Мъж 122 18 52.36% 1 notes
Личният рекорд остава 24:40
105 Легионер
384 Няма Анонимен 26:08 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
385 Няма Анонимен 26:09 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
386 149 Iwanka Petrunowa 26:16 30-34г. Жена 22 38 55.20% 79 notes
Личният рекорд остава 25:15
28 Легионер
387 16219 Георги Георгиев 26:21 45-49г. Мъж 123 12 54.04% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 26:21
2 Легионер
388 Няма Анонимен 26:24 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
389 725 Дафинка Тодорова 26:29 35-39г. Жена 23 22 56.48% 78 notes
Личният рекорд остава 21:36
162 Легионер
390 3635 Loic JAN 26:33 55-59г. Мъж 124 2 57.92% 1 notes
Личният рекорд остава 25:56
117 Легионер
391 1233 Lozan Bizov 26:39 45-49г. Мъж 125 13 53.43% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 26:39
34 Легионер
392 15082 Димитър Динчев 26:50 25-29г. Мъж 126 22 46.73% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 26:50
16 Легионер
393 4279 Йончо Йончев 26:55 30-34г. Мъж 127 39 47.70% 1 notes
Личният рекорд остава 26:51
136 Легионер
394 13385 Даниела Димитрова 26:56 40-44г. Жена 24 19 56.80% 77 notes
Личният рекорд остава 26:40
3 Легионер
395 11062 Цветко Митов 26:56 45-49г. Мъж 128 14 52.87% 1 notes
Личният рекорд остава 22:20
74 Легионер
396 Няма Анонимен 26:56 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
397 13017 Антоанета Генова 26:59 30-34г. Жена 25 40 53.73% 76 notes
Личният рекорд остава 24:35
51 Легионер
398 16323 Георги Марков 27:15 15-19г. Мъж 129 11 48.84% 1 notes
Първо бягане
1 Легионер
399 12299 Десислава Ангелова 27:19 35-39г. Жена 26 23 54.76% 75 notes
Личният рекорд остава 25:58
39 Легионер
400 16433 Kathrin Von Gradowski 27:23 20-24г. Жена 27 16 52.87% 74 notes
Първо бягане
1 Легионер
401 15648 Мариана Ованесян 27:23 30-34г. Жена 28 41 52.95% 73 notes
Нов личен рекорд!!! 27:23
12 Легионер
402 5562 Ангел Банев 27:25 40-44г. Мъж 130 20 49.56% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 27:25
86 Легионер
403 Няма Анонимен 27:28 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
404 Няма Анонимен 27:31 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
405 15508 Pencho Kehayaminchev 27:31 40-44г. Мъж 131 21 49.38% 1 notes
Личният рекорд остава 26:29
3 Легионер
406 13731 Емил Табаков 27:32 30-34г. Мъж 132 42 46.63% 1 notes
Личният рекорд остава 27:13
27 Легионер
407 13457 Alexander Yosifov 27:33 25-29г. Мъж 133 23 45.51% 1 notes
Личният рекорд остава 27:00
16 Легионер
408 Няма Анонимен 27:33 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
409 Няма Анонимен 27:34 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
410 9726 Петър Стоянов Стоянов 27:35 40-44г. Мъж 134 22 49.26% 1 notes
Личният рекорд остава 23:32
109 Легионер
411 4199 Боряна Чолакова 27:40 25-29г. Жена 29 24 52.33% 72 notes
Личният рекорд остава 27:22
30 Легионер
412 12385 Цветанка Чипилова 27:43 35-39г. Жена 30 24 53.97% 71 notes
Личният рекорд остава 26:38
23 Легионер
413 Няма Анонимен 27:49 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
