Резултати от събития

Позиция Номер Име Време Възрастова
група
Пол
м / ж
Позиция
в пола
Позиция
възрастова
група
Възрастово
постижение
Точки
Бележки Общo
бягания
Легионер
1 Няма Анонимен 38:14 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
2 Няма Анонимен 35:49 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
3 Няма Анонимен 37:04 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
4 Няма Анонимен 30:51 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
5 Няма Анонимен 29:54 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
6 Няма Анонимен 28:34 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
7 Няма Анонимен 22:09 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
8 Няма Анонимен 34:58 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
9 Няма Анонимен 21:23 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
10 Няма Анонимен 18:58 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
11 Няма Анонимен 25:00 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
12 Няма Анонимен 28:45 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
13 Няма Анонимен 36:25 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
14 Няма Анонимен 29:49 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
15 Няма Анонимен 37:41 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
16 Няма Анонимен 24:33 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
17 Няма Анонимен 27:57 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
18 Няма Анонимен 35:09 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
19 Няма Анонимен 22:48 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
20 Няма Анонимен 38:38 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
21 Няма Анонимен 38:10 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
22 Няма Анонимен 22:11 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
23 Няма Анонимен 37:33 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
24 Няма Анонимен 33:36 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
25 Няма Анонимен 28:26 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
26 Няма Анонимен 28:10 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
27 Няма Анонимен 22:40 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
28 Няма Анонимен 30:41 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
29 Няма Анонимен 38:15 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
30 Няма Анонимен 31:57 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
31 Няма Анонимен 36:26 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
32 Няма Анонимен 30:10 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
33 Няма Анонимен 37:44 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
34 Няма Анонимен 35:53 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
35 Няма Анонимен 28:01 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
36 Няма Анонимен 25:46 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
37 Няма Анонимен 29:34 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
38 Няма Анонимен 19:42 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
39 Няма Анонимен 31:06 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
40 Няма Анонимен 34:56 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
41 Няма Анонимен 38:11 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
42 Няма Анонимен 34:02 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
43 Няма Анонимен 22:13 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
44 Няма Анонимен 37:39 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
45 Няма Анонимен 33:36 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
46 Няма Анонимен 51:24 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
47 Няма Анонимен 32:41 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
48 Няма Анонимен 22:41 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
49 Няма Анонимен 39:05 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
50 Няма Анонимен 38:20 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
51 Няма Анонимен 36:26 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
52 Няма Анонимен 31:29 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
53 Няма Анонимен 28:33 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
54 Няма Анонимен 25:47 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
55 Няма Анонимен 43:22 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
56 Няма Анонимен 27:35 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
57 Няма Анонимен 34:57 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
58 Няма Анонимен 32:10 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
59 Няма Анонимен 25:51 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
60 Няма Анонимен 37:40 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
61 Няма Анонимен 24:18 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
62 Няма Анонимен 35:41 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
63 Няма Анонимен 37:04 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
64 Няма Анонимен 26:31 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
65 Няма Анонимен 23:40 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
66 Няма Анонимен 28:57 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
67 Няма Анонимен 36:27 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
68 Няма Анонимен 28:34 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
69 Няма Анонимен 37:16 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
70 Няма Анонимен 19:48 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
71 Няма Анонимен 33:21 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
72 Няма Анонимен 24:26 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
73 Няма Анонимен 43:36 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
74 Няма Анонимен 34:58 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
75 Няма Анонимен 36:48 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
76 Няма Анонимен 26:20 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
77 2651 Мирослав Спасов 19:49 20-24г. Мъж 20 5 63.78% 81 notes
Личният рекорд остава 16:21
75 Легионер
78 5574 Тодор Маринов 24:26 30-34г. Мъж 104 17 52.55% 1 notes
Личният рекорд остава 16:22
113 Легионер
79 7658 Мартин Недялков 17:55 20-24г. Мъж 4 1 70.54% 97 notes
Личният рекорд остава 16:22
77 Легионер
80 1611 Методи Георгиев 17:10 25-29г. Мъж 1 1 73.04% 100 notes
Личният рекорд остава 16:43
77 Легионер
81 1884 Георги Власакиев 22:00 25-29г. Мъж 61 13 57.% 40 notes
Личният рекорд остава 17:18
75 Легионер
82 630 Иван Загоров 17:50 35-39г. Мъж 2 1 74.07% 99 notes
Личният рекорд остава 17:32
62 Легионер
83 12850 Боян Лефтеров 17:56 60-64г. Мъж 5 1 90.27% 96 notes
Личният рекорд остава 17:50
15 Легионер
84 2622 Nikola Ovcharski 19:41 25-29г. Мъж 18 5 63.70% 83 notes
Личният рекорд остава 17:51
95 Легионер
85 2066 Веселин Цочев 17:51 45-49г. Мъж 3 1 79.77% 98 notes
Нов личен рекорд!!! 17:51
17 Легионер
86 634 Симеон Велков 18:15 35-39г. Мъж 8 2 72.38% 93 notes
Личният рекорд остава 18:00
122 Легионер
87 6151 Ivo Dimitrov 18:01 25-29г. Мъж 6 2 69.60% 95 notes
Нов личен рекорд!!! 18:01
70 Легионер
88 6063 Ангел Ангелов 18:06 20-24г. Мъж 7 2 69.83% 94 notes
Нов личен рекорд!!! 18:06
37 Легионер
89 9738 Робърт Стоянов 18:49 15-19г. Мъж 14 3 70.73% 87 notes
Личният рекорд остава 18:10
48 Легионер
90 4475 Емил Енев 18:44 15-19г. Мъж 12 2 71.04% 89 notes
Личният рекорд остава 18:35
31 Легионер
91 9831 Борис Чакалов 27:31 25-29г. Мъж 154 38 45.57% 1 notes
Личният рекорд остава 18:41
23 Легионер
92 239 Тодор Христов 19:26 35-39г. Мъж 15 3 67.97% 86 notes
Личният рекорд остава 18:42
153 Легионер
93 10310 Стоян Ганчев 21:34 30-34г. Мъж 50 6 59.53% 51 notes
Първо бягане
1 Легионер
94 3877 Stanimir Borov 18:46 20-24г. Мъж 13 4 67.35% 88 notes
Нов личен рекорд!!! 18:46
138 Легионер
95 1832 Elena Dimitrova 19:26 30-34г. Жена 1 1 74.61% 100 notes
Личният рекорд остава 18:53
170 Легионер
96 1469 Красимир Любомиров 20:16 40-44г. Мъж 27 3 67.05% 74 notes
Личният рекорд остава 18:54
169 Легионер
97 5505 Олег Пенев 20:30 35-39г. Мъж 30 6 64.43% 71 notes
Личният рекорд остава 18:57
66 Легионер
98 421 Борислав Миланов 18:22 20-24г. Мъж 10 3 68.82% 91 notes
Нов личен рекорд!!! 18:22
118 Легионер
99 5635 Теодор Банев 20:02 30-34г. Мъж 25 3 64.09% 76 notes
Личният рекорд остава 19:02
50 Легионер
100 1460 д-р Петров 18:18 25-29г. Мъж 9 3 68.52% 92 notes
Нов личен рекорд!!! 18:18
74 Легионер
101 3366 Венцеслав Петков 19:55 30-34г. Мъж 21 2 64.46% 80 notes
Личният рекорд остава 19:18
53 Легионер
102 7754 Kamen D. 20:47 25-29г. Мъж 34 8 60.33% 67 notes
Личният рекорд остава 19:35
26 Легионер
103 796 Боян Бойчев 22:08 45-49г. Мъж 63 6 64.33% 38 notes
Личният рекорд остава 19:39
144 Легионер
104 1961 Милен Тончев 31:34 35-39г. Мъж 201 48 41.84% 1 notes
Личният рекорд остава 19:42
71 Легионер
105 243 Васил Николов 21:27 40-44г. Мъж 49 7 63.35% 52 notes
Личният рекорд остава 19:46
118 Легионер
106 764 Георги Георгиев - Елби 19:44 35-39г. Мъж 19 5 66.94% 82 notes
Нов личен рекорд!!! 19:44
90 Легионер
107 7634 Димитър Вангелов 18:42 15-19г. Мъж 11 1 71.17% 90 notes
Нов личен рекорд!!! 18:42
6 Легионер
108 6709 Velizar Bagarov 20:50 20-24г. Мъж 36 6 60.67% 65 notes
Личният рекорд остава 19:50
52 Легионер
109 2153 Георги Илиев 22:14 30-34г. Мъж 64 9 57.75% 37 notes
Личният рекорд остава 19:50
91 Легионер
110 9335 Николай Дановски 20:54 35-39г. Мъж 37 8 63.20% 64 notes
Личният рекорд остава 19:57
42 Легионер
111 99 Анна Стефанова 21:18 35-39г. Жена 4 11 70.23% 97 notes
Личният рекорд остава 19:57
193 Легионер
112 4528 Петър Светиев 20:56 30-34г. Мъж 39 4 61.33% 62 notes
Личният рекорд остава 19:59
104 Легионер
113 6471 Тодор Димов 20:58 45-49г. Мъж 41 4 67.91% 60 notes
Личният рекорд остава 20:06
97 Легионер
114 4689 Лъчезар Христов 20:32 55-59г. Мъж 31 1 74.90% 70 notes
Личният рекорд остава 20:11
80 Легионер
115 88 Kiril Kuzmanov 20:49 45-49г. Мъж 35 3 68.40% 66 notes
Личният рекорд остава 20:17
195 Легионер
116 3232 Петър Йотов 20:28 40-44г. Мъж 29 5 66.40% 72 notes
Личният рекорд остава 20:19
48 Легионер
117 9488 Emil Krastev 20:14 8-14г. Мъж 26 1 75.37% 75 notes
Нов личен рекорд!!! 20:14
7 Легионер
118 6592 Николай Димов 21:41 15-19г. Мъж 54 5 61.38% 47 notes
Личният рекорд остава 20:25
85 Легионер
119 5940 Христо ДОбрев 19:27 25-29г. Мъж 16 4 64.47% 85 notes
Нов личен рекорд!!! 19:27
74 Легионер
120 2267 Ivan Borissov 20:43 45-49г. Мъж 33 2 68.73% 68 notes
Личният рекорд остава 20:31
106 Легионер
121 6840 Ясен Алексиев 21:40 30-34г. Мъж 53 8 59.26% 48 notes
Личният рекорд остава 20:39
18 Легионер
122 10634 Нанко Казаков 22:37 20-24г. Мъж 72 11 55.88% 29 notes
Личният рекорд остава 20:43
7 Легионер
123 12318 Владислав Маринов 26:27 35-39г. Мъж 137 34 49.94% 1 notes
Личният рекорд остава 20:51
6 Легионер
124 8058 Emil Yotov 23:02 35-39г. Мъж 78 20 57.35% 23 notes
Личният рекорд остава 20:54
51 Легионер
125 618 Емил Иванов 19:58 40-44г. Мъж 24 2 68.06% 77 notes
Нов личен рекорд!!! 19:58
157 Легионер
126 4864 Галин Ганчев 24:50 25-29г. Мъж 110 24 50.49% 1 notes
Личният рекорд остава 20:55
101 Легионер
127 11661 M C 23:05 30-34г. Жена 10 10 62.81% 91 notes
Личният рекорд остава 20:59
20 Легионер
128 1348 Цветан Попов 22:58 35-39г. Мъж 76 19 57.51% 25 notes
Личният рекорд остава 20:59
44 Легионер
129 31 Стоян Милев 24:57 30-34г. Мъж 112 22 51.46% 1 notes
Личният рекорд остава 21:01