414 13149 Nikola Ivanov 27:58 8-14г. Мъж 135 6 54.52% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 27:58
13 Легионер
415 15903 Петя Антова 27:59 30-34г. Жена 31 43 51.81% 70 notes
Личният рекорд остава 25:43
6 Легионер
416 1503 Isabelle Simonne 28:00 40-44г. Жена 32 23 54.64% 69 notes
Личният рекорд остава 27:53
60 Легионер
417 16322 Nikolay Bachvarov 28:00 15-19г. Мъж 136 12 47.53% 1 notes
Първо бягане
1 Легионер
418 11762 Пенка Драгулева 28:03 40-44г. Жена 33 24 54.54% 68 notes
Личният рекорд остава 27:51
21 Легионер
419 14481 Невен Дилков 28:07 45-49г. Мъж 137 15 50.64% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 28:07
9 Легионер
420 7248 Петя Панайотова 28:08 25-29г. Жена 34 25 51.46% 67 notes
Личният рекорд остава 26:54
39 Легионер
421 15287 Екатерина Блохина 28:11 20-24г. Жена 35 17 51.37% 66 notes
Личният рекорд остава 27:56
10 Легионер
422 4680 Александър Данчев 28:13 40-44г. Мъж 138 25 48.16% 1 notes
Личният рекорд остава 24:11
74 Легионер
423 Няма Анонимен 28:15 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
424 4258 Юлия Стефанова 28:15 40-44г. Жена 36 26 54.15% 65 notes
Личният рекорд остава 24:07
73 Легионер
425 7042 Венко Венков 28:19 25-29г. Мъж 139 26 44.28% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 28:19
13 Легионер
426 5939 Петър Вълчанов 28:22 25-29г. Мъж 140 27 44.20% 1 notes
Личният рекорд остава 26:00
104 Легионер
427 8520 Friedrich Scharz 28:23 45-49г. Мъж 141 16 50.17% 1 notes
Личният рекорд остава 27:15
65 Легионер
428 7822 Александър Благоев 28:25 35-39г. Мъж 142 25 46.48% 1 notes
Личният рекорд остава 26:49
93 Легионер
429 14994 Зоя Гроздилова 28:27 35-39г. Жена 37 26 52.58% 64 notes
Личният рекорд остава 28:08
20 Легионер
430 9811 Десислава Стефанова 28:28 25-29г. Жена 38 28 50.86% 63 notes
Личният рекорд остава 27:38
18 Легионер
431 393 Гико Копев 28:30 30-34г. Мъж 143 44 45.05% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 28:30
93 Легионер
432 4932 Marcus Haas 28:31 45-49г. Мъж 144 17 49.93% 1 notes
Личният рекорд остава 27:27
99 Легионер
433 10729 Christina Spania 28:34 20-24г. Жена 39 18 50.68% 62 notes
Нов личен рекорд!!! 28:34
12 Легионер
434 883 Ралица Едрецова 28:36 30-34г. Жена 40 45 50.69% 61 notes
Личният рекорд остава 26:34
64 Легионер
435 9690 Благой Солаков 28:37 30-34г. Мъж 145 46 44.86% 1 notes
Личният рекорд остава 26:34
32 Легионер
436 6991 Юлияна Спасова 28:37 35-39г. Жена 41 27 52.27% 60 notes
Личният рекорд остава 27:28
43 Легионер
437 5542 Полина Неделчева 28:39 25-29г. Жена 42 29 50.54% 59 notes
Нов личен рекорд!!! 28:39
34 Легионер
438 14922 Eleanoir Carthy 28:40 25-29г. Жена 43 30 50.51% 58 notes
Личният рекорд остава 25:52
7 Легионер
439 6949 Радослав Шишков 28:41 30-34г. Мъж 146 47 44.76% 1 notes
Личният рекорд остава 27:28
31 Легионер
440 5677 Stoyan Dimitrov 28:46 25-29г. Мъж 147 31 43.59% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 28:46
98 Легионер
441 15874 Виктория Петрова 28:47 20-24г. Жена 44 19 50.30% 57 notes
Нов личен рекорд!!! 28:47
5 Легионер
442 2145 Стефка Андреева 28:49 35-39г. Жена 45 28 51.91% 56 notes