70 Легионер
130 6062 Йоан Петров 21:03 15-19г. Мъж 45 4 63.23% 56 notes
Личният рекорд остава 21:02
68 Легионер
131 5358 Вълчо Вълчев 23:31 45-49г. Мъж 88 9 60.55% 13 notes
Личният рекорд остава 21:09
74 Легионер
132 6943 Мартин Йосифов 23:48 15-19г. Мъж 91 9 55.92% 10 notes
Личният рекорд остава 21:10
45 Легионер
133 6463 Даниил Дукат 21:52 35-39г. Мъж 58 13 60.41% 43 notes
Личният рекорд остава 21:16
13 Легионер
134 5388 Димо Чолаков 19:57 40-44г. Мъж 22 1 68.12% 79 notes
Нов личен рекорд!!! 19:57
100 Легионер
135 10554 Орлин Витанов 24:32 35-39г. Мъж 107 26 53.84% 1 notes
Личният рекорд остава 21:17
16 Легионер
136 1622 Plamen Davidov 19:58 50-54г. Мъж 23 1 73.87% 78 notes
Нов личен рекорд!!! 19:58
108 Легионер
137 2051 Добромир Георгиев 20:59 30-34г. Мъж 43 5 61.19% 58 notes
Нов личен рекорд!!! 20:59
156 Легионер
138 7525 Ивелина Маджарова 22:29 15-19г. Жена 7 6 66.36% 94 notes
Личният рекорд остава 21:23
17 Легионер
139 9480 Николай Стойчев 21:24 25-29г. Мъж 48 11 58.59% 53 notes
Нов личен рекорд!!! 21:24
7 Легионер
140 13188 Никола Досев 22:36 15-19г. Мъж 71 7 58.89% 30 notes
Личният рекорд остава 21:24
2 Легионер
141 5811 Светослав Светиев 21:44 35-39г. Мъж 55 12 60.78% 46 notes
Личният рекорд остава 21:27
79 Легионер
142 5675 Todor Todorov 23:17 20-24г. Мъж 84 13 54.28% 17 notes
Личният рекорд остава 21:28
96 Легионер
143 9586 Александър Тончев 23:34 30-34г. Мъж 89 14 54.48% 12 notes
Личният рекорд остава 21:32
33 Легионер
144 725 Дафинка Тодорова 22:38 35-39г. Жена 8 17 66.09% 93 notes
Личният рекорд остава 21:36
127 Легионер
145 7952 Иван Граховски 21:09 25-29г. Мъж 46 10 59.29% 55 notes
Нов личен рекорд!!! 21:09
59 Легионер
146 7964 Момчил Игнатов 24:51 40-44г. Мъж 111 17 54.68% 1 notes
Личният рекорд остава 21:37
69 Легионер
147 4697 Георги Филев 21:35 30-34г. Мъж 51 7 59.49% 50 notes
Нов личен рекорд!!! 21:35
99 Легионер
148 13000 Стефан Моновски 22:27 8-14г. Мъж 67 2 67.92% 34 notes
Личният рекорд остава 21:39
7 Легионер
149 12994 Николай Диканчев 22:17 35-39г. Мъж 65 15 59.28% 36 notes
Личният рекорд остава 21:40
12 Легионер
150 7073 Matthieu Jan 20:56 20-24г. Мъж 40 7 60.38% 61 notes
Нов личен рекорд!!! 20:56
71 Легионер
151 819 Силвия Стефанова 20:18 25-29г. Жена 2 6 71.33% 99 notes
Нов личен рекорд!!! 20:18
127 Легионер
152 9506 Мартин Митев 23:06 30-34г. Мъж 80 11 55.58% 21 notes
Личният рекорд остава 21:42
37 Легионер
153 5835 Пламен Петров 23:41 25-29г. Мъж 90 17 52.94% 11 notes
Личният рекорд остава 21:46
96 Легионер
154 2493 Боян Йорданов 21:11 35-39г. Мъж 47 10 62.36% 54 notes
Нов личен рекорд!!! 21:11
132 Легионер
155 6587 Гергана Малчева 23:28 40-44г. Жена 13 12 65.19% 88 notes
Личният рекорд остава 21:49
46 Легионер
156 4966 Елена Русева 23:16 20-24г. Жена 11 12 62.23% 90 notes
Личният рекорд остава 21:52
19 Легионер
157 820 Rajno Krachanov 20:59 40-44г. Мъж 42 6 64.76% 59 notes
Нов личен рекорд!!! 20:59
134 Легионер
158 11062 Цветко Митов 25:55 40-44г. Мъж 126 21 52.43% 1 notes
Личният рекорд остава 21:56
30 Легионер
159 10365 Иван Генов 20:35 25-29г. Мъж 32 7 60.92% 69 notes
Нов личен рекорд!!! 20:35
12 Легионер
160 2026 Веселин Власакиев 21:36 25-29г. Мъж 52 12 58.05% 49 notes
Нов личен рекорд!!! 21:36
20 Легионер
161 9833 Валентин Милков 20:55 35-39г. Мъж 38 9 63.15% 63 notes
Нов личен рекорд!!! 20:55
15 Легионер
162 8622 Люк Скайуокърски 22:04 40-44г. Мъж 62 8 61.58% 39 notes
Личният рекорд остава 22:01
58 Легионер
163 1811 Кънчо Костадинов 24:02 50-54г. Мъж 96 5 61.37% 5 notes
Личният рекорд остава 22:05
136 Легионер
164 1259 Veronika Valkanova 22:19 20-24г. Жена 6 9 64.88% 95 notes
Личният рекорд остава 22:06
103 Легионер
165 4256 Малина Иванова 22:07 50-54г. Жена 5 3 76.63% 96 notes
Личният рекорд остава 22:06
11 Легионер
166 8051 Ния Йотова 26:09 35-39г. Жена 35 33 57.20% 66 notes
Личният рекорд остава 22:10
39 Легионер
167 12920 Христо Топузов 21:59 35-39г. Мъж 60 14 60.09% 41 notes
Нов личен рекорд!!! 21:59
11 Легионер
168 9726 Петър Стоянов Стоянов 26:47 40-44г. Мъж 142 26 50.74% 1 notes
Личният рекорд остава 22:20
50 Легионер
169 6130 Владислав Серафимов 22:32 40-44г. Мъж 70 9 60.31% 31 notes
Личният рекорд остава 22:23
77 Легионер
170 9665 Димчо Цанов 23:13 30-34г. Мъж 83 12 55.30% 18 notes
Личният рекорд остава 22:23
14 Легионер
171 2071 Станислав Илиев 23:49 25-29г. Мъж 92 18 52.65% 9 notes
Личният рекорд остава 22:25
23 Легионер
172 9379 Владислав Константинов 26:11 40-44г. Мъж 132 23 51.90% 1 notes
Личният рекорд остава 22:27
18 Легионер
173 11237 Георги Точков 27:27 40-44г. Мъж 152 28 49.50% 1 notes
Личният рекорд остава 22:32
18 Легионер
174 4233 Георги Георгиев 22:22 35-39г. Мъж 66 16 59.06% 35 notes
Нов личен рекорд!!! 22:22
89 Легионер
175 8869 Виктория Данова 26:06 25-29г. Жена 34 29 55.47% 67 notes
Личният рекорд остава 22:39
47 Легионер
176 9486 Cvetelina Kirilova 20:39 35-39г. Жена 3 7 72.44% 98 notes
Нов личен рекорд!!! 20:39
18 Легионер
177 13337 Петър Лазаров 26:17 25-29г. Мъж 135 30 47.71% 1 notes
Първо бягане
1 Легионер
178 11556 Ilian Raychev 24:09 45-49г. Мъж 99 11 58.96% 2 notes
Личният рекорд остава 22:45
12 Легионер
179 9800 Димитър Борисов 25:53 35-39г. Мъж 125 30 51.03% 1 notes
Личният рекорд остава 22:46
37 Легионер
180 4474 Деян Енев 23:52 45-49г. Мъж 94 10 59.66% 7 notes
Личният рекорд остава 22:47
54 Легионер
181 12797 Иво Димитров 23:00 25-29г. Мъж 77 14 54.52% 24 notes
Личният рекорд остава 22:50
11 Легионер
182 9509 Ivan Lashtilin 25:45 25-29г. Мъж 119 26 48.69% 1 notes
Личният рекорд остава 22:51
24 Легионер
183 645 Борислав Бумбаров 23:54 40-44г. Мъж 95 13 56.86% 6 notes
Личният рекорд остава 22:57
98 Легионер
184 8677 Veselin Korshumov 29:35 8-14г. Мъж 180 6 51.54% 1 notes
Личният рекорд остава 22:57
23 Легионер
185 402 Мария Акчарлиева 25:59 30-34г. Жена 33 27 55.80% 68 notes
Личният рекорд остава 22:58
172 Легионер
186 7632 Румен Котков 20:27 40-44г. Мъж 28 4 66.45% 73 notes
Нов личен рекорд!!! 20:27
15 Легионер
187 4860 Светослав Николов 23:26 45-49г. Мъж 87 8 60.76% 14 notes
Личният рекорд остава 23:01
103 Легионер
188 13221 Констанца Иванова 24:41 30-34г. Жена 21 20 58.74% 80 notes
Личният рекорд остава 23:03
2 Легионер
189 12327 Ася Димитрова 33:01 35-39г. Жена 85 52 45.31% 16 notes
Личният рекорд остава 23:04
5 Легионер
190 10736 Неда Вълчева 23:27 15-19г. Жена 12 8 63.62% 89 notes
Личният рекорд остава 23:10
22 Легионер
191 5360 Здравко Стоянов 21:47 50-54г. Мъж 57 2 67.71% 44 notes
Нов личен рекорд!!! 21:47
90 Легионер
192 8997 Камен Станчев 23:11 35-39г. Мъж 82 21 56.98% 19 notes
Нов личен рекорд!!! 23:11
57 Легионер
193 4986 Емилия Христова 22:53 40-44г. Жена 9 10 66.86% 92 notes
Нов личен рекорд!!! 22:53
69 Легионер
194 5766 Петър Атанасов 23:51 25-29г. Мъж 93 19 52.57% 8 notes
Личният рекорд остава 23:12
32 Легионер
195 8517 Михаела Накова 24:30 15-19г. Жена 20 12 60.89% 81 notes
Личният рекорд остава 23:12
13 Легионер
196 13351 Georgi Yakimov 26:14 20-24г. Мъж 134 15 48.18% 1 notes
Първо бягане
1 Легионер
197 11872 Лилия Николова 24:47 40-44г. Жена 23 16 61.73% 78 notes
Първо бягане
1 Легионер
198 3923 Григор Николов 24:27 30-34г. Мъж 105 18 52.51% 1 notes
Личният рекорд остава 23:19
59 Легионер
199 1233 Lozan Bizov 33:42 45-49г. Мъж 214 23 42.25% 1 notes
Личният рекорд остава 23:20
13 Легионер
200 4592 Георги Милев 22:46 55-59г. Мъж 74 2 67.55% 27 notes
Нов личен рекорд!!! 22:46
53 Легионер
201 8765 Росица Иванова 24:42 30-34г. Жена 22 21 58.70% 79 notes
Личният рекорд остава 23:21
46 Легионер
202 12024 Любен Борисов 26:45 15-19г. Мъж 141 16 49.75% 1 notes
Личният рекорд остава 23:27
9 Легионер
203 5539 Добри Стефанов 22:43 35-39г. Мъж 73 18 58.15% 28 notes
Нов личен рекорд!!! 22:43
103 Легионер
204 685 Александър Наков 24:03 30-34г. Мъж 97 15 53.38% 4 notes
Личният рекорд остава 23:28
6 Легионер
205 685 Александър Наков 24:35 30-34г. Мъж 108 19 52.23% 1 notes
Личният рекорд остава 23:28
7 Легионер
206 8849 Васил Благоев 24:29 25-29г. Мъж 106 23 51.21% 1 notes
Личният рекорд остава 23:29
14 Легионер
207 9197 Демяна Йосифова 24:21 15-19г. Жена 18 11 61.27% 83 notes
Личният рекорд остава 23:33
54 Легионер
208 3796 Оля Тодорова 25:03 30-34г. Жена 24 23 57.88% 77 notes
Личният рекорд остава 23:35
20 Легионер
209 13248 Atanas Kotsev 37:55 20-24г. Мъж 231 29 33.33% 1 notes
Личният рекорд остава 23:37
2 Легионер
210 1589 Павлин Петров 26:12 40-44г. Мъж 133 24 51.87% 1 notes
Личният рекорд остава 23:41
149 Легионер
211 5978 Николай Гранчулов 22:29 45-49г. Мъж 68 7 63.33% 33 notes
Нов личен рекорд!!! 22:29
55 Легионер
212 10987 Ана Пейкова 30:24 15-19г. Жена 67 21 49.07% 34 notes
Личният рекорд остава 23:48
18 Легионер
213 5254 Здравко Иванов 23:18 25-29г. Мъж 85 16 53.81% 16 notes
Нов личен рекорд!!! 23:18
62 Легионер
214 12706 Станислав Ранджев 24:04 35-39г. Мъж 98 24 54.88% 3 notes
Личният рекорд остава 23:50
5 Легионер
215 4791 Любомир Ноков 25:12 40-44г. Мъж 114 18 53.92% 1 notes
Личният рекорд остава 23:52
10 Легионер
216 7999 Никола Пенчев 21:01 25-29г. Мъж 44 9 59.66% 57 notes
Нов личен рекорд!!! 21:01
3 Легионер
217 13065 Стефан Михайлов 25:46 15-19г. Мъж 120 14 51.65% 1 notes
Личният рекорд остава 23:57
6 Легионер
218 10091 Неда Кленска 29:17 40-44г. Жена 57 34 52.24% 44 notes
Личният рекорд остава 23:57
23 Легионер
219 8244 Kremena Dias 26:22 30-34г. Жена 37 29 54.99% 64 notes
Личният рекорд остава 23:58
58 Легионер
220 844 Георги Крумов 26:23 25-29г. Мъж 136 31 47.53% 1 notes
Личният рекорд остава 23:58
159 Легионер
221 7532 Александър Станилов 39:03 35-39г. Мъж 234 62 33.82% 1 notes
Личният рекорд остава 24:01
73 Легионер
222 584 Цветан Стоянов 37:08 40-44г. Мъж 229 49 36.59% 1 notes
Личният рекорд остава 24:01
56 Легионер
223 7392 Димитър Андреев 26:00 35-39г. Мъж 129 32 50.80% 1 notes
Личният рекорд остава 24:01
53 Легионер
224 9133 Марин Йотов 24:37 40-44г. Мъж 109 15 55.20% 1 notes
Личният рекорд остава 24:03
14 Легионер
225 3855 Калин Иванов 25:49 30-34г. Мъж 122 25 49.73% 1 notes
Личният рекорд остава 24:05
54 Легионер
226 1420 Димитър Кържин 29:01 45-49г. Мъж 174 16 49.07% 1 notes
Личният рекорд остава 24:11
72 Легионер
227 13206 Десислава Личева 32:44 20-24г. Жена 81 25 44.23% 20 notes
Личният рекорд остава 24:12
3 Легионер
228 253 Борислава Христова 26:44 40-44г. Жена 39 25 57.23% 62 notes
Личният рекорд остава 24:16
150 Легионер
229 7278 Радостина Стефанова 24:19 15-19г. Жена 17 10 61.35% 84 notes
Първо бягане
1 Легионер
230 12892 Vassil Stamenov 19:40 35-39г. Мъж 17 4 67.16% 84 notes
Нов личен рекорд!!! 19:40
9 Легионер
231 7825 Tihomir Marinov 27:29 40-44г. Мъж 153 29 49.44% 1 notes
Личният рекорд остава 24:23
20 Легионер
232 4272 Yolly Ivanova 23:53 25-29г. Жена 14 20 60.62% 87 notes
Нов личен рекорд!!! 23:53
106 Легионер
233 5690 Иво Костомберов 21:55 45-49г. Мъж 59 5 64.97% 42 notes
Нов личен рекорд!!! 21:55
76 Легионер
234 2182 Светлозар Георгиев 25:47 40-44г. Мъж 121 20 52.70% 1 notes
Личният рекорд остава 24:28
109 Легионер
235 4007 Мартин Младенов 22:30 20-24г. Мъж 69 10 56.17% 32 notes
Нов личен рекорд!!! 22:30
77 Легионер
236 11159 Nadezhda Stanilova 24:01 35-39г. Жена 16 23 62.29% 85 notes
Нов личен рекорд!!! 24:01
30 Легионер
237 9264 Христо Кръстев 24:10 25-29г. Мъж 100 21 51.88% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 24:10
26 Легионер
238 134 Ваня Славчева 25:50 35-39г. Жена 30 29 57.90% 71 notes
Личният рекорд остава 24:32
133 Легионер
239 1937 Валентина Маджарова 24:23 35-39г. Жена 19 25 61.35% 82 notes