Нов личен рекорд!!! 28:49
190 Легионер
443 148 Петка Мърънова 28:54 35-39г. Жена 46 29 51.76% 55 notes
Нов личен рекорд!!! 28:54
24 Легионер
444 6851 Ивайло Михов 28:58 25-29г. Мъж 148 32 43.29% 1 notes
Личният рекорд остава 25:09
51 Легионер
445 10894 Детелина Маринова 29:01 15-19г. Жена 47 13 51.41% 54 notes
Нов личен рекорд!!! 29:01
32 Легионер
446 Няма Анонимен 29:07 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
447 Няма Анонимен 29:08 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
448 691 Гергана Вълкова 29:09 15-19г. Жена 48 14 51.18% 53 notes
Личният рекорд остава 26:33
80 Легионер
449 5389 Таня Иванова 29:13 50-54г. Жена 49 2 58.01% 52 notes
Личният рекорд остава 27:40
115 Легионер
450 Няма Анонимен 29:13 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
451 12289 Виктория Йонкова 29:20 8-14г. Жена 50 7 56.48% 51 notes
Нов личен рекорд!!! 29:20
4 Легионер
452 8622 Люк Скайуокърски 29:21 40-44г. Мъж 149 27 46.30% 1 notes
Личният рекорд остава 22:01
107 Легионер
453 1287 Весела Кучева 29:22 25-29г. Жена 51 33 49.30% 50 notes
Личният рекорд остава 28:41
167 Легионер
454 12426 Георги Петров 29:26 30-34г. Мъж 150 48 43.62% 1 notes
Личният рекорд остава 17:27
13 Легионер
455 10160 Благой Точков 29:27 8-14г. Мъж 151 8 51.78% 1 notes
Личният рекорд остава 29:25
16 Легионер
456 7466 Георги Митев 29:45 30-34г. Мъж 152 49 43.15% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 29:45
16 Легионер
457 Няма Анонимен 29:47 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
458 11061 Елена Пенкова-Бойчева 29:49 50-54г. Жена 52 3 56.84% 49 notes
Личният рекорд остава 29:14
59 Легионер
459 11159 Nadezhda Stanilova 29:53 35-39г. Жена 53 30 50.06% 48 notes
Личният рекорд остава 24:30
77 Легионер
460 7967 Милен Шошев 29:55 30-34г. Мъж 153 50 42.91% 1 notes
Личният рекорд остава 26:05
84 Легионер
461 9878 Красимира Точкова 29:56 35-39г. Жена 54 31 49.97% 47 notes
Личният рекорд остава 26:25
71 Легионер
462 14398 Явор Тодоров 29:57 15-19г. Мъж 154 15 44.44% 1 notes
Личният рекорд остава 24:53
10 Легионер
463 5702 Станимир Попов 29:58 35-39г. Мъж 155 32 44.08% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 29:58
72 Легионер
464 6236 Биляна Будинова 30:01 25-29г. Жена 55 34 48.23% 46 notes
Нов личен рекорд!!! 30:01
117 Легионер
465 1593 Кирил Левтеров 30:03 50-54г. Мъж 156 4 49.08% 1 notes
Личният рекорд остава 28:58
62 Легионер
466 Няма Анонимен 30:05 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
467 14282 Ева Стратева 30:08 15-19г. Жена 56 16 49.51% 45 notes
Нов личен рекорд!!! 30:08
41 Легионер
468 722 Цветан Сърбиновски 30:08 40-44г. Мъж 157 28 45.09% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 30:08
81 Легионер
469 Няма Анонимен 30:10 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
470 Няма Анонимен 30:16 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
471 15649 Ваграм Ованесян 30:18 40-44г. Мъж 158 29 44.85% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 30:18
10 Легионер
472 4617 Ивайло Кътов 30:19 25-29г. Мъж 159 35 41.36% 1 notes
Личният рекорд остава 29:08
5 Легионер