Нов личен рекорд!!! 24:23
17 Легионер
240 13233 Yoan Georgiev 25:58 40-44г. Мъж 128 22 52.33% 1 notes
Първо бягане
1 Легионер
241 12766 Иван Вачев 24:15 30-34г. Мъж 102 16 52.94% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 24:15
10 Легионер
242 9878 Красимира Точкова 30:44 35-39г. Жена 70 46 48.67% 31 notes
Личният рекорд остава 24:42
22 Легионер
243 8252 Даниел Медаров 32:04 30-34г. Мъж 205 51 40.04% 1 notes
Личният рекорд остава 24:43
71 Легионер
244 4279 Йончо Йончев 26:57 30-34г. Мъж 144 31 47.64% 1 notes
Личният рекорд остава 24:44
88 Легионер
245 5758 Beau 25:05 25-29г. Жена 25 25 57.72% 76 notes
Личният рекорд остава 24:45
16 Легионер
246 10338 Милена Кръстева 26:58 20-24г. Жена 42 17 53.69% 59 notes
Личният рекорд остава 24:54
25 Легионер
247 5385 Simon Kazakov 35:00 25-29г. Мъж 219 51 35.82% 1 notes
Личният рекорд остава 24:54
21 Легионер
248 708 Александър Николов 24:16 40-44г. Мъж 103 14 56.00% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 24:16
15 Легионер
249 7259 Оги Москов 21:46 20-24г. Мъж 56 8 58.07% 45 notes
Нов личен рекорд!!! 21:46
23 Легионер
250 12292 Michael Linde 25:31 45-49г. Мъж 117 13 55.80% 1 notes
Личният рекорд остава 24:59
9 Легионер
251 11209 Mirela Grozdanova 27:56 30-34г. Жена 47 37 51.90% 54 notes
Личният рекорд остава 25:02
15 Легионер
252 10090 Николай Кленски 29:04 40-44г. Мъж 175 33 46.75% 1 notes
Личният рекорд остава 25:03
21 Легионер
253 1866 Ани Янева 25:14 35-39г. Жена 26 27 59.28% 75 notes
Нов личен рекорд!!! 25:14
115 Легионер
254 11578 Никола Стефанов 26:06 15-19г. Мъж 131 15 50.99% 1 notes
Личният рекорд остава 25:17
14 Легионер
255 9596 Любомир Любенов 23:08 25-29г. Мъж 81 15 54.20% 20 notes
Нов личен рекорд!!! 23:08
19 Легионер
256 302 Деница Коева 24:00 35-39г. Жена 15 22 62.33% 86 notes
Нов личен рекорд!!! 24:00
169 Легионер
257 12129 Сияна Василева 25:29 15-19г. Жена 28 13 58.54% 73 notes
Нов личен рекорд!!! 25:29
16 Легионер
258 6085 Gogo Chonkov 33:50 8-14г. Мъж 215 12 45.07% 1 notes
Личният рекорд остава 25:32
21 Легионер
259 1994 Nicolas Simonne 27:12 40-44г. Мъж 146 27 49.96% 1 notes
Личният рекорд остава 25:34
15 Легионер
260 1644 Rosica Markova 26:15 45-49г. Жена 36 14 61.10% 65 notes
Личният рекорд остава 25:35
105 Легионер
261 6298 Симеон Горанов 23:02 50-54г. Мъж 79 4 64.03% 22 notes
Нов личен рекорд!!! 23:02
49 Легионер
262 6230 Яна Гиндева 31:58 35-39г. Жена 78 49 46.79% 23 notes
Личният рекорд остава 25:37
91 Легионер
263 13162 Димитър Бакърджиев 26:01 30-34г. Мъж 130 28 49.35% 1 notes
Личният рекорд остава 25:40
3 Легионер
264 4799 Alena Argirova 25:56 25-29г. Жена 32 28 55.83% 69 notes
Личният рекорд остава 25:46
39 Легионер
265 8950 Ценко Ценов 27:16 45-49г. Мъж 147 15 52.22% 1 notes
Личният рекорд остава 25:51
42 Легионер
266 4964 Иво Георгиев 29:49 45-49г. Мъж 183 18 47.75% 1 notes
Личният рекорд остава 25:55
70 Легионер
267 6844 Радослав Михайлов 32:04 35-39г. Мъж 206 50 41.19% 1 notes
Личният рекорд остава 25:55
58 Легионер
268 6530 Силян Тополски 26:32 60-64г. Мъж 138 2 61.01% 1 notes
Личният рекорд остава 25:56
85 Легионер
269 3635 Loic JAN 25:06 50-54г. Мъж 113 6 58.76% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 25:06
84 Легионер
270 12499 Стоян Кънев 27:46 40-44г. Мъж 157 30 48.94% 1 notes
Личният рекорд остава 25:58
2 Легионер
271 7967 Милен Шошев 26:37 30-34г. Мъж 140 30 48.24% 1 notes
Личният рекорд остава 26:05
45 Легионер
272 5931 Лъчезар Чолаков 22:57 40-44г. Мъж 75 11 59.21% 26 notes
Нов личен рекорд!!! 22:57
40 Легионер
273 6042 Galina Vragova 27:04 30-34г. Жена 44 33 53.57% 57 notes
Личният рекорд остава 26:11
30 Легионер
274 9652 Йоанна Арсова 38:37 25-29г. Жена 124 57 37.49% 1 notes
Личният рекорд остава 26:12
2 Легионер
275 1287 Весела Кучева 26:36 25-29г. Жена 38 33 54.43% 63 notes
Личният рекорд остава 26:13
139 Легионер
276 10586 Невена Букурещлиева 27:00 30-34г. Жена 43 32 53.70% 58 notes
Личният рекорд остава 26:14
9 Легионер
277 6594 Vladimir Kovachev 30:17 40-44г. Мъж 189 37 44.87% 1 notes
Личният рекорд остава 26:15
52 Легионер
278 13025 Николай Колев 28:53 40-44г. Мъж 171 32 47.05% 1 notes
Личният рекорд остава 26:21
5 Легионер
279 1773 Христина Тушева 28:28 35-39г. Жена 53 38 52.55% 48 notes
Личният рекорд остава 26:28
11 Легионер
280 5757 Маргарита Денева 25:55 35-39г. Жена 31 31 57.72% 70 notes
Нов личен рекорд!!! 25:55
95 Легионер
281 11635 Никола Николов 29:35 40-44г. Мъж 179 35 45.93% 1 notes
Личният рекорд остава 26:30
10 Легионер
282 8312 Iva Apostolova 25:29 20-24г. Жена 27 14 56.82% 74 notes
Нов личен рекорд!!! 25:29
12 Легионер
283 1594 Никола Левтеров 28:15 15-19г. Мъж 163 20 47.11% 1 notes
Личният рекорд остава 26:32
57 Легионер
284 12319 Станислав Стойков 26:33 25-29г. Мъж 139 32 47.23% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 26:33
2 Легионер
285 10226 Теодора Тончева 36:06 8-14г. Жена 108 14 45.90% 1 notes
Личният рекорд остава 26:35
17 Легионер
286 9511 Ивайло Кирков 27:33 35-39г. Мъж 155 35 47.94% 1 notes
Личният рекорд остава 26:35
12 Легионер
287 4006 Виктор Иванов 29:50 20-24г. Мъж 185 23 42.36% 1 notes
Личният рекорд остава 26:37
6 Легионер
288 1643 Veselin Markov 27:43 50-54г. Мъж 156 7 53.21% 1 notes
Личният рекорд остава 26:40
105 Легионер
289 7655 Ели Дамянова 26:47 25-29г. Жена 40 34 54.06% 61 notes
Нов личен рекорд!!! 26:47
7 Легионер
290 7654 Лилия Дулева 26:48 20-24г. Жена 41 16 54.02% 60 notes
Нов личен рекорд!!! 26:48
10 Легионер
291 7822 Александър Благоев 32:05 35-39г. Мъж 207 51 41.17% 1 notes
Личният рекорд остава 26:49
56 Легионер
292 73 Татяна Георгиева 31:32 40-44г. Жена 74 39 48.52% 27 notes
Личният рекорд остава 26:49
81 Легионер
293 8415 Николай Гушлеков 29:39 35-39г. Мъж 182 41 44.55% 1 notes
Личният рекорд остава 26:53
2 Легионер
294 8982 Стамен Тотев 29:32 50-54г. Мъж 178 9 49.94% 1 notes
Личният рекорд остава 26:55
13 Легионер
295 6591 Aleksandra Ivanova 29:40 30-34г. Жена 61 43 48.87% 40 notes
Личният рекорд остава 27:00
26 Легионер
296 167 Константин Зографов 25:56 55-59г. Мъж 127 3 59.30% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 25:56
130 Легионер
297 13068 Ачо Иванов 27:04 15-19г. Мъж 145 17 49.17% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 27:04
2 Легионер
298 13285 Ралица Креси 33:00 40-44г. Жена 83 42 46.36% 18 notes
Първо бягане
1 Легионер
299 9692 Валентин Василев 25:23 40-44г. Мъж 115 19 53.53% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 25:23
46 Легионер
300 9472 Калин Иванов 25:35 30-34г. Мъж 118 24 50.18% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 25:35
36 Легионер
301 8520 Friedrich Scharz 31:22 45-49г. Мъж 198 22 45.39% 1 notes
Личният рекорд остава 27:15
30 Легионер
302 13347 Мирослав Георгиев 27:16 25-29г. Мъж 148 36 45.99% 1 notes
Първо бягане
1 Легионер
303 516 Виктория Иванова 27:19 25-29г. Жена 45 37 53.00% 56 notes
Нов личен рекорд!!! 27:19
5 Легионер
304 6412 Емил Цветков 27:25 30-34г. Мъж 151 35 46.83% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 27:25
10 Легионер
305 4932 Marcus Haas 30:25 45-49г. Мъж 190 19 46.81% 1 notes
Личният рекорд остава 27:27
56 Легионер
306 10941 Владимир Димитров 24:14 25-29г. Мъж 101 22 51.74% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 24:14
27 Легионер
307 5198 Дарина Лучанска 29:31 45-49г. Жена 59 17 54.34% 42 notes
Личният рекорд остава 27:33
60 Легионер
308 5025 Станимир Петров 28:43 55-59г. Мъж 170 4 53.55% 1 notes
Личният рекорд остава 27:34
64 Легионер
309 5272 Райна Даракчиева 36:43 15-19г. Жена 111 26 40.63% 1 notes
Личният рекорд остава 27:36
33 Легионер
310 57 Стоян Коев 30:32 50-54г. Мъж 192 11 48.30% 1 notes
Личният рекорд остава 27:38
217 Легионер
311 5389 Таня Иванова 28:41 50-54г. Жена 55 8 59.09% 46 notes
Личният рекорд остава 27:40
76 Легионер
312 12243 Елица Тонева 33:02 15-19г. Жена 86 23 45.16% 15 notes
Личният рекорд остава 27:50
9 Легионер
313 11762 Пенка Драгулева 28:21 35-39г. Жена 51 37 52.76% 50 notes
Личният рекорд остава 27:51
6 Легионер
314 1503 Isabelle Simonne 36:21 40-44г. Жена 109 48 42.09% 1 notes
Личният рекорд остава 27:53
35 Легионер
315 6269 Александра Делчева 27:54 25-29г. Жена 46 39 51.89% 55 notes
Нов личен рекорд!!! 27:54
24 Легионер
316 10982 Ивайло Десподов 28:28 25-29г. Мъж 166 41 44.05% 1 notes
Личният рекорд остава 27:55
5 Легионер
317 8421 Кремена Иванова 25:44 35-39г. Жена 29 28 58.13% 72 notes
Нов личен рекорд!!! 25:44
67 Легионер
318 7192 Росица Боевска 31:35 30-34г. Жена 75 47 45.91% 26 notes
Личният рекорд остава 28:01
72 Легионер
319 5977 Гичка Карадалиева 28:05 20-24г. Жена 49 18 51.56% 52 notes
Първо бягане
1 Легионер
320 13054 Цветомира Божилова 30:17 25-29г. Жена 66 44 47.81% 35 notes
Първо бягане
1 Легионер
321 13139 Simeon Konstantinov 28:09 15-19г. Мъж 160 18 47.28% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 28:09
3 Легионер
322 4262 Ивайло Младенов 25:24 45-49г. Мъж 116 12 56.06% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 25:24
92 Легионер
323 2093 Валентина Йончева 32:47 40-44г. Жена 82 40 46.67% 19 notes
Личният рекорд остава 28:28
88 Легионер
324 8212 Павел Петков 28:31 25-29г. Мъж 168 42 43.97% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 28:31
18 Легионер
325 9951 Росилина Хесапчиева 30:40 50-54г. Жена 68 12 55.27% 33 notes
Личният рекорд остава 28:33
42 Легионер
326 11521 Денка Кацарска 30:09 40-44г. Жена 64 36 50.74% 37 notes
Личният рекорд остава 28:35
14 Легионер
327 515 Антон Желязков 28:35 30-34г. Мъж 169 40 44.92% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 28:35
4 Легионер
328 12821 Dimitar Kyushev 31:13 45-49г. Мъж 194 20 45.61% 1 notes
Личният рекорд остава 28:46
18 Легионер
329 1434 Stamen Yanev 27:51 35-39г. Мъж 159 36 47.43% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 27:51
64 Легионер
330 7628 Димо Чанев 30:39 40-44г. Мъж 193 38 44.33% 1 notes
Личният рекорд остава 28:48
58 Легионер
331 10395 Теодора Анкова 28:54 20-24г. Жена 56 20 50.10% 45 notes
Нов личен рекорд!!! 28:54
3 Легионер
332 10396 Еди Беров 28:57 20-24г. Мъж 172 21 43.66% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 28:57
3 Легионер
333 1593 Кирил Левтеров 35:24 50-54г. Мъж 222 14 41.66% 1 notes
Личният рекорд остава 28:58
39 Легионер
334 13341 Христо Желязков Желязков 28:59 30-34г. Мъж 173 41 44.30% 1 notes
Първо бягане
1 Легионер
335 240 Рени Христова 31:54 30-34г. Жена 76 48 45.45% 25 notes
Личният рекорд остава 29:00
144 Легионер
336 10082 Стилиян Филипов 29:13 30-34г. Мъж 177 42 43.94% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 29:13
2 Легионер
337 386 Димитрий Акчарлиев 35:28 65-69г. Мъж 223 4 47.62% 1 notes
Личният рекорд остава 29:18
189 Легионер
338 13255 Мартина Пенева 35:26 25-29г. Жена 105 52 40.86% 1 notes
Първо бягане
1 Легионер
339 65 Христо Христов 45:53 75-79г. Мъж 236 2 36.81% 1 notes
Личният рекорд остава 29:24
174 Легионер
340 13266 Кирил Панов 36:11 35-39г. Мъж 226 58 36.50% 1 notes
Личният рекорд остава 29:30
2 Легионер
341 11920 Magali Moragues 29:34 35-39г. Жена 60 40 50.59% 41 notes
Нов личен рекорд!!! 29:34
3 Легионер
342 6692 Теди Ламбева 30:42 15-19г. Жена 69 22 48.59% 32 notes
Личният рекорд остава 29:34
60 Легионер
343 734 Йова Душкова 35:12 30-34г. Жена 104 55 41.19% 1 notes
Личният рекорд остава 29:36
84 Легионер
344 7693 Рея Рачева 28:37 8-14г. Жена 54 5 57.90% 47 notes
Нов личен рекорд!!! 28:37
51 Легионер
345 8860 Ренета Лефтерова 30:09 50-54г. Жена 65 10 56.21% 36 notes