473 15092 Jean-Claude Verdier 30:23 50-54г. Мъж 160 5 48.54% 1 notes
Личният рекорд остава 29:35
7 Легионер
474 Няма Анонимен 30:29 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
475 16400 Христо Загорчев 30:45 30-34г. Мъж 161 51 41.75% 1 notes
Първо бягане
1 Легионер
476 16056 Георги Стоянов 30:48 25-29г. Мъж 162 36 40.71% 1 notes
Личният рекорд остава 30:27
3 Легионер
477 7510 Катя Стоянова Стоянова 30:51 40-44г. Жена 57 30 49.59% 44 notes
Личният рекорд остава 30:42
86 Легионер
478 6951 Виктория Шишкова 30:54 30-34г. Жена 58 52 46.92% 43 notes
Личният рекорд остава 29:28
15 Легионер
479 10796 Димитър Василев 30:54 15-19г. Мъж 163 17 43.07% 1 notes
Личният рекорд остава 23:33
5 Легионер
480 7432 Михаил Фролошки 30:56 40-44г. Мъж 164 31 43.93% 1 notes
Личният рекорд остава 26:16
23 Легионер
481 16379 Lilly Denkova 30:59 15-19г. Жена 59 18 48.15% 42 notes
Първо бягане
1 Легионер
482 10744 Nikolay Stepanov 31:00 15-19г. Мъж 165 19 42.93% 1 notes
Личният рекорд остава 19:51
18 Легионер
483 6318 Тихомир Попов 31:03 40-44г. Мъж 166 32 43.76% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 31:03
11 Легионер
484 12241 Иван Куманов 31:04 40-44г. Мъж 167 33 43.74% 1 notes
Личният рекорд остава 24:58
80 Легионер
485 11547 Илана Граматикова 31:05 15-19г. Жена 60 20 48.% 41 notes
Личният рекорд остава 30:44
31 Легионер
486 1077 Елена Енева 31:09 45-49г. Жена 61 18 51.49% 40 notes
Нов личен рекорд!!! 31:09
76 Легионер
487 904 Христо Енев 31:09 45-49г. Мъж 168 19 45.71% 1 notes
Личният рекорд остава 26:06
168 Легионер
488 710 Диана Йосифова 31:11 30-34г. Жена 62 53 46.49% 39 notes
Личният рекорд остава 26:18
66 Легионер
489 16123 Veronique Chapon 31:13 45-49г. Жена 63 20 51.38% 38 notes
Първо бягане
1 Легионер
490 9858 Кристина Цветанска 31:16 50-54г. Жена 64 6 54.21% 37 notes
Личният рекорд остава 29:12
66 Легионер
491 16153 Maya Yakimova 31:17 30-34г. Жена 65 54 46.35% 36 notes
Нов личен рекорд!!! 31:17
3 Легионер
492 Няма Анонимен 31:22 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
493 Няма Анонимен 31:38 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
494 6591 Aleksandra Ivanova 31:42 30-34г. Жена 66 55 45.74% 35 notes
Личният рекорд остава 27:00
52 Легионер
495 8869 Виктория Данова 31:44 25-29г. Жена 67 37 45.63% 34 notes
Личният рекорд остава 23:20
79 Легионер
496 16426 Мартин Методиев 31:45 30-34г. Мъж 169 56 40.44% 1 notes
Първо бягане
1 Легионер
497 15593 Ana Gancheva 31:45 20-24г. Жена 68 20 45.60% 33 notes
Личният рекорд остава 29:54
8 Легионер
498 9951 Росилина Хесапчиева 31:51 50-54г. Жена 69 7 53.21% 32 notes
Личният рекорд остава 30:10
95 Легионер
499 240 Рени Христова 31:57 30-34г. Жена 70 57 45.38% 31 notes
Личният рекорд остава 29:00
166 Легионер
500 485 Георги Вълков 32:01 50-54г. Мъж 170 8 46.06% 1 notes
Личният рекорд остава 21:45
225 Легионер
501 688 Теофил Теофилов 32:01 65-69г. Мъж 171 2 52.75% 1 notes
Личният рекорд остава 28:04
54 Легионер
502 7101 Диана Петкова 32:06 35-39г. Жена 71 33 46.60% 30 notes
Личният рекорд остава 29:40
36 Легионер
503 16361 Кристина Дойчева 32:15 25-29г. Жена 72 38 44.89% 29 notes