Личният рекорд остава 29:52
60 Легионер
346 66 Georgi Pantev 27:24 65-69г. Мъж 150 1 61.64% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 27:24
83 Легионер
347 937 Теодора Чоканова 32:30 25-29г. Жена 80 47 44.55% 21 notes
Личният рекорд остава 29:57
18 Легионер
348 5500 Дияна Кръстева 34:59 25-29г. Жена 101 50 41.39% 1 notes
Личният рекорд остава 29:59
6 Легионер
349 7022 Данаил Христов 27:51 30-34г. Мъж 158 36 46.10% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 27:51
26 Легионер
350 7991 Иван Харибин 31:53 25-29г. Мъж 202 46 39.33% 1 notes
Личният рекорд остава 30:00
5 Легионер
351 12146 Иван Иванов 28:23 30-34г. Мъж 164 38 45.23% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 28:23
7 Легионер
352 4207 Вера Апостолова 34:43 30-34г. Жена 98 54 41.76% 3 notes
Личният рекорд остава 30:01
33 Легионер
353 6236 Биляна Будинова 33:00 25-29г. Жена 84 48 43.87% 17 notes
Личният рекорд остава 30:04
79 Легионер
354 12110 Таня Симеонова 28:26 30-34г. Жена 52 39 50.99% 49 notes
Нов личен рекорд!!! 28:26
9 Легионер
355 10139 Stefan Diulgerov 28:29 20-24г. Мъж 167 19 44.37% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 28:29
22 Легионер
356 13264 Валери Загоров 32:59 60-64г. Мъж 212 4 49.08% 1 notes
Първо бягане
1 Легионер
357 13328 Андрей Деянов 32:27 30-34г. Мъж 208 52 39.56% 1 notes
Първо бягане
1 Легионер
358 5821 Радослав Чолаков 26:55 25-29г. Мъж 143 35 46.58% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 26:55
26 Легионер
359 13338 Йосиф Георгиев 30:06 30-34г. Мъж 187 44 42.65% 1 notes
Първо бягане
1 Легионер
360 10465 Габриела Тошева 33:11 15-19г. Жена 87 24 44.96% 14 notes
Личният рекорд остава 30:35
19 Легионер
361 12548 Антон Кършутски 28:11 40-44г. Мъж 161 31 48.22% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 28:11
14 Легионер
362 10986 Гери Пейкова 36:44 15-19г. Жена 112 27 40.61% 1 notes
Личният рекорд остава 30:38
18 Легионер
363 13305 Велислава Вачкова 32:17 20-24г. Жена 79 24 44.85% 22 notes
Първо бягане
1 Легионер
364 7976 Димо Чанев 35:06 15-19г. Мъж 220 25 37.92% 1 notes
Личният рекорд остава 30:45
14 Легионер
365 5964 Димитър Чонков 28:23 8-14г. Мъж 165 4 53.72% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 28:23
25 Легионер
366 7475 Христо Видков 54:11 80-84г. Мъж 237 1 31.17% 1 notes
Личният рекорд остава 31:01
59 Легионер
367 7052 Eleonora Zaharieva 31:24 30-34г. Жена 72 46 46.17% 29 notes
Личният рекорд остава 31:01
5 Легионер
368 6493 Тинка Стоилова 31:02 35-39г. Жена 71 47 48.20% 30 notes
Нов личен рекорд!!! 31:02
5 Легионер
369 8684 Симеон Стоянов 37:07 8-14г. Мъж 228 15 41.08% 1 notes
Личният рекорд остава 31:03
18 Легионер
370 12530 Кирил Гьошев 31:15 45-49г. Мъж 195 21 45.56% 1 notes
Личният рекорд остава 31:10
2 Легионер
371 9491 Milena Ouzounova 34:07 40-44г. Жена 97 45 44.84% 4 notes
Личният рекорд остава 31:11
34 Легионер
372 1975 Станимир Денчев 31:56 30-34г. Мъж 203 50 40.20% 1 notes
Личният рекорд остава 31:13
48 Легионер
373 569 Димитър Кюркчиев 34:20 35-39г. Мъж 218 55 38.47% 1 notes
Личният рекорд остава 31:14
76 Легионер
374 10913 Силви Георгиева 37:05 15-19г. Жена 117 28 40.23% 1 notes
Личният рекорд остава 31:15
23 Легионер
375 6715 Ясин Бенмансур 31:17 8-14г. Мъж 196 7 48.74% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 31:17
13 Легионер
376 6712 Еруан Бенмансур 31:17 8-14г. Мъж 197 8 48.74% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 31:17
14 Легионер
377 13320 Емилиян Михалев 31:26 25-29г. Мъж 200 45 39.89% 1 notes
Първо бягане
1 Легионер
378 467 Boyka Arsova 31:28 65-69г. Жена 73 3 66.64% 28 notes
Личният рекорд остава 31:27
133 Легионер
379 393 Гико Копев 27:21 30-34г. Мъж 149 34 46.94% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 27:21
69 Легионер
380 7692 Росица Рачева 38:20 40-44г. Жена 123 50 39.91% 1 notes
Личният рекорд остава 31:32
51 Легионер
381 9389 Албена Иванова 45:54 50-54г. Жена 130 15 36.92% 1 notes
Личният рекорд остава 31:34
7 Легионер
382 9068 Димана Дякова 35:58 25-29г. Жена 106 54 40.25% 1 notes
Личният рекорд остава 31:37
3 Легионер
383 1265 Marin Bizov 32:02 8-14г. Мъж 204 10 47.60% 1 notes
Личният рекорд остава 31:37
20 Легионер
384 5536 Боян Вълев 30:30 35-39г. Мъж 191 45 43.31% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 30:30
81 Легионер
385 10022 Николай Ралев 36:16 45-49г. Мъж 227 27 39.26% 1 notes
Личният рекорд остава 31:41
16 Легионер
386 13078 Яна Панкова 36:35 35-39г. Жена 110 59 40.89% 1 notes
Личният рекорд остава 31:43
3 Легионер
387 8981 Наталия Ценова 28:12 15-19г. Жена 50 19 52.90% 51 notes
Нов личен рекорд!!! 28:12
8 Легионер
388 5943 Богдана Манова 33:49 35-39г. Жена 92 54 44.23% 9 notes
Личният рекорд остава 31:51
45 Легионер
389 2146 Мартин Асенов 25:52 25-29г. Мъж 124 27 48.47% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 25:52
65 Легионер
390 9713 Надя Кънева 29:19 35-39г. Жена 58 39 51.02% 43 notes
Нов личен рекорд!!! 29:19
14 Легионер
391 1554 Силвена Маркова 31:56 30-34г. Жена 77 49 45.40% 24 notes
Нов личен рекорд!!! 31:56
116 Легионер
392 5329 Михаил Иринчев 35:53 25-29г. Мъж 224 53 34.94% 1 notes
Личният рекорд остава 32:07
35 Легионер
393 9631 Владимир Славов 30:08 30-34г. Мъж 188 45 42.61% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 30:08
12 Легионер
394 7850 Мартин Станилов 38:57 8-14г. Мъж 233 17 39.15% 1 notes
Личният рекорд остава 32:22
3 Легионер
395 361 Христофор Тодоров 25:50 30-34г. Мъж 123 26 49.70% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 25:50
108 Легионер
396 13342 Марта Желязкова 36:55 30-34г. Жена 116 56 39.27% 1 notes
Първо бягане
1 Легионер
397 10944 Кристина Кънева 28:02 25-29г. Жена 48 40 51.65% 53 notes
Нов личен рекорд!!! 28:02
24 Легионер
398 249 Антон Димов 29:10 20-24г. Мъж 176 22 43.33% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 29:10
29 Легионер
399 10635 Славка Василева 33:31 20-24г. Жена 89 27 43.20% 12 notes
Личният рекорд остава 32:47
4 Легионер
400 2145 Стефка Андреева 29:51 35-39г. Жена 63 44 50.11% 38 notes
Нов личен рекорд!!! 29:51
134 Легионер
401 13104 Alain Reveillon 32:53 60-64г. Мъж 209 3 49.23% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 32:53
2 Легионер
402 10870 Николина Байкова 35:11 35-39г. Жена 103 57 42.52% 1 notes
Личният рекорд остава 32:55
26 Легионер
403 1529 Васил Такев 32:57 40-44г. Мъж 210 41 41.24% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 32:57
3 Легионер
404 5702 Станимир Попов 29:49 35-39г. Мъж 184 43 44.30% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 29:49
51 Легионер
405 13297 Иван Драгулев 33:20 8-14г. Мъж 213 11 45.75% 1 notes
Първо бягане
1 Легионер
406 6915 Ива Николова 34:05 8-14г. Жена 96 13 48.61% 5 notes
Личният рекорд остава 33:29
3 Легионер
407 7625 Mariana Garbidjanova 35:07 40-44г. Жена 102 46 43.56% 1 notes
Личният рекорд остава 33:42
34 Легионер
408 2607 Красимир Каменов 33:51 50-54г. Мъж 216 13 43.57% 1 notes
Личният рекорд остава 33:43
14 Легионер
409 623 Ганчо Христов 29:59 65-69г. Мъж 186 2 56.33% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 29:59
135 Легионер
410 579 Михаил Ралчев 35:13 60-64г. Мъж 221 5 45.97% 1 notes
Личният рекорд остава 33:55
68 Легионер
411 6361 Милен Чечев 32:58 30-34г. Мъж 211 53 38.94% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 32:58
51 Легионер
412 5540 Мария Стефанова 29:47 35-39г. Жена 62 42 50.22% 39 notes
Нов личен рекорд!!! 29:47
73 Легионер
413 1905 Велина Костадинова 34:03 25-29г. Жена 95 49 42.52% 6 notes
Нов личен рекорд!!! 34:03
3 Легионер
414 11261 Monika Solan 38:00 25-29г. Жена 120 56 38.10% 1 notes
Личният рекорд остава 34:07
6 Легионер
415 13265 Антоанета Календерова 38:15 35-39г. Жена 122 61 39.11% 1 notes
Личният рекорд остава 34:48
2 Легионер
416 13301 Hanna Jiryis 36:02 40-44г. Мъж 225 47 37.71% 1 notes
Първо бягане
1 Легионер
417 2645 Елица Гергинова 33:46 40-44г. Жена 91 43 45.31% 10 notes
Нов личен рекорд!!! 33:46
118 Легионер
418 22 Петър Попункьов 23:25 30-34г. Мъж 86 13 54.83% 15 notes
Нов личен рекорд!!! 23:25
134 Легионер
419 1930 Недялка Каменова 33:51 45-49г. Жена 93 24 47.38% 8 notes
Нов личен рекорд!!! 33:51
83 Легионер
420 5524 Виолета Николова 36:05 55-59г. Жена 107 5 50.24% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 36:05
48 Легионер
421 13268 Биляна Такева 38:13 8-14г. Жена 121 16 43.35% 1 notes
Личният рекорд остава 36:16
2 Легионер
422 12720 Даниела Дончева 38:56 40-44г. Жена 126 51 39.29% 1 notes
Личният рекорд остава 36:20
4 Легионер
423 1271 Мирослава Антонова 37:18 45-49г. Жена 118 29 43.00% 1 notes
Личният рекорд остава 36:35
35 Легионер
424 7954 Асавита Панкова 36:45 20-24г. Жена 113 28 39.40% 1 notes
Първо бягане
1 Легионер
425 12820 Ралица Касабова 36:54 25-29г. Жена 114 55 39.24% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 36:54
2 Легионер
426 5681 Боряна Левтерова 42:54 25-29г. Жена 128 59 33.75% 1 notes
Личният рекорд остава 37:05
11 Легионер
427 206 Любен Ненчев 39:32 75-79г. Мъж 235 1 42.72% 1 notes
Личният рекорд остава 37:08
184 Легионер
428 2249 Весела Банчева 33:43 35-39г. Жена 90 53 44.36% 11 notes
Нов личен рекорд!!! 33:43
102 Легионер
429 13306 Елена Крумова 37:41 35-39г. Жена 119 60 39.69% 1 notes
Първо бягане
1 Легионер
430 4215 Ива Младенова 33:12 20-24г. Жена 88 26 43.61% 13 notes
Нов личен рекорд!!! 33:12
23 Легионер
431 6369 Ангел Стефанов 28:13 8-14г. Мъж 162 3 54.04% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 28:13
22 Легионер
432 6368 Добри Стефанов 31:25 8-14г. Мъж 199 9 48.54% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 31:25
35 Легионер
433 13294 Габриел Цолов 38:39 25-29г. Мъж 232 58 32.44% 1 notes
Първо бягане
1 Легионер
434 12911 Ивана Стоянова 38:53 15-19г. Жена 125 29 38.37% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 38:53
3 Легионер
435 12272 Светослава Костомберова 34:02 40-44г. Жена 94 44 44.95% 7 notes
Нов личен рекорд!!! 34:02
11 Легионер
436 9258 Петър Узунов 34:04 45-49г. Мъж 217 25 41.80% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 34:04
50 Легионер
437 11707 Kylie Argirov 34:47 45-49г. Жена 99 26 46.11% 2 notes
Нов личен рекорд!!! 34:47
3 Легионер
438 7663 Rebecca Richardson 34:48 35-39г. Жена 100 56 42.98% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 34:48
23 Легионер
439 12907 Владимир Нгуен 29:37 25-29г. Мъж 181 43 42.34% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 29:37
3 Легионер
440 1283 Наталия Белева 39:42 40-44г. Жена 127 52 38.53% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 39:42
32 Легионер
441 11860 Светла Станилова 43:18 30-34г. Жена 129 57 33.48% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 43:18
2 Легионер
442 798 Иван Бойчев 37:45 70-74г. Мъж 230 1 44.74% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 37:45
156 Легионер
443 12502 Kamelia Nikolaeva 36:54 45-49г. Жена 115 28 43.46% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 36:54
3 Легионер
444 4131 Ivelina Petrowa 51:24 15-19г. Жена 131 30 29.02% 1 notes
Нов личен рекорд!!! 51:24
15 Легионер

Любопитна статистика

Бягания Участници Среден бр. участници за бягане Километраж Общо пробягано време Рекорден брой участници
319 73486 230 367430км 3 години 10 месеца 11 дни 1/ч 46/м 5/с 663

Рекордите на 5kmrun

  Име Време Дата
Жени Диляна Минкина 17:11 30.03.2018
Мъже Деян Атанасов 15:21 22.03.2019

Най-много първи места

Име Завършил/а първи
Методи Георгиев 59 пъти

Спонсори

Изтегли мобилно приложение

  • Get it on Google Play