Първо бягане
1 Легионер
504 4724 Силвия Петкова 32:17 55-59г. Жена 73 3 56.15% 28 notes
Нов личен рекорд!!! 32:17
38 Легионер
505 5148 Валери Петков 32:17 55-59г. Мъж 172 4 47.64% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 32:17
17 Легионер
506 14067 Надя Здравкова 32:20 35-39г. Жена 74 34 46.26% 27 notes
Нов личен рекорд!!! 32:20
8 Легионер
507 13818 Алекс Попов 32:30 15-19г. Мъж 173 21 40.95% 1 notes
Личният рекорд остава 25:04
4 Легионер
508 15018 Дара Симеонова 32:39 8-14г. Жена 75 9 50.75% 26 notes
Личният рекорд остава 29:30
19 Легионер
509 623 Ганчо Христов 32:40 65-69г. Мъж 174 3 51.70% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 32:40
178 Легионер
510 57 Стоян Коев 32:45 50-54г. Мъж 175 9 45.03% 1 notes
Личният рекорд остава 27:47
262 Легионер
511 16253 Даниела Гетова 32:47 50-54г. Жена 76 10 51.70% 25 notes
Първо бягане
1 Легионер
512 579 Михаил Ралчев 32:49 65-69г. Мъж 176 4 51.46% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 32:49
94 Легионер
513 14915 Галина Зайцева 32:53 35-39г. Жена 77 35 45.49% 24 notes
Нов личен рекорд!!! 32:53
16 Легионер
514 16384 Кристиянa Парашкевова 32:54 15-19г. Жена 78 22 45.34% 23 notes
Първо бягане
1 Легионер
515 16398 Мария Георгиева 32:54 15-19г. Жена 79 23 45.34% 22 notes
Първо бягане
1 Легионер
516 11636 Дарина Черкезова 33:11 35-39г. Жена 80 36 45.08% 21 notes
Нов личен рекорд!!! 33:11
10 Легионер
517 Няма Анонимен 33:14 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
518 4740 Мая Дачева 33:18 40-44г. Жена 81 34 45.94% 20 notes
Личният рекорд остава 30:18
36 Легионер
519 Няма Анонимен 33:19 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
520 8302 István Bus 33:20 30-34г. Мъж 177 58 38.52% 1 notes
Личният рекорд остава 30:22
3 Легионер
521 1265 Marin Bizov 33:29 8-14г. Мъж 178 10 45.54% 1 notes
Личният рекорд остава 31:37
28 Легионер
522 7100 Вера Френгова 33:44 35-39г. Жена 82 37 44.34% 19 notes
Личният рекорд остава 33:02
36 Легионер
523 16041 Лъчезар Илиев 33:48 30-34г. Мъж 179 59 37.98% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 33:48
2 Легионер
524 15855 Даниела Танева 33:48 30-34г. Жена 83 60 42.89% 18 notes
Нов личен рекорд!!! 33:48
8 Легионер
525 8610 Daffinka Prokopova 33:56 30-34г. Жена 84 61 42.73% 17 notes
Личният рекорд остава 32:40
60 Легионер
526 16307 Марио Радев 34:05 20-24г. Мъж 180 21 37.08% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 34:05
2 Легионер
527 Няма Анонимен 34:11 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
528 10806 Ирина Гордичук 34:16 35-39г. Жена 85 38 43.65% 16 notes
Личният рекорд остава 27:52
28 Легионер
529 1271 Мирослава Антонова 34:18 45-49г. Жена 86 21 46.76% 15 notes
Нов личен рекорд!!! 34:18
58 Легионер
530 Няма Анонимен 34:22 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
531 Няма Анонимен 34:27 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
532 9061 Cvetan Raykov 34:40 30-34г. Мъж 181 62 37.03% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 34:40
10 Легионер
533 Няма Анонимен 34:49 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
534 10022 Николай Ралев 35:01 50-54г. Мъж 182 11 42.12% 1 notes
Личният рекорд остава 32:41
42 Легионер
535 14895 Nadia Aual 35:08 30-34г. Жена 87 63 41.27% 14 notes
Личният рекорд остава 34:15
6 Легионер
536 15639 Диана Събкова 35:26 30-34г. Жена 88 64 40.92% 13 notes
Личният рекорд остава 34:30
4 Легионер
537 8264 Иво Баръмов 35:38 30-34г. Мъж 183 65 36.03% 1 notes
Личният рекорд остава 30:04
4 Легионер
538 16121 Цветелина Симеонова 35:38 30-34г. Жена 89 66 40.69% 12 notes
Нов личен рекорд!!! 35:38
2 Легионер
539 16359 Polina Kirilova 35:47 20-24г. Жена 90 22 40.46% 11 notes
Първо бягане
1 Легионер
540 15606 Памела Филипова 35:55 15-19г. Жена 91 24 41.54% 10 notes
Нов личен рекорд!!! 35:55
10 Легионер
541 7986 Владимир Цветанов 36:01 30-34г. Мъж 184 67 35.65% 1 notes
Личният рекорд остава 30:29
67 Легионер
542 2680 Виктория Неделчева 36:10 50-54г. Жена 92 12 46.86% 9 notes
Личният рекорд остава 34:00
181 Легионер
543 5943 Богдана Манова 36:10 40-44г. Жена 93 35 42.30% 8 notes
Личният рекорд остава 34:35
74 Легионер
544 Няма Анонимен 36:19 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
545 Няма Анонимен 36:20 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
546 13697 Ралица Бояджиева-Цветановa 36:43 30-34г. Жена 94 68 39.49% 7 notes
Личният рекорд остава 33:38
8 Легионер
547 Няма Анонимен 37:04 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
548 14285 Зорница Райкова Райкова 37:27 35-39г. Жена 95 39 39.94% 6 notes
Нов личен рекорд!!! 37:27
14 Легионер
549 2645 Елица Гергинова 37:55 40-44г. Жена 96 36 40.35% 5 notes
Личният рекорд остава 36:15
138 Легионер
550 4987 Стилияна Буковска 37:55 45-49г. Жена 97 22 42.30% 4 notes
Личният рекорд остава 30:31
101 Легионер
551 15823 Рая Стойчева 38:15 15-19г. Жена 98 25 39.00% 3 notes
Нов личен рекорд!!! 38:15
6 Легионер
552 Няма Анонимен 38:15 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
553 206 Любен Ненчев 38:38 80-84г. Мъж 185 1 43.71% 1 notes
Личният рекорд остава 37:21
234 Легионер
554 15441 Цветанка Цокова 40:43 45-49г. Жена 99 23 39.39% 2 notes
Личният рекорд остава 37:02
8 Легионер
555 15443 Силвия Янчева 40:43 40-44г. Жена 100 37 37.57% 1 notes
Личният рекорд остава 37:00
8 Легионер
556 9728 Даниел П. Стоянов 44:28 8-14г. Мъж 186 11 34.29% 1 notes
Личният рекорд остава 25:02
30 Легионер
557 4207 Вера Апостолова 44:33 30-34г. Жена 101 69 32.54% 1 notes
Личният рекорд остава 30:01
79 Легионер
558 16391 Соня Мурджева 44:34 30-34г. Жена 102 70 32.53% 1 notes
Първо бягане
1 Легионер
559 12146 Иван Иванов 44:36 30-34г. Мъж 187 71 28.78% 1 notes
Личният рекорд остава 30:00
36 Легионер

Любопитна статистика

Бягания Участници Среден бр. участници за бягане Километраж Общо пробягано време Рекорден брой участници
1336 135120 101 675600км 7 години 0 месеца 6 дни 15/ч 39/м 58/с 663

Рекордите на 5kmrun

  Име Време Дата
Жени Милица Мирчева 16:48 16.09.2015
Мъже Деян Атанасов 15:21 22.03.2019

Най-много първи места

Име Завършил/а първи
Цветан Бахчеванов 139 пъти

Спонсори

Изтегли мобилно приложение

  • Get it on Google Play